Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
Common Language Resources and Technology Infrastructure, Slovenia

CLASSLA: K-CENTER ZA JUŽNOSLOVANSKE JEZIKE

K-center oz. središče znanja CLARIN za južnoslovanske jezike (CLASSLA) zagotavlja strokovno podporo pri uporabi jezikovnih virov in tehnologij za južnoslovanske jezike. Glavne dejavnosti središča CLASSLA vključujejo (1) posredovanje informacij prek dokumentacije o razpoložljivih virih in tehnologijah raziskovalcem, študentom, ljubiteljskim znanstvenikom in drugim zainteresiranim posameznikom, (2) tehnično podporo pri ustvarjanju, preoblikovanju in objavljanju virov in tehnologij in (3) organizacijo izobraževanj. CLASSLA je podrobneje predstavljena v članku pobude Tour de CLARIN, v katerem izveste več o aktivnostih in poslanstvu centra.

Tehnična podpora, na katero se obrnete na naslovu helpdesk.classla@clarin.si, vam lahko pomaga z dodatnimi pojasnili glede dokumentacije središča CLASSLA (več spodaj) in nudi podporo pri uporabi, preoblikovanju, ustvarjanju in objavljanju virov in tehnologij za južnoslovanske jezike.

V središču znanja CLASSLA so trenutno na voljo pogosta vprašanja z odgovori (FAQ) za slovenščinohrvaščino, srbščino, bolgarščino in makedonščino. Poleg tega pa tam najdete tudi navodila za uporabo spletnih storitev CLARIN.SI, ki so trenutno prilagojene za slovenščino, hrvaščino in srbščino.

CLASSLA vodi poštni seznam, prek katerega obvešča o novih virih, tehnologijah, dogodkih in projektih za južnoslovanske jezike. Vabljeni, da se mu pridružite na tej povezavi. Najpomembnejše novice s poštnega seznama lahko najdete tudi na angleški strani središča znanja.

Aktivnosti središča znanja CLASSLA, infrastrukture CLARIN.SI in povezanih raziskovalcev lahko spremljate tudi prek:

Nove vire in tehnologije središča CLASSLA in infrastrukture CLARIN.SI pa najdete na:

Središče znanja CLASSLA upravljajo raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in CLADA-BG ter Institut za hrvaški jezik in jezikoslovje.