Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
Common Language Resources and Technology Infrastructure, Slovenia
CLARIN.SI je slovenski nacionalni konzorcij v mreži evropske raziskovalne infrastrukture CLARIN.Raziskovalcem na področju humanistike, družboslovja in drugih, z jezikom povezanih ved zagotavlja:

  • jezikovne vire in tehnologije ter
  • strokovno podporo in prenos znanja.

Na ta način želi razširiti tehnološke možnosti raziskovanja jezikov, predvsem slovenščine in drugih južnoslovanskih jezikov, ter spodbujati meddisciplinarno sodelovanje.

Več si lahko preberete na zavihkih na vrhu strani.

CLARIN.SI CLARIN CENTRE B K-CENTRE Data Seal of Approval OpenAIRE re3data_logo Open DOAR Open Archives

CLARIN.SI IS SUPPORTED SUPPORTED BY THE MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE AND SPORT UNDER THE PROGRAMME OF "EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURES".
Jožef Stefan Institute, 2014-2020. Your use of the CLARIN.SI website is subject to the CC BY License and our terms of use.