Predstavitev Gigafide 2.0

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani je 13. junija 2019 predstavil novo različico korpusa Gigafida, Gigafida 2.0. Posodobljena različica je referenčni korpus pisne slovenščine, ki vsebuje 1,1 milijarde besed in zajema dnevne časopise, revije, izbrani nabor spletnih besedil in knjižne publikacije različnih vrst. Korpus je dosegljiv na portalu Viri CJVT oziroma na povezavi https://viri.cjvt.si/gigafida/, kot tudi na konkordančnikih CLARIN.SI.  Več o dogodku na objavi STA.