O repozitoriju CLARIN.SI in njegovi politikiIzjava o poslanstvu


Namen infrastrukture CLARIN ERIC je spodbujati raziskave na področju humanistike in družboslovja s tem, da vsem raziskovalcem z enkratno prijavo omogoči enak način dostopa do platforme, ki združuje jezikovne vire in napredna orodja na evropski ravni. Namen se uresničuje z razvojem in delovanjem skupne distribuirane infrastrukture, ki je omogoča dostop do jezikovnih virov, tehnologij in strokovnega znanja humanističnim in družboslovnim raziskovalnim skupnostim.

Da bi izvedeli več o infrastrukturi CLARIN ERIC, si preberite kratki vodnik CLARIN-ShortGuide.pdf


Pogoji storitev

Da bi uresničili namen, smo v Pogojih storitev določili nekaj osnovnih pravil. Z uporabo ali dostopom do kakršnihkoli podatkov ali storitev, ki jih zagotavlja repozitorij, se zavezujete k spoštovanju pogojev, navedenih v zgoraj omenjenem dokumentu.

Podatki v repozitoriju CLARIN.SI so dostopni v skladu z licenco, ki jim je bila dodeljena. Če podatkom ni bila dodeljena nobena licenca, lahko do njih vsak prosto dostopa, jih natisne ali prenese za namene nekomercialnih raziskav ali osebno raziskovalno rabo. Uporabniki morajo v vsakem objavljenem delu vir podatkov citirati z uporabo trajnega identifikatorja (glejte Citiranje podatkov) ter navedbo avtorjev in, kjer je to možno, izdajatelja. Spletni roboti vseh podatkov vnosov ne smejo zbirati, razen začasno za namene indeksiranja celotnega besedila ali analize citiranja. Komercialna prodaja podatkov vnosov brez uradnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic je prepovedana, razen če jo dovoljuje licenca vnosa.


O repozitoriju

Repozitoriji CLARIN so neke vrste knjižnica za jezikovne podatke in orodja.

  • Poiščite podatke in orodja ter jih zlahka prenesite.
  • Vnesite podatke in s tem zagotovite, da bodo varno shranjeni ter da jih bo lahko vsakdo našel, uporabljal in ustrezno citiral (pripisane vam bodo vse zasluge).


Sporazum o vnosu in pogodbe

Trenutno CLARIN.SI razlikuje med tremi vrstami pogodb.

  • Za vsak vnos sklenemo standardno pogodbo z avtorjem vnosa – tako imenovani Sporazum o vnosu v repozitorij – v kateri so navedene naše pravice in dolžnosti in s katero avtor vnosa izjavlja, da ima pravico deliti podatke, ter repozitoriju daje pravico do distribucije podatkov v njegovem imenu.
  • Vsak, ki prenese podatke, se zaveže k spoštovanju licence, ki je bila dodeljena vnosu – če želite prenesti zaščitene podatke, se morate avtenticirati in elektronsko podpisati licenco. Seznam licenc, ki so v našem repozitoriju, lahko najdete tukaj.
  • Avtorji vnosa lahko svojemu viru dodelijo poljubno licenco med postopkom vnašanja podatkov.

Pravice intelektualne lastnine

Kot že omenjeno v poglavju Sporazum o vnosu in pogodbe, od avtorja vnosa zahtevamo, da podpiše Sporazum o distribuciji virov, ki določa, da ima avtor vnosa pravico deliti podatke in repozitoriju daje pravico do distribucije podatkov v avtorjevem imenu. To pomeni, da so za pravice intelektualne lastnine odgovorni izključno avtorji vnosa, zato jih morajo urediti pred objavo podatkov ali orodij v repozitoriju.
Če sumite, da katerikoli podatki ali orodja v repozitoriju kršijo pravice intelektualne lastnine, to nemudoma sporočite naši pomoči uporabnikom.


Pravilnik o zasebnosti

Preberite si naš Pravilnik o zasebnosti, da se seznanite z upravljanjem osebnih podatkov v repozitoriju in storitvah CLARIN.SI.


Metapodatkovna politika

Vnos mora biti opremljen z zadostnimi metapodatki, ki opisujejo njegovo vsebino, izvor in format, da se omogočita njegova hramba in distribucija. Metapodatki so prosto dostopni in v javni lasti (pod licenco CC0). Pridržujemo si pravico do obveščenosti o komercialni rabi metapodatkov iz repozitorija CLARIN.SI in namenu njihove uporabe, ki jih sporočite na Pomoč uporabnikom.


Politika hranjenja podatkov

CLARIN.SI se zavezuje k dolgorčni skrbi za podatke, ki so vneseni v repozitorij, in si prizadeva za uporabo trenutnih najboljših praks digitalnega arhiviranja. Pridobili smo certifikat ‘‘Data Seal of Approval‘‘, tj. potrdilo, da izpolnjujemo pogoje za trajen in zaupanja vreden repozitorij, kar zagotavlja, da se pri nas arhivirane podatke lahko najde, razume in uporabi.