Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
Common Language Resources and Technology Infrastructure, Slovenia

Contact information

CLARIN.SI
Jožef Stefan Institute
Jamova cesta 39
SI – 1000 Ljubljana
Slovenia