Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
Common Language Resources and Technology Infrastructure, Slovenia

Upravljanje

Član CLARIN.SI pri Generalni skupščini CLARIN ERIC

Albin Kralj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije

Nacionalni koordinator CLARIN.SI

Tomaž Erjavec, Odsek za tehnologije znanja, Institut “Jožef Stefan”

Organizacijska struktura CLARIN.SI

Slovenska raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI je vzpostavljena kot dolgoročni infrastrukturni projekt v okviru evropskega konzorcija CLARIN ERIC (European Research Infrastructures Consortium).

CLARIN.SI je organiziran kot nacionalni konzorcij, ki nima narave pravne osebe. V konzorcij se lahko vključijo zavodi, gospodarske družbe, društva in druge pravne osebe, ki se ukvarjajo s področjem razvoja in uporabe jezikovnih virov, orodij in tehnologij za slovenski jezik. Partnerji konzorcija so podpisali sporazum o ustanovitvi konzorcija, ki določa njihove dolžnosti in pravice.

Konzorcij vodi upravni odbor, v katerem ima vsak član konzorcija en glas.

Sedež CLARIN.SI je Institut »Jožef Stefan« (IJS), ki v okviru konzorcija deluje kot tehnični center. V sodelovanju z drugimi člani konzorcija CLARIN ERIC zagotavlja dogovorjene storitve, kot jih določa statut evropskega konzorcija CLARIN ERIC. Na IJS tehnični center s spletnimi storitvami CLARIN.SI vzdržujejo tri enote: Odsek za tehnologije znanja, Laboratorij za umetno inteligenco in Center za mrežno infrastrukturo.

Člani konzorcija CLARIN.SI

Konzorcij CLARIN.SI združuje 12 članov, med katerimi so vse glavne organizacije, ki proizvajajo ali uporabljajo jezikovne vire v Sloveniji: