Files in this item

 Download all files in item (5.18 MB)
This item is
Publicly Available
and licensed under:
Creative Commons - Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Distributed under Creative Commons Attribution Required Share Alike
Icon
Name
df_ndf_wiki_slo_Y.txt
Size
396.41 KB
Format
Text file
Description
definition sentences
MD5
f074b5164363b2e5fd7507e4077f163d
 Download file  Preview
 File Preview  
Naravno število je katerokoli število iz neskončne množice pozitivnih celih števil { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , ...}. 
 Wikipedija ( angleško Wikipedia ) je prosta spletna enciklopedija , ki nastaja s sodelovanjem stotisočev prostovoljcev z vsega sveta . 
 Amper ( oznaka A ) je osnovna enota SI električnega toka , določena tako , da en meter dolga odseka dveh neskončno dolgih paralelnih vodnikov z zanemarljivo majhnim krožnim premerom , med katerima je razdalja enega metra in po vsakem od katerih teče istosmerni tok jakosti enega ampera , delujeta drug na drugega s silo 2 · 10 sup > -7 / sup > newtonov . 
 Arhit ( starogrško : Arhitas ) , starogrški filozof , matematik , astronom , državnik , strateg in vojskovodja , * 428 pr . 
 Esperanto je mednarodni umetni pomožni sporazumevalni jezik . 
 TeX ( IPA : , včasih s posnemanje logotipa zapisano T sub > big > E / big > / sub > X , grški koren math > \ tau \ epsilon \ chi / math > ) je programsko okolje . . .
                      
Icon
Name
df_ndf_wiki_slo_N1.txt
Size
2.74 MB
Format
Text file
Description
non-definition sentences
MD5
c9bc08f52d8ee058a5a00c5bca4c001e
 Download file  Preview
 File Preview  
Z naravnimi števili štejemo ali pa razvrščamo .
Označujemo jih z N ali z \ N. Na nekaterih področjih matematike ( teorija množic , matematična logika in računalništvo ) včasih privzamemo , da je tudi 0 naravno število .
Takšni množici rečemo » množica naravnih števil z nič « in jo označimo z \ N _ { 0 } .
Kadar je množica naravnih števil definirana na ta način , označujejo množico naravnih števil brez 0 tudi \ N ^ { } .
Čeprav tudi majhen otrok razume kaj mislimo z naravnimi števili , njihova določitev ni enostavna .
Peanovi aksiomi opišejo množico naravnih števil , ki jo običajno označimo z N ali z \ N. Obstaja naravno število 0.
Vsakemu naravnemu številu n sledi naravno število n + 1 ( ali kot tudi označimo naslednik števila n je n ' ).
Ne obstaja naravno število , kateremu sledi število 0 ( ni naravnega števila - 1' ) .
Različnima naravnima številoma sledita različni naravni števili : če je n1 ≠ n2 , potem n1 + 1 ≠ n2 + 1 ( ali n ' 1 ≠ n ' 2 ) .
Če neka lastnost P velja za število 0 . . .
                      
Icon
Name
df_ndf_wiki_slo_N.txt
Size
2.06 MB
Format
Text file
Description
non-definition sentences which may also contain a term in the beginning of the sentence
MD5
cf3888fef62cb91727ebd0e92be380ba
 Download file  Preview
 File Preview  
Z naravnimi števili štejemo ali pa razvrščamo .
Označujemo jih z N ali z \ N. Na nekaterih področjih matematike ( teorija množic , matematična logika in računalništvo ) včasih privzamemo , da je tudi 0 naravno število .
Takšni množici rečemo » množica naravnih števil z nič « in jo označimo z \ N _ { 0 } .
Kadar je množica naravnih števil definirana na ta način , označujejo množico naravnih števil brez 0 tudi \ N ^ { } .
Čeprav tudi majhen otrok razume kaj mislimo z naravnimi števili , njihova določitev ni enostavna .
Peanovi aksiomi opišejo množico naravnih števil , ki jo običajno označimo z N ali z \ N. Obstaja naravno število 0.
Vsakemu naravnemu številu n sledi naravno število n + 1 ( ali kot tudi označimo naslednik števila n je n ' ).
Ne obstaja naravno število , kateremu sledi število 0 ( ni naravnega števila - 1' ) .
Različnima naravnima številoma sledita različni naravni števili : če je n1 ≠ n2 , potem n1 + 1 ≠ n2 + 1 ( ali n ' 1 ≠ n ' 2 ) .
Če neka lastnost P velja za število 0 . . .