KAS Mag (magisteriji)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Word list

Corpus: KAS Mag (magisteriji)
Total number of items: 2848
Total frequency: 14150
Page
text.udc_desc document frequency
Poslovni menedžment, administracija. Komercialna organizacija 397
Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi 359
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini 340
Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 332
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 277
Računovodstvo 248
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo 229
Javna uprava 208
Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija 201
Menedžment 192
Finance 185
Elektrotehnika 175
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo 156
Sociologija kulture 148
Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 129
Kazensko pravo. Kazniva dejanja 126
Posamične dejavnosti javne uprave 125
Postopki menedžmenta. Usmeritev 121
Obče omrežne rešitve in storitve 113
Javna in poklicna organizacija zdravstva 113
Trg delovne sile. Trg dela. Zaposlovanje. Zaposlenost 110
Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 105
Organizacijski menedžment (OM). Organizacija poslovanja 99
Medčloveški odnosi v podjetju. Kadrovsko upravljanje 94
Zavarovalstvo. Skupno kritje z delitvijo tveganja 94
Varstvo okolja 93
Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo 90
Turizem 85
Pogoji menedžmenta. Dejavniki 83
Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje 81
Zdravljenje 76
Prodaja. Distribucija 72
Stavbe in prostori. Obratna sredstva 70
Oglaševanje 68
Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu 67
Socialno skrbstvo 67
Obče omrežne rešitve in storitve|Stavbe in prostori. Obratna sredstva 66
Zunanja trgovina. Mednarodna trgovina 65
Cestni transport. Cestni promet 64
Dinamika gospodarstva. Gibanje v gospodarstvu 60
Organizacija znanosti in znanstvenega dela 59
Oblike podjetij. Finance 58
Socialna psihologija 58
Kupovanje. Nabava. Upravljanje z zalogami 58
Delovno okolje. Ureditev delovnega mesta. Higiena na delovnem mestu. Delovne nesreče 57
Energetika na splošno 56
Mednarodni odnosi. Svetovna politika. Mednarodne zadeve. Zunanja politika 56
Avtomatska kontrola. Inteligentni sistemi 56
Procesi pri menedžmentu 56
Visoko šolstvo. Univerzitetni študij. Akademski študij 53
Izobraževanje in vzgoja zunaj šole. Izobraževanje odraslih. Dodatno izobraževanje 53
Udeleženci pri menedžmentu. Mehanizmi. Merila 52
Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja 51
Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih družbenih skupin in oseb s posebnimi potrebami. Šole s prilagojenim programom 51
Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa 50
Ogrožanje okolja 49
Časniki. Tisk 49
Področja menedžmenta 49
Mednarodno gospodarstvo. Mednarodni gospodarski odnosi. Svetovno gospodarstvo 47
Javne finance, državne finance na splošno 43
Demografija. Populacijske študije 43
Mentalni razvoj in zmogljivost. Primerjalna psihologija 42
Analizna kemija 41
Študije spolov. Ženske študije 40
Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija 39
Farmakologija. Terapevtika. Toksikologija 38
Družbeni procesi. Družbena dinamika 38
Semiologija. Simptomatologija. Znaki in simptomi. Pregled. Diagnoza. Propedevtika 37
Psihologija 37
Psihiatrija. Psihopatologija. Duševne motnje. Duševne bolezni. Vedenjske in čustvene motnje 36
Ekonomska znanost. Temeljni ekonomski koncepti, teorija. Vrednost. Kapital. Skladi 36
Politika. Politične vede 36
Računalniško programiranje. Računalniški programi 36
Mednarodne finance. Mednarodna plačila. Mednarodni denarni trg in trg kapitala. Mednarodne banke 35
Potrošništvo 35
Gospodarske panoge 35
Računalniške komunikacije. Računalniška omrežja 35
Gospodarsko pravo. Pravo gospodarskih družb 35
Upravljanje kakovosti. Celovito upravljanje kakovosti (TQM) 34
Jezikoslovje in jeziki 34
Temeljne pravice. človekove pravice. Pravice in dolžnosti državljana 33
Javno zdravje in higiena. Preprečitev nesreč 33
Delo in utrujenost. Učinkovitost 33
Gradbeništvo. Gradbeni materiali. Gradbene obrti in dela 32
Programje 32
Regionalna ekonomija. Področna ekonomija 31
Podatki 31
Indijanski jeziki 30
Ekonomija. Ekonomske vede 30
Vladne organizacije in sodelovanje 29
Cene. Oblikovanje cen. Stroški 29
Medicina 29
Ogrevanje. Zračenje. Hlajenje. Klimatizacija zgradb 29
Komunalna higiena 29
Šport. Športne igre. Telesne vaje 29
Oblike politične organiziranosti. Države kot politične sile. Politični sistemi 28
Delo. Zaposlovanje. Sindikati 28
Avtoceste na splošno. Ceste. Cestišča. Ulice. Podeželski in mestni cestni sistem 28
Menedžerske dejavnosti 27
Civilno pravo 27
Biokemija. Molekularna biologija. Biofizika 27
Zdravje in higiena živčevja. Zdravje in etika. Odvisnosti 27
Metode družbenih ved 27
Zdravila glede na njihov glavni učinek 26
Menedžment obrata. Menedžment materialnih virov 26
Pravo. Pravoznanstvo 26
Posebne veje prava (socialno pravo, pravo varstva okolja, nuklearno pravo) 26
Knjižničarstvo (bibliotekarstvo) 26
Obdelava z deformacijo. Obdelava brez odrezovanja. Toplotna obdelava 26
Umetna inteligenca 26
Komercialna organizacija in praksa. Blago. Servisi 26
Slovenščina 26
Množično komuniciranje. Obveščanje najširše javnosti 26
Vojne operacije na splošno. Taktika. Strategija. Vojskovališče 25
Drugi delovni pogoji razen plače. Delovni čas. Dopust. Delavski prazniki 25
Družbena slojevitost. Družbena diferenciacija 24
Nacionalistična, narodna, etnična gibanja in problemi. Narodnostno vprašanje. Nacionalizem. Rasizem 24
Menedžment gospodarstva. Gospodarsko načrtovanje. Proizvodnja. Storitve 24
Javna poraba. Javni izdatki. Javnofinančni odhodki. Državna poraba. Državni izdatki 23
Stanovanjska ekonomika 23
Simulacija 23
Računska matematika. Numerična analiza 23
Upravljanje in vodenje farm in kmetij 22
Najnižje ravni uprave. Lokalna uprava. Mestna uprava. Lokalne oblasti 22
Tehnika kopenskih vozil (razen tirnih) 22
Socialno delo. Socialna pomoč. Stanovanje. Zavarovalstvo 22
Poroka in družina 22
Plače. Mezda. Honorar. Plačilo za delo 22
Specialne kemijske industrije 21
Mednarodno pravo 21
Geodezija. Pregled terena. Fotogrametrija. Daljinsko zaznavanje. Kartografija 21
Kmetijska dela 20
Odnosi z javnostmi 20
Bolezni krvnega obtoka in krvnih žil. Kardiovaskularne bolezni. Hematologija 20
Oskrba z vodo. Priprava vode. Uporaba vode 20
Programsko inženirstvo 20
Splošna organiziranost oboroženih sil 19
Praktična laboratorijska kemija. Preparativna in eksperimentalna kemija 19
Geologija 19
Strojni elementi. Dvigala. Mazanje 19
Splošna zgodovina 19
Matematika 19
Organizacijsko obnašanje. Psihologija menedžmenta 18
Dietetika. Prehrambna načela glede na hranjenje in vrsto hrane 18
Operacijsko raziskovanje 18
Sistemsko programje 17
Parlamenti. Ljudska predstavništva. Vlade 17
Družbena struktura. Družba kot družbeni sistem. Globalne družbe 17
Sociologija 17
Železniški transport. Železniški promet 16
Tekstilna industrija 16
Grafična industrija. Tiskarstvo. Založništvo. Knjigotrštvo 16
Preiskava materiala. Blagoznanstvo. Energetske centrale. Energetika 16
Interakcija med človekom in računalnikom. Vmesnik človek-stroj. Uporabniški vmesnik. Uporabniško okolje 16
Nosilne konstrukcije in deli nosilne konstrukcije po gradivu materialu in načinu gradnje 16
Sistemska in programska kakovost 16
Zračni transport. Zračni promet 16
Stanovanjska arhitektura. Stanovanjske zgradbe 16
Zoologija 16
Spodnje nosilne konstrukcije (podporne konstrukcije, spodnji ustroji). Zemeljska dela (ki so rezultat izkopavanja in nasipanja). Temelji. Gradnja predorov 16
Ginekologija. Porodništvo 15
Volitve. Plebisciti. Referendumi. Volilne kampanje. Volilna korupcija, nepravilnosti. Izidi volitev 15
Kinematografija. Filmi 15
Obdelava z odrezovanjem. Obdelava pločevine. Globoki vlek 15
Kemija 15
Višji mentalni procesi 15
Družbena lastnina. Družbena sredstva. Družbeni produkt. Gospodarsko ravnotežje. Potrošnja. Življenjski standard 15
Slovenska književnost 15
Računalniška grafika 15
Geografija. Raziskovanje Zemlje in posameznih držav. Potovanja. Regionalna geografija 14
Računalniške tehnike za namensko rabo. Aplikativno usmerjene računalniško podprte tehnike 14
Glasba 14
Notranje zadeve. Notranja politika. Politične razmere 14
Pnevmatska energija, stroji in orodja. Ohlajevanje 14
Filozofija. Teorija. Namen. Metodologija. Etika. Estetika Kineziologija 14
Osebe in osebnostne značilnosti v patologiji. Značilnosti bolnika pacienta 14
Termodinamika. Toplota. Statistična fizika 14
Bolezni prebavil. Gastroenterologija 14
Angleščina 14
Splošna genetika. Splošna citogenetika 14
Gospodarska politika 14
Odpadne vode 14
Živila. Kuhanje. Jedi 13
Organska kemija 13
DRUŽBENE VEDE 13
Nezgode. Preprečevanje nezgod. Zaščita pred nezgodami 13
Hortikultura na splošno 12
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Ekonomska znanost. Temeljni ekonomski koncepti, teorija. Vrednost. Kapital. Skladi 12
Politične stranke in gibanja 12
Varstvo okolja|Ogrožanje okolja 12
Pravni postopek. Sodni uslužbenci in organizacija sodstva 12
Gospodarsko stanje. Poslovni cikel. Razvoj gospodarske strukture. Rast 12
Družbena ali socialna geografija 12
Splošne knjižnice 12
Telegrafija (brzojav). Telefonija. Radio. Televizija 12
Kemijska tehnologija. Kemijske in sorodne industrije 12
Likovna umetnost (kiparstvo in umetna obrt) 12
Farmacevtski pripravki. Medicinski materiali. Oprema 12
Nevladne organizacije. Društva. Skladi 12
Toplotni pogonski stroji (razen parnih) 12
Samodejavni sistemi 12
Splošna botanika. Fiziologija rastlin. Morfologija rastlin. Ekologija rastlin 12
Sistematska botanika 12
Statistika. Statistična teorija 11
Proizvodi domačih živali in divjadi 11
Transport po vodi. Promet po vodi. Plovba 11
Družbene skupine. Družbene organizacije 11
Fizikalna kemija 11
Optika 11
Nanotehnologija 11
Gradbena tehnika. Gradbeništvo 11
Računalniški programski jeziki 11
Javne finance, državne finance na splošno|Javna poraba. Javni izdatki. Javnofinančni odhodki. Državna poraba. Državni izdatki 10
Telekomunikacije in službe obveščanja (organizacija, servisi) 10
Fizioterapija. Fizikalna terapija. Radioterapija. Ostale nemedicinske metode zdravljenja 10
Hidrosfera. Voda na splošno. Hidrologija 10
Narodne noše. Oblačilna kultura. Moda. Okras 10
Druge literarne zvrsti 10
Ekonomika zemljišč. Zemljiška posest. Nepremičnine 10
Upravljanje dokumentov 10
Elektrika. Magnetizem. Elektromagnetizem 10
Splošna mehanika. Mehanika trdnih in togih teles 10
Muzeji. Stalne razstave 10
Poškodbe rastlin. Rastlinske bolezni. Rastlinski škodljivci. Varstvo rastlin 9
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Zavarovalstvo. Skupno kritje z delitvijo tveganja 9
Znanost in znanje na splošno. Organizacija intelektualnega dela 9
Islam 9
Obdelava informacij v vzorcih 9
Uprave v knjižnicah 9
Standardizacija proizvodov, postopkov, uteži, mer in časa 9
Jatrogeno povzročene bolezni, zaradi zdravljenja, zaradi zdravil 9
Sociologija kulture|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 9
Založništvo in knjigotrštvo na splošno 9
Organizacijsko obnašanje. Psihologija menedžmenta|Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija 9
Verjetnost. Matematična statistika 9
Elektrotehnika|Avtomatska kontrola. Inteligentni sistemi 9
Javne, upravne, poslovne, industrijske zgradbe. Posvetna arhitektura splošno 9
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 9
Javna in poklicna organizacija zdravstva|Zdravljenje 9
Zdravila glede na njihov izvor 8
Patologija lokomotoričnih organov. Skelet in lokomotorični sistem 8
Uporabna mikrobiologija 8
Anorganska kemija 8
Nevrologija. Nevropatologija. Živčevje 8
Etnografija. Ljudska kultura. Običaji 8
VERSTVA. TEOLOGIJA 8
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 8
črna metalurgija. Železo in jeklo 8
Bolezni dihal 8
NARAVOSLOVNE VEDE. MATEMATIKA 8
Kazenskopravno sodstvo. Kazenska preiskava. Kazenski postopki 8
Angleška književnost 8
Vrste gospodinjstev. Gostinstvo. Hotelirstvo 7
Ekonomija na splošno. Ekonomisti. Ekonomske vede 7
Regionalno gospodarstvo. Zemljiško gospodarstvo. Stanovanjsko gospodarstvo 7
Notranja trgovina. Domača trgovina 7
Matematična ekonomija. Ekonometrija 7
Teorija menedžmenta 7
Poštne službe in administracija 7
Osebe in stvari v mednarodnem pravu 7
Gradbene konstrukcije 7
Posebna duševna stanja in procesi 7
Krščanstvo 7
Ravnanje s podatki 7
Psihologija nenormalnega 7
Gozdarstvo 7
Mehanika tekočin. Mehanika kapljevin 7
Oftalmologija. Očesne bolezni 7
Infekcijske bolezni. AIDS. Venerologija 7
FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA 7
Strojništvo 7
Meteorologija 7
Higiena splošno. Osebno zdravje in higiena 7
Splošna zoologija. Fiziologija živali. Anatomija živali. Ekologija živali 7
Podatkovne zbirke in njihove zgradbe 7
Postopki menedžmenta. Usmeritev|Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu 6
Kmetijstvo ter sorodne vede in tehnologije 6
Državna oblast. Sistem in vloga izvršilnih organov 6
Splošna toksikologija. Znanja o strupih in zastrupitvah (intoksikacija) 6
Fiziologija. Fiziologija človeka in primerjalna fiziologija 6
Gospodarsko pravo. Pravo, ki ureja nadzor vlade nad gospodarstvom 6
Posamične dejavnosti javne uprave|Kazensko pravo. Kazniva dejanja 6
Metalurgija 6
Biografske in sorodne študije 6
Vrste gledišča 6
Pomožne pravne znanosti. Sodna psihologija. Sodna kemija. Sodna medicina 6
Ljudsko slovstvo 6
Aerofotogrametrija. Terestrična fotogrametrija 6
Grafična umetnost. Grafika 6
Metode družbenih ved|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 6
Pojmi znanosti in znanja 6
Omrežna arhitektura 6
Občutek. Čutna zaznava 6
Filmski žanri, motivi, stili 6
Inženirstvo. Tehnologija na splošno 6
Biologija 6
Čustva. Razpoloženja. Čustvenost. Občutja 6
Trdna površina cest. Trdni ali ne trdni tlaki. Priprava in uporaba materialov 6
Tumorji. Neoplazme. Blastomi. Horistomi. Hamartomi. Onkologija 6
Mikrobiologija 6
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Slovenščina 6
Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo 5
Kemijska procesna tehnika in oprema na splošno 5
Kemijska procesna tehnika in oprema na splošno|Praktična laboratorijska kemija. Preparativna in eksperimentalna kemija 5
Pogoji menedžmenta. Dejavniki|Javna uprava 5
Fina mehanika in instrumenti 5
Patologija urogenitalnega sistema. Bolezni sečil in spolnih organov. Urologija 5
Majhni plodovi grmičevja in zelnatih rastlin. Jagode 5
Trgovina. Tržišče. Marketing 5
Vojna oprema. Topništvo. Oklopna vozila. Ročno orožje. Hladno orožje. Strelivo. Bojni plini. Vodljivi izstrelki (projektili). Rakete 5
Operacijska raziskava (OR) 5
Področja dejavnosti v socialnem delu 5
Osnove kemijskega inženirstva 5
Umetna vlakna 5
Razsvetljava. Svetlobna tehnika 5
Trdnost. Trdnost pri obremenitvah 5
Železniške proge, gradnja 5
Pogoji menedžmenta. Dejavniki|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 5
Periferne enote. Vhodno-izhodne enote 5
Avtomatska kontrola. Inteligentni sistemi|Elektrotehnika 5
Časniki. Tisk|Šport. Športne igre. Telesne vaje 5
Književnost 5
Potrošništvo|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 5
Sistemski tipi in značilnosti 5
Knjižnice osnovnih in srednjih šol 5
Gradbena statika 5
Fotografija in podobni postopki 5
Igre z visoko veliko žogo 5
Teorija in filozofija umetnosti. Principi oblikovanja, proporcev, optičnega učinka 5
Kmetijski stroji, priključki in oprema 5
Fizika 5
Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija|Javna uprava 5
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Angleščina 5
Poškodbe. Rane 5
Regionalna geografija 5
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Elektrotehnika 5
Družbena etika. Dolžnosti do soljudi 5
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 5
Kazensko pravo. Kazniva dejanja|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 5
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Mednarodne finance. Mednarodna plačila. Mednarodni denarni trg in trg kapitala. Mednarodne banke 4
Javna uprava|Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija 4
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Menedžment 4
