Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
Common Language Resources and Technology Infrastructure, Slovenia

Kontakt

CLARIN.SI | Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
Institut “Jožef Stefan”
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana