Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
Common Language Resources and Technology Infrastructure, Slovenia

Storitve

CLARIN.SI poleg repozitorija in vgrajenih konkordančnikov zagotavlja tudi druge storitve.

Storitve za samodejno označevanje besedil

CLARIN.SI gosti storitev za označevanje besedil ReLDIanno, ki omogoča obdelavo treh južnoslovanskih jezikov: slovenskega, hrvaškega in srbskega. Na voljo sta dva osnovna načina uporabe storitve ReLDIanno: prek spletne storitve ali prek knjižnice Python. Več o tej storitvi si lahko preberete na strani K-centra CLASSLA.

Storitve za ročno označevanje besedil

CLARIN.SI gosti orodje za ročno označevanje korpusov na spletu WebAnno. Če želite izvedeti več o orodju WebAnno, obiščite domačo stran projekta. Če želite ustvariti račun na WebAnno@CLARIN.SI, nam na info@clarin.si pošljite e-poštno sporočilo, v katerem pojasnite, kdo ste in zakaj potrebujete dostop.

Storitve za hranjenje, prevzem in sodelovalni razvoj jezikovnih virov in tehnologij

CLARIN.SI ima na platformi GitHub svojo virtualno organizacijo CLARINSI, ki gosti številne projekte v zvezi z jezikovnimi viri in tehnologijami, kot so oblikoskladenjski označevalniki in označevalniki imenskih entitet, besedni normalizatorji, standardi za jezikoslovne zapise in konverzije med jezikovnimi formalizmi.

CLARIN.SI gosti strežnik GitLab, ki nudi platformo razvijalcem jezikovnih orodij in virov. Njegova prednost v primerjavi s platformo GitHub je, da omogoča brezplačno ustvarjanje zasebnih projektov, poleg tega pa se skrbništvo za programe ne prenese na podjetja v ZDA. Če želite ustvariti račun na GitLab@CLARIN.SI, nam na info@clarin.si pošljite e-poštno sporočilo, v katerem pojasnite, kdo ste in zakaj potrebujete dostop.

Storitve za prenos znanja prek zagotavljanja podpore pri snemanju in arhiviranju dogodkov, povezanih z infrastrukturo CLARIN.SI

CLARIN.SI podpira snemanje in arhiviranje predavanj JOTA, ki jih organizira Slovensko društvo za jezikovne tehnologije in so dostopna na portalu VideoLectures. Na portalu VideoLectures so na voljo tudi posnetki nekaterih drugih dogodkov v povezavi z infrastrukturo CLARIN.