Področja menedžmenta|Kupovanje. Nabava. Upravljanje z zalogami 4
Hidrologija površinskih voda 4
Proizvodnja in konzerviranje živil 4
Umetnost giba. Ples 4
Trg delovne sile. Trg dela. Zaposlovanje. Zaposlenost|Javna uprava 4
Kmetijstvo 4
Mednarodni bloki. Mednarodna napetost, konflikti. Popuščanje napetosti 4
Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje|Trgovina. Tržišče. Marketing 4
Upravljanje znanja 4
Žita 4
Dejavnost in organiziranje. Komunikacijska teorija in teorija nadzora nasploh. Kibernetika 4
Finance|Vladne organizacije in sodelovanje 4
Produkti industrije mineralnih olj. Mineralna olja in podobni produkti 4
Analizna kemija|Zdravila glede na njihov glavni učinek 4
Hidravlična energija. Hidravlični stroji 4
Okoljski dejavniki. Biologija gozda 4
Fizična geografija 4
Študije spolov. Ženske študije|Sociologija kulture 4
Tehnologija goriv. Predelana, prečiščena goriva 4
Industrija celuloze, papirja in kartona 4
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Varstvo okolja|Ogrožanje okolja 4
UMETNOST. RAZVEDRILO. ZABAVA. ŠPORT 4
Popotništvo. Hoja. Gorništvo. Orientacijski športi. Taborjenje 4
Splošna vprašanja vzreje in selekcije 4
Kulturni ostanki zgodovinskih dob 4
Socialni prejemki. Socialni dodatki. Socialno zavarovanje. Socialna pomoč 4
Antropologija 4
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Glasba 4
Etika in družba 4
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Jezikoslovje in jeziki 4
Cestni transport. Cestni promet|Avtoceste na splošno. Ceste. Cestišča. Ulice. Podeželski in mestni cestni sistem 4
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Matematika|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 4
Klimatologija 4
Sredinska raven uprave. Regionalna, provincionalna uprava. Regionalne oblasti 4
Načini športnega udejstvovanja 4
Gospodinjstvo. Stanovanje 4
Anatomija. Anatomija človeka in primerjalna anatomija 4
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 4
Delo in utrujenost. Učinkovitost|Delo. Zaposlovanje. Sindikati 4
Motorične funkcije. Organi za premikanje. Glas. Koža 4
Prikazovalni vmesnik 4
Sociologija kulture|Telegrafija (brzojav). Telefonija. Radio. Televizija 4
Religiozna, cerkvena arhitektura. Posvečena in žalna poslopja 4
Prodaja. Distribucija|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 4
Prosti čas in rekreacija. Amaterstvo. Naredi sam 4
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Matematika 4
Delo in utrujenost. Učinkovitost|Javna in poklicna organizacija zdravstva 4
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo 4
Slikarstvo 4
Oglaševanje|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 4
Produkti 4
Teorija in filozofija arhitekture. Načela načrtovanja, proporcev, optičnega učinka 4
Zavarovalstvo. Skupno kritje z delitvijo tveganja|Socialno delo. Socialna pomoč. Stanovanje. Zavarovalstvo 3
Visoka, najvišja raven uprave. Osrednja, nacionalna vlada 3
Gimnastika. Akrobatika. Atletika 3
Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu|Postopki menedžmenta. Usmeritev 3
Tehnika vozil 3
Osnove matematike. Teorija množic. Matematična logika 3
Gnojila, gnoj in izboljševalci tal. Stimulatorji rasti 3
Gozdovi in gozdarstvo z nacionalnega vidika. Gozdarska politika. Politika pogozdovanja. Družbenoekonomski vidiki gozdarstva 3
Običaji in navade ob smrti. Pogrebne slovesnosti 3
Mednarodni odnosi. Svetovna politika. Mednarodne zadeve. Zunanja politika|Vladne organizacije in sodelovanje 3
Organizacija športa na splošno 3
Udeleženci pri menedžmentu. Mehanizmi. Merila|Računovodstvo 3
Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija|Menedžment 3
Javna uprava|Menedžment 3
Psihologija|Pomožne pravne znanosti. Sodna psihologija. Sodna kemija. Sodna medicina 3
Mednarodno gospodarstvo. Mednarodni gospodarski odnosi. Svetovno gospodarstvo|Vladne organizacije in sodelovanje 3
Javne finance, državne finance na splošno|Najnižje ravni uprave. Lokalna uprava. Mestna uprava. Lokalne oblasti 3
Finance|Gospodarsko pravo. Pravo gospodarskih družb 3
Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje|Procesi pri menedžmentu 3
Postopki menedžmenta. Usmeritev|Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi 3
Vinogradništvo. Vinska trta. Vinogradi 3
Gojenje gozdov. Silvikultura 3
Poljska inženirska oprema in aktivnosti. Komunikacijske poti. Protiradarsko delovanje. Vojaška topografija 3
Finance|Kazensko pravo. Kazniva dejanja 3
Javna uprava|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 3
Koža. Klinična dermatologija. Kožne bolezni 3
Športna gibanja. Športne aktivnosti z različnih vidikov 3
Organizacija znanosti in znanstvenega dela|Menedžment 3
Stvarno pravo. Nepremičnine. Premičnine 3
Klimatizacijska tehnika. Ogrevanje. Prezračevanje 3
Javna uprava|Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija 3
Oglaševanje|Odnosi z javnostmi 3
Sociologija kulture|Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini 3
Organizacijski menedžment (OM). Organizacija poslovanja|Javna uprava 3
Pripovedništvo 3
Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih družbenih skupin in oseb s posebnimi potrebami. Šole s prilagojenim programom|Oftalmologija. Očesne bolezni 3
Vrste in oblike prava 3
Kemijska tehnologija tekočin. Procesi in oprema za obdelovanje tekočin ali za obdelovanje z njimi 3
Aromatične rastline. Začimbne rastline. Barvilne rastline. Zdravilne rastline 3
Praktična laboratorijska kemija. Preparativna in eksperimentalna kemija|Analizna kemija 3
Bolezni krvnega obtoka in krvnih žil. Kardiovaskularne bolezni. Hematologija|Semiologija. Simptomatologija. Znaki in simptomi. Pregled. Diagnoza. Propedevtika 3
Imunogenost. Antigeni. Protitelesa. Imunologija 3
Sociologija kulture|Kinematografija. Filmi 3
Logika. Epistemologija. Teorija vrednosti. Metodologija logike 3
Družabno življenje. Ljudski prazniki. Ljudski plesi 3
Posamične dejavnosti javne uprave|Temeljne pravice. človekove pravice. Pravice in dolžnosti državljana 3
Postopki menedžmenta. Usmeritev|Kupovanje. Nabava. Upravljanje z zalogami 3
Družabni predpisi. Nazivi. Bonton. Voščila. Darila 3
Računalniki. Vrste računalnikov 3
Psihologija|Zdravljenje|Javno zdravje in higiena. Preprečitev nesreč 3
Igrače. Predmeti za razvedrilo. Dekorativni predmeti 3
Režim dela in upravljanje s stroji in procesi 3
Razmnoževanje. Rast. Razvoj 3
Časniki. Tisk|Telegrafija (brzojav). Telefonija. Radio. Televizija 3
Uporaba umetnosti (v industriji, trgovini, doma, v vsakdanjem življenju). Industrijsko, komercionalno oblikovanje itd. 3
Spolna etika. Spolna morala 3
Sociologija kulture|Časniki. Tisk 3
Krščanstvo|Biografske in sorodne študije 3
Programje|Podatki 3
Stroji in naprave za rokovanje, transport in skladiščenje kapljevin 3
Potrošništvo|Oglaševanje 3
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|NARAVOSLOVNE VEDE. MATEMATIKA 3
Bolezni prebavil. Gastroenterologija|Splošna genetika. Splošna citogenetika 3
Splošna botanika. Fiziologija rastlin. Morfologija rastlin. Ekologija rastlin|Sistematska botanika 3
Energetika na splošno|Ogrevanje. Zračenje. Hlajenje. Klimatizacija zgradb 3
Gradiva. Gradbeni konstrukcijski deli 3
Znanstvena metodologija 3
Literarna kritika. Literarne študije 3
Šport. Športne igre. Telesne vaje|Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo 3
Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje|Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini 3
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih družbenih skupin in oseb s posebnimi potrebami. Šole s prilagojenim programom 3
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Knjižničarstvo (bibliotekarstvo) 3
Hidrologija podzemnih voda. Hidrogeologija 3
Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov|Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo 3
Sintetični polimerizacijski produkti. Polimerizati. Sintetični kavčuk 3
Knjižničarstvo (bibliotekarstvo)|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 3
Dokumentacija. Knjige. Spisi. Avtorstvo 3
Strokovno in poklicno izobraževanje. Visoke strokovne šole in inštituti. Politehnika. Višje strokovno izobraževanje 3
