Blog o obisku Jozefa Mišutke

Oktobra 2017 nas je v okviru “CLARIN mobility grant” na IJS obiskal Jozef Mišutka s češkega CLARINa. V okviru njegovega obiska smo na CLARIN.SI instalirali konkordančnik KonText. O svojem obisku je sedaj objavil blog na straneh CLARIN ERIC.