Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije

CLARIN.SI je slovenski nacionalni center v mreži evropske raziskovalne infrastrukture CLARIN.

Raziskovalcem na področju humanistike, družboslovja in drugih, z jezikom povezanih ved zagotavlja:

  • jezikovne vire in tehnologije ter
  • strokovno podporo in prenos znanja.

Na ta način želi razširiti tehnološke možnosti raziskovanja jezikov, predvsem slovenščine, in spodbujati meddisciplinarno sodelovanje. Več si lahko preberete na zavihkih na vrhu strani.