Teorija in filozofija glasbe 3
Gledališče. Gledališke predstave 3
Časniki. Tisk|Sociologija kulture 3
Knjižničarstvo (bibliotekarstvo)|Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo 3
Socialna psihologija|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 3
Postopki menedžmenta. Usmeritev|Sociologija kulture 3
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Mentalni razvoj in zmogljivost. Primerjalna psihologija 3
GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJA. ZGODOVINA 3
Avtoceste na splošno. Ceste. Cestišča. Ulice. Podeželski in mestni cestni sistem|Trdna površina cest. Trdni ali ne trdni tlaki. Priprava in uporaba materialov 3
Elektrotehnika|Elektrika. Magnetizem. Elektromagnetizem 3
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Regionalna geografija 3
Tehnika naravnih vodnih poti, luk, pristanišč in obal. Sredstva za plovbo, bagranje zaščito in reševanje. Jezovi in hidroelektrarne 3
Splošna geografija. Znanost o geografskih faktorjih (sistematska geografija). Teoretična geografija 3
Tehnika zračnih vozil. Astronavtika. Vesoljska tehnika 3
Izvrševalne funkcije 3
Računalniška arhitektura 3
Etilogija. Veda o vzrokih bolezni 3
Računalniško programiranje. Računalniški programi|Obče omrežne rešitve in storitve 3
Pedologija. Raziskovanje tal 3
Krmne trave. Trava s pašnikov in travnikov 3
Zoologija|Splošna zoologija. Fiziologija živali. Anatomija živali. Ekologija živali 3
Gradbeni deli in stavbni elementi 3
Celična in subcelična biologija. Citologija 3
Proizvodnja organskih snovi. Organske kemikalije 3
Toplotno gospodarstvo na splošno. Gorenje. Naravna goriva 3
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Matematika 3
Množično komuniciranje. Obveščanje najširše javnosti|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 3
Delovno okolje. Ureditev delovnega mesta. Higiena na delovnem mestu. Delovne nesreče|Javna in poklicna organizacija zdravstva 3
Poslopja za vzgojnoizobraževalne, znanstvene in kulturne namene 3
Lesna industrija 2
Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 2
Oblike podjetij. Finance|Javna in poklicna organizacija zdravstva 2
Organizacija znanosti in znanstvenega dela|Višji mentalni procesi 2
Kupovanje. Nabava. Upravljanje z zalogami|Tehnika vozil 2
Elektrotehnika|Računalniške komunikacije. Računalniška omrežja 2
Vojna tehnika 2
Menedžment obrata. Menedžment materialnih virov|Vojna tehnika 2
Cestni transport. Cestni promet|Železniški transport. Železniški promet 2
Javna in poklicna organizacija zdravstva|Upravljanje kakovosti. Celovito upravljanje kakovosti (TQM) 2
Javna uprava|Organizacijski menedžment (OM). Organizacija poslovanja 2
Delovno okolje. Ureditev delovnega mesta. Higiena na delovnem mestu. Delovne nesreče|Družbeni procesi. Družbena dinamika 2
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Filozofija. Teorija. Namen. Metodologija. Etika. Estetika Kineziologija 2
Mednarodne finance. Mednarodna plačila. Mednarodni denarni trg in trg kapitala. Mednarodne banke|Mednarodno gospodarstvo. Mednarodni gospodarski odnosi. Svetovno gospodarstvo 2
Ekonomska znanost. Temeljni ekonomski koncepti, teorija. Vrednost. Kapital. Skladi|Oblike podjetij. Finance 2
Zunanja trgovina. Mednarodna trgovina|Proizvodi domačih živali in divjadi 2
Prodaja. Distribucija|Notranja trgovina. Domača trgovina 2
Ekonomska znanost. Temeljni ekonomski koncepti, teorija. Vrednost. Kapital. Skladi|Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo 2
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Sociologija kulture 2
Cestni transport. Cestni promet|Računovodstvo 2
Množično komuniciranje. Obveščanje najširše javnosti|Odnosi z javnostmi 2
Posamične dejavnosti javne uprave|Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu 2
Kazensko pravo. Kazniva dejanja|Posamične dejavnosti javne uprave 2
JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA. KNJIŽEVNOST 2
Sociologija kulture|VERSTVA. TEOLOGIJA 2
Prodaja. Distribucija|Postopki menedžmenta. Usmeritev 2
Finance|Civilno pravo 2
Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje|Menedžment obrata. Menedžment materialnih virov 2
Kartografija. Kartiranje (tekstne publikacije) 2
Postopki menedžmenta. Usmeritev|Javna uprava 2
Okrasne rastline. Okrasno vrtnarstvo 2
Javna uprava|Izobraževanje in vzgoja zunaj šole. Izobraževanje odraslih. Dodatno izobraževanje 2
Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje|Menedžment 2
Poslovni menedžment, administracija. Komercialna organizacija|Postopki menedžmenta. Usmeritev 2
Signalna služba. Teletransmisija. Usmerjanje na daljavo 2
Menedžment|Javna uprava 2
Finance|Varstvo okolja 2
Javna in poklicna organizacija zdravstva|Pogoji menedžmenta. Dejavniki 2
Finance|Najnižje ravni uprave. Lokalna uprava. Mestna uprava. Lokalne oblasti 2
Sodobna duhovna gibanja 2
Družbena slojevitost. Družbena diferenciacija|Menedžment 2
Posamične dejavnosti javne uprave|Regionalna ekonomija. Področna ekonomija 2
Družbena ali socialna geografija|Politika. Politične vede 2
Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija|Zdravljenje 2
Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje|Založništvo in knjigotrštvo na splošno 2
Avtoceste na splošno. Ceste. Cestišča. Ulice. Podeželski in mestni cestni sistem|Simulacija 2
Sistemsko programje|Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi 2
Procesi pri menedžmentu|Postopki menedžmenta. Usmeritev 2
Zidarstvo 2
Prehranjevanje. Hranjenje. Prebava. Nutracija 2
Sanitarna inšpekcija in nadzor 2
Vrtne rastline. Vrtnarstvo 2
Hortikultura na splošno|Kmetijska dela|Pogoji menedžmenta. Dejavniki|Indijanski jeziki 2
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Finance 2
Gospodinjski aparati in stroji. Gospodinjski aparati, ki se uporabljajo doma 2
Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija|Javna in poklicna organizacija zdravstva 2
Civilizacija. Kultura. Napredek 2
Ostale komercialne aktivnosti 2
Pranje. Perilo. Čiščenje 2
Rastlinska olja, maščobe, voski, fosfatidi 2
Urejanje krajine (naravne in načrtovane). Parki. Vrtovi 2
Koščičasto sadje 2
Temeljne pravice. človekove pravice. Pravice in dolžnosti državljana|Vladne organizacije in sodelovanje 2
Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija|Posamične dejavnosti javne uprave 2
Mednarodni odnosi. Svetovna politika. Mednarodne zadeve. Zunanja politika|Ekonomija. Ekonomske vede 2
Področja menedžmenta|Turizem 2
Filmski žanri, motivi, stili|Sociologija kulture 2
Zdravje in higiena živčevja. Zdravje in etika. Odvisnosti|Socialna psihologija 2
Delo in utrujenost. Učinkovitost|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 2
Rimskokatoliška cerkev 2
Kazensko pravo. Kazniva dejanja|Zdravje in higiena živčevja. Zdravje in etika. Odvisnosti 2
Menedžment obrata. Menedžment materialnih virov|Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje 2
Verstva starega sveta. Manjši kulti in verstva 2
Serijske publikacije. Periodika 2
Splošna genetika. Splošna citogenetika|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 2
Menedžment|Gospodarsko stanje. Poslovni cikel. Razvoj gospodarske strukture. Rast 2
Računovodstvo|Medicina 2
Javna uprava|Pogoji menedžmenta. Dejavniki 2
Biokemija. Molekularna biologija. Biofizika|Koža. Klinična dermatologija. Kožne bolezni 2
Proizvodnja plinov 2
Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje|Menedžment 2
Turizem|Cene. Oblikovanje cen. Stroški 2
Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje|Upravljanje kakovosti. Celovito upravljanje kakovosti (TQM) 2
Patologija. Klinična medicina 2
Samodejavni sistemi|Avtomatska kontrola. Inteligentni sistemi 2
Ribogojstvo 2
ZNANOST IN ZNANJE. ORGANIZACIJE. INFORMACIJE. DOKUMENTACIJA. BIBLIOTEKARSTVO. INSTITUCIJE. PUBLIKACIJE 2
Elektrotehnika|Obče omrežne rešitve in storitve 2
Področja dejavnosti v socialnem delu|Menedžment 2
Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija|Kazensko pravo. Kazniva dejanja 2
Igre z žogo, v katerih se igra žoga z nogo ali glavo 2
Stanovanjska ekonomika|Cene. Oblikovanje cen. Stroški 2
