Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
Common Language Resources and Technology Infrastructure, Slovenia

K-CENTRI

CLARIN.SI oz. konzorcijski partner Institut “Jožef Stefan”, sodeluje v treh Centrih znanja CLARIN:

  • CLASSLA CLARIN center znanja za južnoslovanske jezike nudi eksperizo o jezikovnih virih in tehnologijah za južnoslovanske jezike;
  • ELEXIS CLARIN center znanja za leksikografijo nudi odprtodostopne podatke, orodja in storitve za slovaropisce;
  • CKCMC CLARIN center znanja za računalniško posredovano komunikacijo in korpuse družbenih omrežij nudi ekspertizo o jezikovnih virih in tehnologijah za računalniško posredovano komunikacijo in korpuse družbenih omrežij.