Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije

Spletni konkordančniki

KonText | noSketch | Gigafida, Kres, Gos | Nova beseda | Evrokorpus

CLARIN.SI KonText

CLARIN.SI KonText  ponuja preiskovanje in analizo besedišča prek 40 korpusov različnih jezikov, večinoma slovenskih. Korpusi so prosto dostopni, vendar pa je za uporabo naprednih funkcij konkordančnika potrebna predhodna prijava prek sistema AAI. Prijava omogoča prilagoditev izgleda zaslona, tudi za posamezne korpuse, izdelavo lastnih podkorpusov, hranjenje poizvedb itd.

Konkordačnik KonText je bil razvit za namene Češkega nacionalnega korpusa, CLARIN.SI pa uporablja vejo, ki so jo razvili v okviru češke infrastrukture CLARIN. Navodila za uporabo so dostopna tu.

CLARIN.SI noSketch Engine

CLARIN.SI noSketch Engine ponuja iste korpuse kot KonText CLARIN.SI, vendar prek drugega vmesnika. Prijava ni potrebna, niti ni mogoča. To ima tudi pomanjkljivosti, saj si npr. vsi uporabnki delijo nastavitve zaslona.

Konkordačnik noSketch Engine je odprtokodna različica komercialnega konkordančnika Sketch Engine; navodila za uporabo so dostopna tu.

Gigafida, Kres in Gos

GigafidaKres in Gos so referenčni korpusi, ki so poleg KonText in noSketch Engine CLARIN.SI dostopni tudi prek namenskih konkordančnikov razvitih v okviru projekta “Sporazumevanje v slovenskem jeziku”.

Evrokorpus

Evrokorpus je zbirka vzporednih dvojezičnih korpusov slovenskih prevodov zakonodaje EU in je povezan z Evrotermom.

Nova beseda

Nova beseda je korpus s 380 milioni besed Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.