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Visoko šolstvo. Univerzitetni študij. Akademski študij 2
Komunalna higiena|Avtomatska kontrola. Inteligentni sistemi 2
Sistemsko programje|Obče omrežne rešitve in storitve 2
Gozdni proizvodi in njihova uporaba 2
Pohištvo. Oblikovanje in izdelovanje pohištva 2
Osebna higiena. Oblačila 2
Varstvo podeželskih in mestnih javnih dobrin 2
Socialno skrbstvo|Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo 2
Javna in poklicna organizacija zdravstva|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 2
Zdravljenje|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 2
Založništvo in knjigotrštvo na splošno|Grafična industrija. Tiskarstvo. Založništvo. Knjigotrštvo 2
Medčloveški odnosi v podjetju. Kadrovsko upravljanje|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 2
Književnost|Študije spolov. Ženske študije 2
Mednarodni odnosi. Svetovna politika. Mednarodne zadeve. Zunanja politika|Notranje zadeve. Notranja politika. Politične razmere 2
Nosilci za vnos, iznos in hranjenje podatkov 2
Organizacijski menedžment (OM). Organizacija poslovanja|Sociologija kulture 2
Rudarstvo (posamezne panoge, npr.: pridobivanje nafte, premogovniki ...) 2
Študij dela v gozdarstvu. Sečnja in prevoz lesa. Gozdarsko inženirstvo 2
Eksplozivi. Goriva 2
Knjižnice visokih šol 2
Splošne knjižnice|Družbeni procesi. Družbena dinamika 2
Uprava knjižnice. Osebje 2
Preprečevanje in nadzor ustno prenosljivih (kužnih) bolezni. Preprečevanje bolezni 2
Sociologija kulture|Oglaševanje 2
Računovodstvo|Oblike podjetij. Finance 2
Računovodstvo|Pogoji menedžmenta. Dejavniki 2
Organizacija znanosti in znanstvenega dela|Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu 2
Kemijska tehnologija. Kemijske in sorodne industrije|Specialne kemijske industrije 2
Vnetje. Draženje. Zastoj krvi (hiperemija). Sluznična kongestija 2
Stomatologija. Ustna votlina. Bolezni ust in zob 2
Analizna kemija|Specialne kemijske industrije 2
Kemijska tehnologija tekočin. Procesi in oprema za obdelovanje tekočin ali za obdelovanje z njimi|Specialne kemijske industrije 2
Živčne bolezni 2
Splošno in profesionalno lekarništvo 2
Javna in poklicna organizacija zdravstva|Farmakologija. Terapevtika. Toksikologija 2
Toplotni obdelovalni procesi in oprema 2
Analizna kemija|Organska kemija|Zdravila glede na njihov glavni učinek 2
Gojenje žuželk in drugih členonožcev. čebelarstvo. čebelji proizvodi 2
Analizna kemija|Biokemija. Molekularna biologija. Biofizika 2
Farmakologija. Terapevtika. Toksikologija|Specialne kemijske industrije 2
Elastičnost. Deformacije. Mehanika elastičnih teles 2
Avtomatska kontrola. Inteligentni sistemi|Obdelava z deformacijo. Obdelava brez odrezovanja. Toplotna obdelava 2
Menedžment|Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija 2
Računalniške komunikacije. Računalniška omrežja|Prodaja. Distribucija 2
Aplikacije v biotehnologiji 2
Socialna psihologija|Politika. Politične vede 2
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|DRUŽBENE VEDE 2
Socialna psihologija|Kazensko pravo. Kazniva dejanja 2
Umetne snovi 2
Umetne snovi|Splošna zoologija. Fiziologija živali. Anatomija živali. Ekologija živali 2
Umetna inteligenca|Motorične funkcije. Organi za premikanje. Glas. Koža 2
Likovna umetnost (kiparstvo in umetna obrt)|Grafična umetnost. Grafika 2
črna metalurgija. Železo in jeklo|Preiskava materiala. Blagoznanstvo. Energetske centrale. Energetika 2
Notranja oprema 2
Interakcija med človekom in računalnikom. Vmesnik človek-stroj. Uporabniški vmesnik. Uporabniško okolje|Obdelava informacij v vzorcih 2
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Geografija. Raziskovanje Zemlje in posameznih držav. Potovanja. Regionalna geografija 2
Servisiranje, vzdrževanje, zaščita strojev 2
Procesi pri menedžmentu|Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje 2
Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje|Javna uprava 2
Jatrogeno povzročene bolezni, zaradi zdravljenja, zaradi zdravil|Javna in poklicna organizacija zdravstva 2
Organizacijski menedžment (OM). Organizacija poslovanja|Javna in poklicna organizacija zdravstva 2
Varstvo okolja|Menedžment 2
Računovodstvo|Javna uprava 2
Interakcija med človekom in računalnikom. Vmesnik človek-stroj. Uporabniški vmesnik. Uporabniško okolje|Obče omrežne rešitve in storitve 2
Menedžment|Oskrba z vodo. Priprava vode. Uporaba vode 2
Varstvo okolja|Sistematska botanika 2
Vlakna iz ličja. Stebelna vlakna dvokaličnic. Trda listna in plodovna vlakna enokaličnic 2
Elektrotehnika|Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini 2
Podatki|Obče omrežne rešitve in storitve 2
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Pogoji menedžmenta. Dejavniki 2
Postopki menedžmenta. Usmeritev|Procesi pri menedžmentu 2
Trg delovne sile. Trg dela. Zaposlovanje. Zaposlenost|Demografija. Populacijske študije 2
Zaščita rečnih bregov. Reguliranje rek in potokov. Druga rečna melioracijska dela 2
Bolezni limfnega sistema, hematopoetskih organov, endokrinih žlez 2
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Sociologija kulture 2
Matematika|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 2
Socialno skrbstvo|Psihiatrija. Psihopatologija. Duševne motnje. Duševne bolezni. Vedenjske in čustvene motnje 2
Metafizika. Ontologija 2
Kirurgija 2
Industrija stekla. Keramika. Cement in beton 2
Optični aparati in instrumenti 2
Socialna psihologija|Zdravljenje 2
Sociologija kulture|Elektrotehnika 2
Demografija. Populacijske študije|Dinamika gospodarstva. Gibanje v gospodarstvu 2
Hotenje. Volja 2
Kozmetična industrija in podobne obrti 2
Organizacijski menedžment (OM). Organizacija poslovanja|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 2
Književnost posameznih jezikov 2
Posebne veje prava (socialno pravo, pravo varstva okolja, nuklearno pravo)|Kazensko pravo. Kazniva dejanja 2
Analizna kemija|Fizikalna kemija 2
Ravnanje s podatki|Računalniška grafika 2
Oscilacije. Valovi. Akustika 2
Ločni mostovi 2
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Množično komuniciranje. Obveščanje najširše javnosti 2
Jedrska fizika. Atomska fizika. Molekularna fizika 2
Kemija površinskih pojavov in koloidov 2
Vojno pravo. Mednarodni pravni odnosi v vojni 2
Mednarodno pravo|Osebe in stvari v mednarodnem pravu 2
Nevarnost za zdravje na delovnem mestu. Zdravje in higiena na delovnem mestu 2
Urejanje prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja. Pokrajine, parki, vrtovi 2
Javna uprava|Mednarodni odnosi. Svetovna politika. Mednarodne zadeve. Zunanja politika 2
Javna uprava|Kazensko pravo. Kazniva dejanja 2
Običaji, šege in navade v zasebnem življenju 2
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Običaji, šege in navade v zasebnem življenju 2
Javna uprava|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 2
Teorija vednosti. Epistemologija 2
Elektrotehnika|Finance 2
Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih družbenih skupin in oseb s posebnimi potrebami. Šole s prilagojenim programom|Trg delovne sile. Trg dela. Zaposlovanje. Zaposlenost 2
Uporabna psihologija (psihotehnologija) na splošno 2
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja 2
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 2
Mednarodno gospodarstvo. Mednarodni gospodarski odnosi. Svetovno gospodarstvo|Menedžment 2
Zimski športi. Igre na ledu. Smučanje. Sankanje 2
Inženirstvo kurilnih naprav in gorenja 2
Računovodstvo|Menedžment 2
Organizacijski menedžment (OM). Organizacija poslovanja|Organizacija znanosti in znanstvenega dela 2
Oglaševanje|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 2
Turizem|Oglaševanje 2
Preučevanje področij. Preučevanje krajev domoznanstvo 2
Podatki|Računalniške komunikacije. Računalniška omrežja 2
Likovna umetnost (kiparstvo in umetna obrt)|Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo 2
Sanitarne, plinske, parne in električne naprave v poslopjih in ustrezne inštalaterske obrti 2
Jezikoslovje in jeziki|Angleška književnost 2
Prodaja. Distribucija|Elektrotehnika 2
Igre na srečo 2
Šport. Športne igre. Telesne vaje|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 2
