Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
Common Language Resources and Technology Infrastructure, Slovenia

Dogodki

2023:

 • Ana Cvek, Katja Meden, Karin Konda, Mihael Ojsteršek: Zgodovina Slovenije – SIstory in RI INZ. Predavanje za študente informacijske znanosti v okviru Raziskovalne infrastrukture slovenskega zgodovinopisja, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, 13.12.2023. [PDF]
 • Iztok Kosem: Nadgradnja CLARIN.SI: novi orodji Korpusnik in SENTA. Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani, 18. 12. 2023.
 • Darinka Verdonik: Označevanje dialoških dejanj v korpusih. Predavanje JOTA, FRI, 21. 11. 2023. [VideoLectures]
 • Nina Ledinek: Korpus znanstvenih besedil sodobne slovenščine. Predavanje na FF UM za študente slovenistike. 21. 11. 2023.
 • Nikola Ljubešić: Novi CLASSLA mrežni korpusi za hrvatski i ostale južnoslavenske jezike. Predavanje na Inštitutu za hrvaški jezik, Zagreb, 20.11.2023. [PDF]
 • Tomaž Erjavec: Slovenščina in raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI. Dnevi odprte znanosti 2023, sekcija EOSC zgodbe o uspehu, 15.11.2023. [PPT]
 • CLARIN Annual Conference 2023. Leuven, 16
 • Slavko Žitnik: Vrednotenje jezikovnih tehnologij in SloBENCH. Predavanje JOTA, FRI, 25. 9. 2023. [VideoLectures]
 • The 27th Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue. Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. 16.-17. 8. 2023.
 • 34th EUROPEAN SUMMER SCHOOL IN LOGIC, LANGUAGE AND INFORMATION. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko. 31.7.– 11.8. 2023.
 • Nikola Ljubešić, Tanja Samardžić: Together we are stronger: Collaborative development of language resources and technologies for South Slavic languages. Vabljeno predavanje v okviru delavnice  The 9th edition of the Slavic NLP Workshop (EACL 2023), 6. 10. 2023 [PDF]
 • Simon Šuster: Maske ne obvarujejo pred virusi. Ali pač? Avtomatsko ugotavljanje kakovosti izsledkov v medicini. Predavanje JOTA, FRI, 5. 6. 2023. [VideoLectures]
 • Tomaž Erjavec: Predavanje “Korpusi parlamentarnih razprav“, Podiplomska šola ZRC SAZU, 24. 4. 2023 [PDF]
 • Tečaj “Uporaba digitalizirane zbirke pregovorov Pregovori 1.0 na CLARIN.SI“, ZRC SAZU, 15.3.2023:
  Tomaž Erjavec: Uporaba konkordančnika noSketch Engine na CLARIN.SI [PDF];
  Matej Meterc: Uporaba digitalizirane zbirke Pregovori 1.0 na CLARIN.SI [PDF]
 • Erik Novak: Izdelava in demonstracija modelov za zdravorazumsko sklepanje za slovenščino. Predavanje JOTA, 10. 3. 2023 [VideoLectures]
 • Tečaj “Storitve CLARIN.SI”,  NUK, izobraževanje knjižničarjev, 22.2.2023:
  Tomaž Erjavec: CLARIN.SI [PDF];
  Katja Meden; Repozitorij CLARIN.SI [PDF];
  Jakob Lenardič: Konkordančniki [PDF]
 • Tjaša Konovšek in Katja Meden: Digitalna humanistika in zgodovinopisje. Predavanje za študente v okviru delovne prakse na Raziskovalni infrastrukturi slovenskega zgodovinopisja, Inštitut za novejšo zgodovino, 5.1.2023. [PDF]

2022:

2021:

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015: