Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije

Evropska raziskovalna infrastruktura CLARIN je namenjena raziskovalcem na področju humanističnih in družbenih ved in jezikovnih tehnologij. Njen cilj je raziskovalnim skupnostim zagotavljati jezikovne vire, tehnologije in strokovno znanje. Ta vizija se uresničuje z gradnjo in delovanjem poenotene računalniške platforme, ki vsebuje jezikovne vire, aplikacije in napredna orodja za računalniško obdelavo evropskih jezikov.

Slovenska raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI je organizirana kot konzorcij in nudi certificiran repozitorij jezikovnih virov, konkordančnike in druge storitve za delo s slovenskim in drugimi jeziki.

Podrobnejše informacije o projektu boste našli med splošnimi informacijami.