Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
Common Language Resources and Technology Infrastructure, Slovenia

CLASSLA: K-CENTER ZA JUŽNOSLOVANSKE JEZIKE

K-center oz. središče znanja CLARIN za južnoslovanske jezike (CLASSLA) zagotavlja strokovno podporo pri uporabi jezikovnih virov in tehnologij za južnoslovanske jezike. Glavne dejavnosti središča CLASSLA vključujejo (1) posredovanje informacij prek dokumentacije o razpoložljivih virih in tehnologijah raziskovalcem, študentom, ljubiteljskim znanstvenikom in drugim zainteresiranim posameznikom, (2) tehnično podporo pri ustvarjanju, preoblikovanju in objavljanju virov in tehnologij in (3) organizacijo izobraževanj.

Tehnična podpora, na katero se obrnete na naslovu helpdesk.classla@clarin.si, vam lahko pomaga z dodatnimi pojasnili glede dokumentacije središča CLASSLA (več spodaj) in nudi podporo pri uporabi, preoblikovanju, ustvarjanju in objavljanju virov in tehnologij za južnoslovanske jezike.

V središču znanja CLASSLA so trenutno na voljo pogosta vprašanja z odgovori (FAQ) za slovenščinohrvaščino, srbščino, bolgarščino in makedonščino. Poleg tega pa tam najdete tudi navodila za uporabo spletnih storitev CLARIN.SI, ki so trenutno prilagojene za slovenščino, hrvaščino in srbščino.

Središče znanja CLASSLA upravljata raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in CLADA-BG.