Tematska številka revije “Prispevki za novejšo zgodovino”

Izšla je tematska številka revije Prispevki za novejšo zgodovino, ki vsebuje uvodnik, poročilo in 10 najbolje ocenjenih prispevkov s konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, ki je potekala septembra 2018 v Ljubljani v soorganizaciji Slovenskega društva za jezikovne tehnologije, Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT), Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani ter raziskovalnih infrastrukturam CLARIN.SI in DARIAH-SI. Prispevki so bili razširjeni in prilagojeni za mednarodno publiko, pri njih pa je sodelovalo 23 avtorjev iz 5 držav.
Številka je prosto dostopna na naslednji povezavi: http://ojs.inz.si/pnz/issue/view/18