Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
Common Language Resources and Technology Infrastructure, Slovenia

Storitve

CLARIN.SI poleg repozitorija in vgrajenih konkordančnikov zagotavlja tudi druge storitve.

Storitev za samodejno označevanje besedil

CLARIN.SI gosti storitev za označevanje besedil ReLDIanno, ki omogoča obdelavo treh južnoslovanskih jezikov: slovenskega, hrvaškega in srbskega. Na voljo sta dva osnovna načina uporabe storitve ReLDIanno: prek spletne storitve ali prek knjižnice Python. Več o tej storitvi si lahko preberete na strani K-centra CLASSLA.

Storitev za ročno označevanje besedil

CLARIN.SI gosti orodje za ročno označevanje korpusov na spletu WebAnno. Če želite izvedeti več o orodju WebAnno, obiščite domačo stran projekta. Če želite ustvariti račun na WebAnno@CLARIN.SI, nam na info@clarin.si pošljite e-poštno sporočilo, v katerem pojasnite, kdo ste in zakaj potrebujete dostop.

Storitve za hranjenje, prevzem in sodelovalni razvoj jezikovnih virov in tehnologij

CLARIN.SI ima na platformi GitHub svojo virtualno organizacijo CLARINSI, ki gosti številne projekte v zvezi z jezikovnimi viri in tehnologijami, kot so oblikoskladenjski označevalniki in označevalniki imenskih entitet, besedni normalizatorji, standardi za jezikoslovne zapise in konverzije med jezikovnimi formalizmi.

CLARIN.SI gosti strežnik GitLab, ki nudi platformo razvijalcem jezikovnih orodij in virov. Njegova prednost v primerjavi s platformo GitHub je, da omogoča brezplačno ustvarjanje zasebnih projektov, poleg tega pa se skrbništvo za programe ne prenese na podjetja v ZDA. Če želite ustvariti račun na GitLab@CLARIN.SI, nam na info@clarin.si pošljite e-poštno sporočilo, v katerem pojasnite, kdo ste in zakaj potrebujete dostop.

Storitve za prenos znanja prek zagotavljanja podpore pri snemanju in arhiviranju dogodkov, povezanih z infrastrukturo CLARIN.SI

CLARIN.SI podpira snemanje in arhiviranje predavanj JOTA, ki jih organizira Slovensko društvo za jezikovne tehnologije in so dostopna na portalu VideoLectures. Na portalu VideoLectures so na voljo tudi posnetki nekaterih drugih dogodkov v povezavi z infrastrukturo CLARIN.

Storitev za poenostavljanje in analizo besedil

CLARIN.SI prek partnerja CJVT UL gosti storitev za poenostavljanje in analizo slovenskih besedil SENTA. Posebna pozornost pri izdelavi orodja je bila posvečena dostopnosti za uporabnike s posebnimi potrebami. Če želite preizkusiti orodje SENTA in izvedeti kaj več o njem, obiščite stran storitve.

Storitev za povzemanje korpusnih podatkov

CLARIN.SI prek partnerja CJVT UL gosti storitev za povzemanje korpusnih podatkov Korpusnik, ki na uporabniku prijazen način prikaže statistične in besedilne podatke iz petih korpusov slovenskega jezika. Posebna pozornost pri izdelavi orodja je bila posvečena dostopnosti za uporabnike s posebnimi potrebami. Več o Korpusniku si lahko preberete na spletni strani orodja.