Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
Common Language Resources and Technology Infrastructure, Slovenia

Dokumenti

Darinka Verdonik, Matej Rojc, Izidor Mlakar, Danilo Zimšek, Zdravko Kačič, Albin Bregant, Marko Ferme, Milan Ojsteršek, Tomaž Erjavec (2020) Raziskovalna infrastruktura projekta RI-SI CLARIN. Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2020. [PDF prispevka] [Video]

Tomaž Erjavec (2019) Raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI. Predavanje JOTA, 28. maja 2019. [PDF prosojnic] [VideoLectures]

Tomaž Erjavec, Jan Jona Javoršek, Simon Krek (2014) Raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI. Zbornik Devete konference JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE. Informacijska družba – IS 2014, 9. – 10. 10. 2014, Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana. [PDF]

Tomaž Erjavec (2014) The Slovene CLARIN Infrastructure. Poster predstavljen na  Letni konferenci CLARIN, 23. – 25. 10., 2014, Soesterberg, Nizozemska. [PDF posterja]