1. vabilo za prispevke za konferenco JTDH 2020

Konferenca “Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika” bo potekala 24. in 25. 9. 2020 v Ljubljani. Vabimo vas k udeležbi in oddaji prispevkov. Več informacij v nadaljevanju.

##

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT), Inštitut za novejšo zgodovino (INZ) ter raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in DARIAH-SI bodo 24. in 25. 9. 2020 organizirali konferenco “Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika”, ki se ponaša z več kot 20-letno tradicijo, tematsko širitev na digitalno humanistiko pa smo uvedli leta 2016.

Tematska področja konference

Na konferenco vabimo raziskovalce, ki delujejo v različnih disciplinah in metodoloških okvirih. Vabimo prispevke z naslednjih področij:
– govorne in druge eno- in večjezične jezikovne tehnologije
– digitalno jezikoslovje: prevodoslovje, korpusno jezikoslovje, leksikologija in leksikografija, standardizacija
– digitalna humanistika in zgodovinopisje, literarne vede, etnologija, muzikologija, kulturna dediščina, umetnost ter arheologija
– digitalna humanistika v izobraževanju in digitalna publicistika

Dobrodošli so prispevki, ki predstavljajo smernice, raziskave, dobre prakse, projekte in rezultate na teh področjih. V sklopu konference bodo tudi vabljeni predavanji, študentska sekcija ter paneli o aktualnih temah, povezanih s konferenco. Uradna jezika konference bosta slovenščina in angleščina.

Navodila za prispevke

Za konferenco zbiramo tako razširjene povzetke kot tudi polne prispevke. Razširjeni povzetki bodo objavljeni v knjižici povzetkov, polni prispevki pa v konferenčnem zborniku, ki bo ob začetku konference objavljen na konferenčni spletni strani pod licenco Creative Commons. Avtorjem prepuščamo odločitev, ali bodo razširjeni povzetek oz. polni prispevek v recenziranje oddali anonimizirano ali ne. Razširjeni povzetki naj bodo dolgi do 2-4 strani, polni prispevki pa 6-8 strani. Predloge za prispevke in več informacij o oddaji prispevkov najdete na konferenčni spletni strani: www.sdjt.si/jtdh-2020

Po konferenci bomo avtorje izbranih člankov povabili, da svoje prispevke iz JTDH 2020 razširijo za posebno angleško številko revije Slovenščina 2.0. Revija je indeksirana v informacijskem servisu Scopus. Vsak od izbranih prispevkov bo recenziran po običajnem recenzentskem postopku revije.

Pomembni datumi

– 01. 04. 2020 uradni rok za oddajo prispevkov/povzetkov
– 01. 06. 2020 rok za recenzije
– 15. 06. 2020 obvestilo o sprejetju prispevka/povzetka
– 01. 09. 2020 oddaja končnega prispevka/povzetka
– 15. 09. 2020 dokončan zbornik
– 24.-25. 09. 2020 konferenca

Registracija

– Kotizacija: redni udeleženci 80 EUR, študenti, soavtorji in udeleženci brez prispevka brezplačno
– Rok za prijavo: 31. 8. 2020
– Več informacij in prijavni obrazec najdete na konferenčni spletni strani: www.sdjt.si/jtdh-2020

Organizacijski odbor

– Simon Dobrišek (SDJT, FE)
– Nataša Frank (INZ)
– Darja Fišer (CJVT)
– Jerneja Fridl (DARIAH-SI, ZRC SAZU)
– Jurij Hadalin (DARIAH-SI, INZ)
– Katja Meden (CLARIN)
– Mihael Ojsteršek (DARIAH-SI, INZ)
– Mojca Šorn (predsednik, DARIAH-SI, INZ)

Programski odbor

Predsedstvo programskega odbora
– izr. prof. dr. Darja Fišer, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (CJVT, predsednica)
– izr. prof. dr. Simon Dobrišek, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (SDJT)
– izr. prof. dr. Tomaž Erjavec, Institut “Jožef Stefan” (CLARIN.SI)
– dr. Andrej Pančur, Inštitut za novejšo zgodovino (DARIAH-SI)
– as. Ajda Pretnar (Fakulteta za računalništvo in informatiko)

Člani programskega odbora
– dr. Špela Arhar Holdt, Trojina / Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
– prof. dr. Zoran Bosnić, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
– doc. dr. Narvika Bovcon, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
– doc. dr. Václav Cvrček, Inštitut češkega narodnega korpusa, Karlova univerza v Pragi
– prof. dr. Vlado Delić, Fakulteta za tehnične vede, Univerza v Novem Sadu
– prof. dr. Simon Dobrišek, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
– doc. dr. Helena Dobrovoljc, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
– izr. prof. dr. Darja Fišer, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
– dr. Jerneja Fridl, ZRC SAZU
– dr. Polona Gantar, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
– dr. Vojko Gorjanc, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
– dr. Jurij Hadalin, Inštitut za novejšo zgodovino
– doc. dr. Mario Hibert, Filozofska fakulteta, Univerza v Sarajevu
– prof. dr. Miran Hladnik, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
– prof. dr. Ivo Ipšić, Tehniška fakulteta, Univerza na Reki
– doc. dr. Mateja Jemec Tomazin, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
– prof. dr. Zdravko Kačič, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
– dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani
– dr. Simon Krek, Institut “Jožef Stefan” / Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
– prof. dr. Cvetana Krstev, Filozofska fakulteta, Univerza v Beogradu
– doc. dr. Drago Kunej, Glasbenonarodopisni inštitut, ZRC SAZU
– doc. dr. Nikola Ljubešić, Odsek za informacijske in komunikacijske znanosti, Univerza v Zagrebu
– prof. dr. Nataša Logar, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
– doc. dr. Matija Marolt, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
– prof. dr. France Mihelič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
– doc. dr. Maja Miličević, Filološka fakulteta, Univerza v Beogradu
– prof. dr. Dunja Mladenić, Laboratorij za umetno inteligenco, Institut “Jožef Stefan”
– dr. Matija Ogrin, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
– dr. Andrej Pančur, Inštitut za novejšo zgodovino
– izr. prof. dr. Karmen Pižorn, Pedagoška Fakulteta, Univerza v Ljubljani
– doc. dr. Dan Podjed, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
– dr. Senja Pollak, Institut “Jožef Stefan”
– prof. dr. Marko Robnik-Šikonja, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
– dr. Tanja Samardžić, Univerza v Zurichu
– dr. Miha Seručnik, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
– prof. dr. Marko Stabej, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
– dr. Mojca Šorn, Inštitut za novejšo zgodovino
– doc. dr. Janez Štebe, Fakulteta za družbene vede
– dr. Benjamin Štular, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
– doc. dr. Darinka Verdonik, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
– doc. dr. Aleš Vaupotič, Raziskovalni center za humanistiko, Univerza v Novi Gorici
– prof. dr. Špela Vintar, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
– dr. Jerneja Žganec Gros, Alpineon d.o.o.