Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije

CLARIN.SI je slovenski nacionalni konzorcij v mreži evropske raziskovalne infrastrukture CLARIN.

Raziskovalcem na področju humanistike, družboslovja in drugih, z jezikom povezanih ved zagotavlja:

  • jezikovne vire in tehnologije ter
  • strokovno podporo in prenos znanja.

Na ta način želi razširiti tehnološke možnosti raziskovanja jezikov, predvsem slovenščine in drugih južnoslovanskih jezikov, ter spodbujati meddisciplinarno sodelovanje.

Več si lahko preberete na zavihkih na vrhu strani.