Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
Common Language Resources and Technology Infrastructure, Slovenia

Delavnice

Vabilo na delavnico centra CLASSLA

(6.–8. 5. 2020, Ljubljana)

Spoštovani,

v okviru Centra znanja za jezikovne vire in tehnologije za južnoslovanske jezike CLASSLA, ki združuje nacionalna konzorcija slovenske infrastrukture CLARIN.SI  in bolgarske infrastrukture CLADA-BG, smo pripravili izobraževalno delavnico, ki bo od 6. do 8. maja 2020 potekala v Ljubljani.

Glavni cilji delavnice so:

  1. diseminacija jezikovnih virov in tehnologij za južnoslovanske jezike, ki jih ponuja CLASSLA,
  2. spodbujanje sodelovanja med raziskovalci za južnoslovanske jezike in
  3. spoznavanje z jezikovnotehnološkimi potrebami in željami v skupnosti.

Komu je delavnica namenjena?

Na delavnico vabimo raziskovalce (magistrske študente višjih letnikov, doktorske študente, podoktorske raziskovalce, uveljavljene raziskovalce) in predavatelje s področja jezikoslovja, ki pri svojem delu uporabljajo ali razvijajo jezikovne vire in tehnologije za južnoslovanske jezike.

Prijava

Število udeležencev je omejeno na 30, na voljo je tudi 15 štipendij za kritje potnih stroškov ter nočitev. Vse zainteresirane udeležence vabimo, da izpolnijo prijavnico. Rok za prijavo je 15. februar 2020. Izvedbo delavnice sta finančno omogočili raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in CLARIN ERIC.

Lep pozdrav,

Nikola Ljubešić in Petya Osenova
organizatorja delavnice

###

Okvirni program:

  • 6. 5. 2020, popoldne

Nikola Ljubešić: Pozdravni nagovor, predstavitev centra CLASSLA

Darja Fišer: Predstavitev infrastrukture CLARIN ERIC

Tomaž Erjavec: Predstavitev infrastrukture CLARIN.SI

Kiril Simov: Predstavitev infrastrukture CLADA-BG

Kratke predstavitve udeležencev

Kratke predstavitve vabljenih raziskovalcev (okvirni seznam: Tomaž Erjavec, Darja Fišer, Simon Krek, Kristina Štrkalj Despot, Maja Miličević Petrović, Tanja Samardžić, Vuk Batanović, Katerina Zdravkova, Kiril Simov, Petya Osenova)

  • 7. 5. 2020, zjutraj

Nikola Ljubešić, Petya Osenova: Pregled jezikovnih virov in orodij centra CLASSLA

  • 7. 5. 2020, popoldne

Tanja Samardžić, Maja Miličević Petrović: Podatki in metode v jezikoslovnem raziskovanju: preizkušanje jezikovnih virov za južnoslovanske jezike v infrastrukturi CLARIN

  • 7. 5. 2020, zvečer

Večerja za udeležence

  • 8. 5. 2020, zjutraj

Individualno ali skupinsko svetovanje za udeležence

Načrtovanje prihodnjih dejavnosti centra CLASSLA