Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
Common Language Resources and Technology Infrastructure, Slovenia

Dokumenti

Nedavne predstavitve CLARIN.SI

Drugi dokumenti

  • Strategija CLARIN.SI 2024 – 2030: [PDF, oblikovan] [PDF, besedilo]
  • Sporazum CLARIN s konzorcijem CLARIN.SI 2024 – 2027 [PDF]
  • Vzorec pogodbe za prenos avtorskih pravic za namene izdelave in objave korpusa besedil s strani imetnika teh pravic na avtorje korpusa (docx)

Logotipi CLARIN.SI

logo-clarin-si-sl

logo-clarin-si-en

 

logo-clarin-si-en-inverted