Sistemi pisanja in pisave 2
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Sistemi pisanja in pisave 2
Študije spolov. Ženske študije|Kinematografija. Filmi 2
Umetniška fotografija. Fotografije glede na motiv 2
Matematična logika 2
Postopki menedžmenta. Usmeritev|Dinamika gospodarstva. Gibanje v gospodarstvu 2
Nemščina 2
Obdelava z deformacijo. Obdelava brez odrezovanja. Toplotna obdelava|črna metalurgija. Železo in jeklo|Preiskava materiala. Blagoznanstvo. Energetske centrale. Energetika 2
Kemijska tehnologija. Kemijske in sorodne industrije|Biokemija. Molekularna biologija. Biofizika 2
Zgradba in oprema knjižnice 2
Specialne knjižnice 2
Standardizacija proizvodov, postopkov, uteži, mer in časa|Nosilne konstrukcije in deli nosilne konstrukcije po gradivu materialu in načinu gradnje 2
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Sociologija kulture 2
Lastnosti in sestava molekularnih sistemov 2
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Zavarovalstvo. Skupno kritje z delitvijo tveganja 2
Računovodstvo|Kazensko pravo. Kazniva dejanja 2
Kazensko pravo. Kazniva dejanja|Ogrožanje okolja 2
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Zdravje in higiena živčevja. Zdravje in etika. Odvisnosti 2
Razvedrilo. Zabava. Igre. Šport 2
Sociologija kulture|Teorija in filozofija glasbe 2
Časniki. Tisk|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 2
Sociologija kulture|Glasba 2
Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje|Oglaševanje 2
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|NARAVOSLOVNE VEDE. MATEMATIKA 2
Termodinamika. Toplotna energija 2
Risanje. Oblikovanje. Uporabna umetnost 2
Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja|Javne, upravne, poslovne, industrijske zgradbe. Posvetna arhitektura splošno 2
Tehnika kopenskih vozil (razen tirnih)|Cestni transport. Cestni promet 2
Vzhodne cerkve. Pravoslavje 2
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Druge literarne zvrsti 2
Posebne veje prava (socialno pravo, pravo varstva okolja, nuklearno pravo)|Javno zdravje in higiena. Preprečitev nesreč 2
Obdelava in izdelava dokumentov 2
Menedžment|Sociologija kulture 2
Rudarstvo. Rudarska tehnika. Rudarska dela 2
Družbeni procesi. Družbena dinamika|Menedžment 2
Družbeni procesi. Družbena dinamika|Javna in poklicna organizacija zdravstva 2
Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija|Zdravljenje 2
Abstraktna umetnost. Nefigurativna umetnost 2
Glasbila in dodatki 2
Družinska etika 2
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Izobraževanje in vzgoja zunaj šole. Izobraževanje odraslih. Dodatno izobraževanje 2
Elektrika. Magnetizem. Elektromagnetizem|Elektrotehnika 2
Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja|Teorija in filozofija arhitekture. Načela načrtovanja, proporcev, optičnega učinka 2
Osebe in osebnostne značilnosti v patologiji. Značilnosti bolnika pacienta|Socialno skrbstvo 2
Jezikoslovje in jeziki|Angleščina 2
Družabne pesmi. Otroške pesmi 2
Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija|Javna in poklicna organizacija zdravstva 2
Plavanje. Potapljanje. Skoki v vodo. Vodne igre 2
Obče omrežne rešitve in storitve|Oglaševanje 2
Športi na kolesih. Kolesarjenje. Kotalkanje 2
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 2
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Varstvo okolja 2
Umetna inteligenca|Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo 2
Nemška književnost 2
Slikarstvo|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo 2
Finance|Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi 2
Oskrba z vodo. Priprava vode. Uporaba vode|Odpadne vode 2
Ribolov. Lov. Streljanje in streljanje v tarčo 2
Tehnologija mineralnih olj. Tehnologija nafte in sorodnih produktov 2
Upravljanje dokumentov|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 2
Računovodstvo|Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo 2
Dokumenti posebnega izvora ali namena 2
Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja|Aerofotogrametrija. Terestrična fotogrametrija 1
Časniki. Tisk|Splošna organiziranost oboroženih sil 1
Gradbena statika|Spodnje nosilne konstrukcije (podporne konstrukcije, spodnji ustroji). Zemeljska dela (ki so rezultat izkopavanja in nasipanja). Temelji. Gradnja predorov 1
Knjižničarstvo (bibliotekarstvo)|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 1
Kmetijstvo|Indijanski jeziki 1
Medčloveški odnosi v podjetju. Kadrovsko upravljanje|Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo 1
Specialne kemijske industrije|Pogoji menedžmenta. Dejavniki 1
Javna uprava|Gospodarske panoge 1
Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu|Turizem 1
Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo|Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija 1
Potrošništvo|Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini 1
Jatrogeno povzročene bolezni, zaradi zdravljenja, zaradi zdravil|Sociologija 1
Medčloveški odnosi v podjetju. Kadrovsko upravljanje|Trg delovne sile. Trg dela. Zaposlovanje. Zaposlenost 1
Menedžment gospodarstva. Gospodarsko načrtovanje. Proizvodnja. Storitve|Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini 1
Mentalni razvoj in zmogljivost. Primerjalna psihologija|Sociologija kulture 1
Politika. Politične vede|Sociologija kulture 1
Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo|Trg delovne sile. Trg dela. Zaposlovanje. Zaposlenost 1
Družbena, socialna vprašanja. Družbena praksa. Kulturna praksa. Način življenja 1
Lov. Ribolov. Ribogojstvo 1
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Računalniške tehnike za namensko rabo. Aplikativno usmerjene računalniško podprte tehnike 1
Ogrožanje okolja|Avtoceste na splošno. Ceste. Cestišča. Ulice. Podeželski in mestni cestni sistem|Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja 1
Splošna vprašanja. Geografija kot znanost. Raziskovanja. Potovanja 1
Politika. Politične vede|Splošna vprašanja. Geografija kot znanost. Raziskovanja. Potovanja 1
Mednarodna arbitraža. Mednarodno razsojanje. Mednarodna sodna pristojnost 1
Mednarodna arbitraža. Mednarodno razsojanje. Mednarodna sodna pristojnost|Postopki menedžmenta. Usmeritev 1
Ogrožanje okolja|Mednarodni odnosi. Svetovna politika. Mednarodne zadeve. Zunanja politika 1
Delo in utrujenost. Učinkovitost|Socialno skrbstvo 1
Javne finance, državne finance na splošno|Menedžment 1
Trg delovne sile. Trg dela. Zaposlovanje. Zaposlenost|Socialno skrbstvo 1
Sociologija kulture|Običaji in navade ob smrti. Pogrebne slovesnosti 1
Volitve. Plebisciti. Referendumi. Volilne kampanje. Volilna korupcija, nepravilnosti. Izidi volitev|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 1
Železniške proge, gradnja|Regionalna ekonomija. Področna ekonomija 1
Komercialna organizacija in praksa. Blago. Servisi|Oglaševanje 1
Gospodarske panoge|Tehnika kopenskih vozil (razen tirnih) 1
Glasba|Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo 1
Javno zdravje in higiena. Preprečitev nesreč|Javna poraba. Javni izdatki. Javnofinančni odhodki. Državna poraba. Državni izdatki 1
Ogrožanje okolja|Politika. Politične vede 1
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Trgovina. Tržišče. Marketing 1
Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija|Ogrožanje okolja 1
Prolegomena. Splošne osnove znanosti in kulture 1
Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi|Prolegomena. Splošne osnove znanosti in kulture 1
Demografija. Populacijske študije|Poškodbe. Rane 1
Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo|Računalniško programiranje. Računalniški programi 1
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Gospodarske panoge 1
Zgodovina ekonomskih teorij, doktrin, dogem 1
Podatki|Računalniške komunikacije. Računalniška omrežja|Pojmi znanosti in znanja 1
Komercialna organizacija in praksa. Blago. Servisi|Zavarovalstvo. Skupno kritje z delitvijo tveganja 1
Cene. Oblikovanje cen. Stroški|Finance 1
Finance|Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu 1
