Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
Common Language Resources and Technology Infrastructure, Slovenia

Dokumenti

Predstavitve CLARIN.SI

 • ERJAVEC, Tomaž, DOBROVOLJC, Kaja, FIŠER, Darja, JAVORŠEK, Jan Jona, KREK, Simon, KUZMAN, Taja, LASKOWSKI, Cyprian Adam, LJUBEŠIĆ, Nikola, MEDEN, Katja. Raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI. V: Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika : zbornik konference. 2022. str. 47-54. [PDF]. [COBISS.SI-ID 121874435]
 • Tomaž Erjavec: Raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI in njen pomen za jezikoslovne študije. Virtualno predavanje v okviru Podiplomske šola ZRC SAZU, doktorski modul Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo, 6. 12. 2021 [PDF]
 • Tomaž Erjavec: Raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI (Virtualno predavanje) v okviru seminarja Računalništvo in informatika Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo, Univerza na Primorskem (UP FAMNIT) in Inštituta Andrej Marušič, Univerza na Primorskem (UP IAM), 8. 3. 2021. [PDF] [PPT]
 • Nikola Ljubešić: The CLASSLA knowledge centre for South Slavic languages
  Predavanje na CLARIN K-centre Workshop 2020. Virtualni dogodek, 30.11. – 1.12.2020
 • Virtualno predavanje o CLARIN.SI in CLASSLA za študente slovanskih jezikov pri Alpen-Adria-Universität, Celovec, 20.5.2020:
  1. Tomaž Erjavec: The CLARIN.SI research infrastructure [PDF]
  2. Nikola Ljubešić: The CLASSLA knowledge centre for South Slavic languages  [PDF]
 • Tomaž Erjavec: virtualno predavanje o CLARIN.SI in TEI (v angleščini) pri predmetu “Obdelava naravnega jezika” na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, 29. 4. 2020:
  1. The CLARIN.SI research infrastructure [PDF] [PPT] [MP4]
  2. The CLARIN.SI repository [PDF] [PPT] [MP4]
  3. Standardising annotation of language data: TEI [PDF] [PPT] [MP4]
 • Darinka Verdonik, Matej Rojc, Izidor Mlakar, Danilo Zimšek, Zdravko Kačič, Albin Bregant, Marko Ferme, Milan Ojsteršek, Tomaž Erjavec (2020) Raziskovalna infrastruktura projekta RI-SI CLARIN. Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2020. [PDF prispevka] [Video]
 • Darja Fišer in Tomaž Erjavec:  Predstavitev infrastruktur CLARIN ERIC in CLARIN.SI
  Predavanje na delavnici “Odprta znanost“, Ljubljana, 23. 1. 2020 [prosojnice_CLARIN ERIC] [prosojnice_CLARIN.SI]
 • Tomaž Erjavec: “The research infrastructure CLARIN(.SI)”
  Predavanje na 4th SCIMETH symposium. Rijeka, 15. 5. 2019 [prosojnice]
 • Tomaž Erjavec (2019) Raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI. Predavanje JOTA, 28. maja 2019. [PDF prosojnic] [VideoLectures]
 • Tomaž Erjavec, Jan Jona Javoršek, Simon Krek (2014) Raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI. Zbornik Devete konference JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE. Informacijska družba – IS 2014, 9. – 10. 10. 2014, Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana. [PDF]
 • Tomaž Erjavec (2014) The Slovene CLARIN Infrastructure. Poster predstavljen na  Letni konferenci CLARIN, 23. – 25. 10., 2014, Soesterberg, Nizozemska. [PDF posterja]

Drugi dokumenti

 • Vzorec pogodbe za prenos avtorskih pravic za namene izdelave in objave korpusa besedil s strani imetnika teh pravic na avtorje korpusa (docx)

Logotipi CLARIN.SI

CLARIN logo white on black
CLARIN logo: bel na črnem ozadju
CLARIN logo: črn na sivem ozadju