Vljudno vabljeni na predavanje z naslovom Konkordančniki CLARIN.SI, ki ga bo v okviru predmeta Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji imel izr. prof. dr. Tomaž Erjavec.

Predavanje bo predstavilo tri konkordančnike, ki jih vzdržuje raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI. Najprej se bomo posvetili temu, kar je vsem konkordančnikom skupnega, nato pa bolj podrobno obravnavali razlike med konkordančniki KonText, noSketch Engine in novi različici noSketch Engine, ki je trenutno v fazi testiranja. Podali bomo tudi pregled korpusov, ki so dostopni na konkordančnikih.

Predavanje bo v ponedeljek, 23. maja 2022, ob 16. uri, po spletni seji ZOOM (Meeting ID: 845 0587 3151, Passcode: 966413)

TOMAŽ ERJAVEC je zaposlen na Odseku za tehnologije znanja na Institutu »Jožef Stefan« ter na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša na ZRC SAZU. Glavna področja njegovega dela so
razvoj standardov za kodiranje jezikovnih podatkov ter metode označevanja in izdelave jezikovnih virov. Je tudi nacionalni koordinator slovenske raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI

Vabljeni!