Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
Common Language Resources and Technology Infrastructure, Slovenia

Kontakt

CLARIN.SI | Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
Institut “Jožef Stefan”
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana

Če nam želite zastaviti vprašanje, pišite na e-naslov info@clarin.si.

Za vprašanja vezana na uporabo repozitorija CLARIN.SI, pišite na repo-help@clarin.si.