Življenjski ciklus vnosaOddani vnos

Ko boste potrdili oddajo vnosa, bo ta vnesen na seznam oddanih vnosov. Oddani vnos ni javno dostopen, dokler ga urednik ne potrdi (lahko ga tudi zavrne).

Urejeni vnos

Naloga urednika je, da preveri, ali vnos ustreza vsem našim zahtevam glede kvalitete in popolnosti metapodatkov, doslednosti bitnih tokov in trajnih identifikatorjev. Urednik lahko avtorju vrne vnos z opisom potrebnih sprememb. To korak se lahko ponavlja, dokler urednik ne potrdi vnosa. Potrjeni vnos nato postane objavljeni vnos.

Objavljeni vnos

Objavljeni vnos pridobi trajni identifikator (persistent identifier, PID), ki se uporablja pri citiranju vnosa, na primer http://hdl.handle.net/11356/1041. Repozitorij CLARIN.SI zagotavlja, da se bo s klikom na trajni identifikator (natančneje: uporabljamo http handle posredniški strežnik za PID) odprla delujoča spletna stran z vašim virom (tudi če je bila strežniška infrastruktura spremenjena ali premaknjena).

Objavljeni vnosi so dostopni prek brskalnika našega iskalnega vmesnika. Metapodatki vseh vnosov so posredovani iskalnikom in so dostopni prek Protokola za zbiranje metapodatkov iniciative za odprte vire (številni instituti zbirajo metapodatke vnosov iz našega repozitorija, na primer http://catalog.clarin.eu/vlo). Bitni tokovi javnih vnosov (glejte Omejeni vnosi) so ravno tako dostopni prek Protokola za zbiranje metapodatkov iniciative za odprte vire.

Brisanje in urejanje objavljenega vnosa

Vsak lahko zaprosi za izbris objavljenega vnosa, pri čemer se bo vsak primer obravnaval posebej. Poleg tega si pridržujemo pravico do ohranjanja dostopnosti metapodatkov objavljenih vnosov, če za njihov izbris ni posebnega razloga. Dostopnost do metapodatkov ohranjamo zato, ker je njihovo brisanje v nasprotju s konceptom trajnih identifikatorjev. Vsi trajni identifikatorji so dostopni prek vmesnika Protokola za zbiranje metapodatkov iniciative za odprte vire, tudi če so uporabljeni le kot obvestilo o izbrisu vnosa.

Za manjše popravke (na primer tipkarske napake) se obrnite na našo Pomoč uporabnikom. Tudi pri manjših popravkih se obravnava vsak primer posebej. V primeru večjih sprememb mora uporabnik posredovati novo različico vnosa in v metapodatkih bomo označili, da je bil vnos nadomeščen z novejšo različico.

Omejeni vnosi

Vsi metapodatki so vedno javno dostopni. Podpiramo predvsem prosto dostopne vnose, vendar tudi omejevalne licence za bitne tokove, ki za prenos podatkov potrebujejo elektronski podpis. Vodimo evidenco elektronskih podpisov za primere kršitev pravic intelektualne lastnine.

Oglejte si seznam licenc, ki so trenutno na voljo, ali nas prosite, da dodamo novo.

Podpiramo tudi omejitve bitnih tokov, kar pomeni, da bitni tokovi postanejo javno dostopni po določenem datumu.