Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije

O repozitoriju CLARIN.SI

Eden izmed osnovnih namenov infrastrukture CLARIN je zagotavljanje zanesljivega arhiviranja in dostopa do jezikovnih virov, kot so korpusi, leksikoni, avdio- in videoposnetki, slovnice, jezikovni modeli itd.

CLARIN.SI vzdržuje certificiran repozitorij, nudimo pa tudi pomoč pri tehničnih in organizacijskih zadregah, povezanih z vnosom novih jezikovnih virov v repozitoriij. Repozitorij je redno vzdrževan, omogoča žetev svojih metapodatkov, je registriran v več katalogih repozitorijev raziskovalnih podatkov in ponuja možnost prevzema večjega števila jezikovnih virov za slovenski in druge jezike.

V REPOZITORIJ CLARIN.SI

Tudi drugi centri CLARIN po Evropi so vzpostavili svoje repozitorije, spletna storitev VLO CLARIN pa omogoča poizvedovanje po vseh repozitorijih CLARIN.