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Metalurgija 1
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Proizvodi domačih živali in divjadi 1
Mednarodno gospodarstvo. Mednarodni gospodarski odnosi. Svetovno gospodarstvo|Elektrotehnika 1
Organizacija znanosti in znanstvenega dela|Kupovanje. Nabava. Upravljanje z zalogami 1
Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo|Mednarodno gospodarstvo. Mednarodni gospodarski odnosi. Svetovno gospodarstvo 1
Tehnika kopenskih prometnih poti. Gradnja železnic, cest in poti 1
Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo|Gradbena tehnika. Gradbeništvo|Tehnika kopenskih prometnih poti. Gradnja železnic, cest in poti 1
Računovodstvo|Zunanja trgovina. Mednarodna trgovina|Mednarodne finance. Mednarodna plačila. Mednarodni denarni trg in trg kapitala. Mednarodne banke 1
Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo|Elektrotehnika 1
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Operacijsko raziskovanje 1
Oblike podjetij. Finance|Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo 1
Finance|Standardizacija proizvodov, postopkov, uteži, mer in časa 1
Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo|Socialno delo. Socialna pomoč. Stanovanje. Zavarovalstvo 1
Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo|Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini 1
Gospodarske panoge|Javna in poklicna organizacija zdravstva 1
Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija|Zunanja trgovina. Mednarodna trgovina 1
Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu|Cene. Oblikovanje cen. Stroški 1
Mednarodne finance. Mednarodna plačila. Mednarodni denarni trg in trg kapitala. Mednarodne banke|Dinamika gospodarstva. Gibanje v gospodarstvu 1
Finance|Elektrotehnika 1
Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo|Programje|Podatki 1
Zunanja trgovina. Mednarodna trgovina|Mednarodno gospodarstvo. Mednarodni gospodarski odnosi. Svetovno gospodarstvo 1
Posebne veje prava (socialno pravo, pravo varstva okolja, nuklearno pravo)|Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo|Javna in poklicna organizacija zdravstva 1
Medčloveški odnosi v podjetju. Kadrovsko upravljanje|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Serijske publikacije. Periodika 1
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Mednarodne finance. Mednarodna plačila. Mednarodni denarni trg in trg kapitala. Mednarodne banke 1
Družbena ali socialna geografija|Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa 1
Družbena ali socialna geografija|Nacionalistična, narodna, etnična gibanja in problemi. Narodnostno vprašanje. Nacionalizem. Rasizem 1
Poslovni menedžment, administracija. Komercialna organizacija|Regionalna ekonomija. Področna ekonomija 1
Oblike podjetij. Finance|Demografija. Populacijske študije 1
Javna uprava|Vojna oprema. Topništvo. Oklopna vozila. Ročno orožje. Hladno orožje. Strelivo. Bojni plini. Vodljivi izstrelki (projektili). Rakete 1
Socialno skrbstvo|Družbene skupine. Družbene organizacije 1
Oskrba z vodo. Priprava vode. Uporaba vode|Javna uprava 1
Visoka, najvišja raven uprave. Osrednja, nacionalna vlada|Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo 1
Zdravje in higiena živčevja. Zdravje in etika. Odvisnosti|Področja dejavnosti v socialnem delu 1
Posamične dejavnosti javne uprave|Varstvo okolja 1
Glasba|Politika. Politične vede 1
Posamične dejavnosti javne uprave|Medčloveški odnosi v podjetju. Kadrovsko upravljanje 1
Časniki. Tisk|Menedžment obrata. Menedžment materialnih virov 1
Najnižje ravni uprave. Lokalna uprava. Mestna uprava. Lokalne oblasti|Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija 1
Gospodarska politika|Mednarodni odnosi. Svetovna politika. Mednarodne zadeve. Zunanja politika 1
Sociologija kulture|Politične stranke in gibanja 1
Plače. Mezda. Honorar. Plačilo za delo|Javna uprava 1
Vladne organizacije in sodelovanje|Mednarodne finance. Mednarodna plačila. Mednarodni denarni trg in trg kapitala. Mednarodne banke 1
Mozaiki 1
Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov|Mozaiki 1
Visoko šolstvo. Univerzitetni študij. Akademski študij|Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo 1
Metode družbenih ved|Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini 1
Poslovni menedžment, administracija. Komercialna organizacija|Šport. Športne igre. Telesne vaje 1
Proizvodi domačih živali in divjadi|Živila. Kuhanje. Jedi 1
Užitni plodovi in semena. Zrna stročnic 1
Užitne korenovke, rastline z gomolji 1
Užitne korenovke, rastline z gomolji|Kmetijska dela|Kmetijski stroji, priključki in oprema|Indijanski jeziki 1
Upravljanje in vodenje farm in kmetij|Proizvodi domačih živali in divjadi 1
Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo|Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu 1
Finance|Mednarodno gospodarstvo. Mednarodni gospodarski odnosi. Svetovno gospodarstvo 1
Trg delovne sile. Trg dela. Zaposlovanje. Zaposlenost|Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo 1
Optika|Periferne enote. Vhodno-izhodne enote 1
Javna uprava|Vojne operacije na splošno. Taktika. Strategija. Vojskovališče 1
Javna uprava|Splošna organiziranost oboroženih sil 1
Plovne naprave. Vzdrževanje kanalov. Oprema za reševanje na morju 1
Plovne naprave. Vzdrževanje kanalov. Oprema za reševanje na morju|Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja 1
Gospodarske panoge|Cestni transport. Cestni promet 1
Splošna mehanika. Mehanika trdnih in togih teles|Spodnje nosilne konstrukcije (podporne konstrukcije, spodnji ustroji). Zemeljska dela (ki so rezultat izkopavanja in nasipanja). Temelji. Gradnja predorov 1
Avtoceste na splošno. Ceste. Cestišča. Ulice. Podeželski in mestni cestni sistem|Trdna površina cest. Trdni ali ne trdni tlaki. Priprava in uporaba materialov|Cestni transport. Cestni promet|Gradiva. Gradbeni konstrukcijski deli 1
Gospodarske panoge|Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja 1
Geodezija. Pregled terena. Fotogrametrija. Daljinsko zaznavanje. Kartografija|Geologija|Elektrotehnika 1
Zunanja trgovina. Mednarodna trgovina|Procesi pri menedžmentu|Osnove matematike. Teorija množic. Matematična logika|Kemija 1
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Verjetnost. Matematična statistika 1
Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov|Javna in poklicna organizacija zdravstva 1
Upravljanje kakovosti. Celovito upravljanje kakovosti (TQM)|Vrste gospodinjstev. Gostinstvo. Hotelirstvo 1
Trg delovne sile. Trg dela. Zaposlovanje. Zaposlenost|Matematična ekonomija. Ekonometrija 1
Javne finance, državne finance na splošno|Organizacija znanosti in znanstvenega dela 1
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Osebna higiena. Oblačila 1
Oglaševanje|Prodaja. Distribucija 1
Računovodstvo|Finance 1
Verjetnost. Matematična statistika|Javne finance, državne finance na splošno 1
Energetika na splošno|Produkti industrije mineralnih olj. Mineralna olja in podobni produkti 1
Stanovanjska ekonomika|Mednarodno gospodarstvo. Mednarodni gospodarski odnosi. Svetovno gospodarstvo 1
Udeleženci pri menedžmentu. Mehanizmi. Merila|Pogoji menedžmenta. Dejavniki 1
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Športna gibanja. Športne aktivnosti z različnih vidikov 1
Odnosi z javnostmi|Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu 1
Javne finance, državne finance na splošno|Javna uprava 1
Upravljanje kakovosti. Celovito upravljanje kakovosti (TQM)|Elektrotehnika 1
Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi|Programje|Računalniške komunikacije. Računalniška omrežja|Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa 1
Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi|Interakcija med človekom in računalnikom. Vmesnik človek-stroj. Uporabniški vmesnik. Uporabniško okolje|Podatki|Najnižje ravni uprave. Lokalna uprava. Mestna uprava. Lokalne oblasti|Visoka, najvišja raven uprave. Osrednja, nacionalna vlada 1
Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi|Odnosi z javnostmi|Elektrotehnika 1
Zunanja trgovina. Mednarodna trgovina|Proizvodnja plinov 1
Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi|Področja dejavnosti v socialnem delu 1
Kupovanje. Nabava. Upravljanje z zalogami|Proizvodi domačih živali in divjadi 1
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Osnove matematike. Teorija množic. Matematična logika|Matematična logika 1
Organizacijski menedžment (OM). Organizacija poslovanja|Menedžment obrata. Menedžment materialnih virov 1
Mednarodne finance. Mednarodna plačila. Mednarodni denarni trg in trg kapitala. Mednarodne banke|Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo 1
Procesi pri menedžmentu|Tehnika vozil 1
Zunanja trgovina. Mednarodna trgovina|Elektrotehnika 1
Zavarovalstvo. Skupno kritje z delitvijo tveganja|Ekonomska znanost. Temeljni ekonomski koncepti, teorija. Vrednost. Kapital. Skladi 1
Družbena ali socialna geografija|Demografija. Populacijske študije|Nacionalistična, narodna, etnična gibanja in problemi. Narodnostno vprašanje. Nacionalizem. Rasizem 1
Poškodbe rastlin. Rastlinske bolezni. Rastlinski škodljivci. Varstvo rastlin|Varstvo okolja|Operacijsko raziskovanje 1
Množično komuniciranje. Obveščanje najširše javnosti|Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija 1
Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu|Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo 1
Organizacije s humanitarnimi in človekoljubnimi cilji 1
Študije spolov. Ženske študije|Menedžment 1
Družbena lastnina. Družbena sredstva. Družbeni produkt. Gospodarsko ravnotežje. Potrošnja. Življenjski standard|Socialna psihologija 1
Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo|Študije spolov. Ženske študije 1
Demografija. Populacijske študije|Družbene skupine. Družbene organizacije 1
Organizacija znanosti in znanstvenega dela|Javna uprava 1
Socialno skrbstvo|Javna uprava 1
Posebne fotografske tehnike in aplikacije 1
Fotografska oprema, aparati in materiali 1
Gospodarska politika|Fotografska oprema, aparati in materiali 1
Socialno delo. Socialna pomoč. Stanovanje. Zavarovalstvo|Sociologija kulture 1
Okoljski dejavniki. Biologija gozda|Gojenje gozdov. Silvikultura 1
Geografija. Raziskovanje Zemlje in posameznih držav. Potovanja. Regionalna geografija|Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja 1
Geografija. Raziskovanje Zemlje in posameznih držav. Potovanja. Regionalna geografija|Varstvo okolja|Ogrožanje okolja 1
Sociologija|Turizem|Športi na kolesih. Kolesarjenje. Kotalkanje 1
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Nosilne konstrukcije in deli nosilne konstrukcije po gradivu materialu in načinu gradnje|Gradbene konstrukcije 1
Kupovanje. Nabava. Upravljanje z zalogami|Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa 1
Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi|Podatki|Menedžment 1
Organizacija znanosti in znanstvenega dela|Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje 1
Komunalna higiena|Operacijsko raziskovanje 1
Javna uprava|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 1
Hidrologija podzemnih voda. Hidrogeologija|Oskrba z vodo. Priprava vode. Uporaba vode 1
Jahanje 1
Turizem|Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja|Jahanje 1
Ogrožanje okolja|Spodnje nosilne konstrukcije (podporne konstrukcije, spodnji ustroji). Zemeljska dela (ki so rezultat izkopavanja in nasipanja). Temelji. Gradnja predorov 1
Drugi objekti za varstvo in izboljšanje vodnih tokov in obal. Nasipi. Zaščita obale. Drenaža in izboljšanje zemlje 1
Hidrosfera. Voda na splošno. Hidrologija|Zaščita rečnih bregov. Reguliranje rek in potokov. Druga rečna melioracijska dela|Drugi objekti za varstvo in izboljšanje vodnih tokov in obal. Nasipi. Zaščita obale. Drenaža in izboljšanje zemlje 1
Podatki|Geodezija. Pregled terena. Fotogrametrija. Daljinsko zaznavanje. Kartografija|Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi|Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja 1
Spodnje nosilne konstrukcije (podporne konstrukcije, spodnji ustroji). Zemeljska dela (ki so rezultat izkopavanja in nasipanja). Temelji. Gradnja predorov|Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja|Ogrožanje okolja 1
Računalniška strojna oprema 1
Računalniška strojna oprema|Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi|Geografija. Raziskovanje Zemlje in posameznih držav. Potovanja. Regionalna geografija 1
Gradbeništvo. Gradbeni materiali. Gradbene obrti in dela|Gradbeni deli in stavbni elementi|Varstvo podeželskih in mestnih javnih dobrin 1
Elektrotehnika|Farmakologija. Terapevtika. Toksikologija 1
Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov|Elektrotehnika 1
Računalniške tehnike za namensko rabo. Aplikativno usmerjene računalniško podprte tehnike|Organizacijski menedžment (OM). Organizacija poslovanja 1
Dejavnost in organiziranje. Komunikacijska teorija in teorija nadzora nasploh. Kibernetika|Menedžment obrata. Menedžment materialnih virov 1
Sociologija kulture|Oblike politične organiziranosti. Države kot politične sile. Politični sistemi 1
Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa|Menedžment 1
Ljudsko slovstvo|Turizem 1
Gojenje gozdov. Silvikultura|Gozdni proizvodi in njihova uporaba 1
Splošna botanika. Fiziologija rastlin. Morfologija rastlin. Ekologija rastlin|Varstvo okolja|Logika. Epistemologija. Teorija vrednosti. Metodologija logike 1
Psihiatrija. Psihopatologija. Duševne motnje. Duševne bolezni. Vedenjske in čustvene motnje|Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija 1
Delovno okolje. Ureditev delovnega mesta. Higiena na delovnem mestu. Delovne nesreče|Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo 1
Socialna psihologija|Sociologija kulture 1
Posamične dejavnosti javne uprave|Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 1
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Visoko šolstvo. Univerzitetni študij. Akademski študij 1
Nacionalistična, narodna, etnična gibanja in problemi. Narodnostno vprašanje. Nacionalizem. Rasizem|Nosilci za vnos, iznos in hranjenje podatkov 1
Higiena splošno. Osebno zdravje in higiena|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 1
Zdravje in higiena živčevja. Zdravje in etika. Odvisnosti|Kazensko pravo. Kazniva dejanja|Socialno delo. Socialna pomoč. Stanovanje. Zavarovalstvo 1
Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje|Postopki menedžmenta. Usmeritev 1
Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa|Javna uprava 1
Sociologija kulture|Splošna zgodovina 1
Dietetika. Prehrambna načela glede na hranjenje in vrsto hrane|Socialna psihologija 1
Socialno skrbstvo|Postopki menedžmenta. Usmeritev 1
Socialno skrbstvo|Organizacija športa na splošno 1
Oblike politične organiziranosti. Države kot politične sile. Politični sistemi|Specialne kemijske industrije 1
Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu|Zunanja trgovina. Mednarodna trgovina|Mednarodne finance. Mednarodna plačila. Mednarodni denarni trg in trg kapitala. Mednarodne banke 1
Temeljne pravice. človekove pravice. Pravice in dolžnosti državljana|Oblike politične organiziranosti. Države kot politične sile. Politični sistemi 1
Kazensko pravo. Kazniva dejanja|Oblike politične organiziranosti. Države kot politične sile. Politični sistemi 1
Druge krščanske cerkve in gibanja 1
Vzhodne cerkve. Pravoslavje|Druge krščanske cerkve in gibanja 1
Trg delovne sile. Trg dela. Zaposlovanje. Zaposlenost|Menedžment 1
Najnižje ravni uprave. Lokalna uprava. Mestna uprava. Lokalne oblasti|Mednarodni odnosi. Svetovna politika. Mednarodne zadeve. Zunanja politika 1
Oglaševanje|Politika. Politične vede 1
Socialna psihologija|Demografija. Populacijske študije 1
Javna uprava|VERSTVA. TEOLOGIJA 1
Javna poraba. Javni izdatki. Javnofinančni odhodki. Državna poraba. Državni izdatki|Posamične dejavnosti javne uprave 1
Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi|Kazensko pravo. Kazniva dejanja 1
Biokemija. Molekularna biologija. Biofizika|Sistematska botanika 1
Fizična geografija|Geologija 1
Neliterarni, netekstovni prikazi regije 1
Organizacijski menedžment (OM). Organizacija poslovanja|Upravljanje znanja 1
Page