KAS Mag (magisteriji)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Word list

Corpus: KAS Mag (magisteriji)
Total number of items: 3000
Total frequency: 16030
Page
text.supervisor document frequency
Hočevar, Marko 119
Podbregar, Iztok 112
Dimovski, Vlado 94
Bobek, Samo 94
Treven, Sonja 86
Gradišar, Miro 85
Rajkovič, Vladislav 80
Anžič, Andrej et al. 78
Leskovar, Robert 77
Zupan, Nada 76
Kovačič, Andrej 76
Kavčič, Slavka 70
Žabkar, Vesna 70
Gumzej, Roman 69
Rozman, Rudi 69
Ferfila, Bogomil 69
Uršič, Duško 69
Završnik, Bruno 62
Jaklič, Jurij 59
Vida, Irena 57
Simonič, Barbara et al. 55
Penger, Sandra 53
Duh, Mojca 52
Kovač, Polonca et al. 52
Čebulj, Janez et al. 50
Brezovšek, Marjan 48
Tekavčič, Metka 47
Jaklič, Marko 47
Groznik, Aleš 45
Mavčič, Arne et al. 45
Bobek, Samo et al. 45
Dobovšek, Bojan 44
Ribnikar, Ivan 43
Lobnikar, Branko 43
Završnik, Bruno et al. 43
Mumel, Damijan 43
Makovec Brenčič, Maja 42
Indihar Štemberger, Mojca 41
Hočevar, Marko et al. 41
Vodovnik, Zvone et al. 41
Pajnkihar, Majda 40
Kline, Miro 40
Ivanko, Štefan et al. 37
Klun, Maja et al. 37
Čater, Tomaž 36
Vadnjal, Jaka et al. 36
Aristovnik, Aleksander et al. 36
Rosi, Bojan 36
Vahčič, Aleš 35
Jerovšek, Tone et al. 35
Zupan, Nada et al. 34
Stare, Janez et al. 34
Pevcin, Primož et al. 34
Sternad Zabukovšek, Simona et al. 34
Oplotnik, Žan 33
Treven, Sonja et al. 33
Škof, Bojan et al. 33
Antončič, Boštjan 32
Drnovšek, Mateja 32
Kolarič, Zinka 32
Potočan, Vojko et al. 32
Dujić, Slobodan et al. 31
Kuhelj, Alenka et al. 31
Potočan, Vojko 31
Pučko, Danijel 30
Slapničar, Sergeja 30
Rus, Andrej 30
Mesner-Andolšek, Dana 30
Umek, Peter 30
Klun, Maja 29
Lampe, Rok et al. 29
Slapničar, Sergeja et al. 29
Čadež, Simon 28
Jereb, Eva 28
Svetlik, Ivan 28
Rener, Tanja 28
Švab, Alenka 28
Lajh, Damjan 28
Ule, Mirjana 27
Košir, Katja et al. 27
Penger, Sandra et al. 27
Rojšek, Iča 26
Kovač, Jure 26
Kolar, Tomaž 26
Kraljić, Suzana 26
Antončič, Boštjan et al. 26
Dimovski, Vlado et al. 26
Zbašnik, Dušan 25
Ferjan, Marko 25
Valentinčič, Aljoša 25
Indihar Štemberger, Mojca et al. 25
Ferfila, Bogomil et al. 25
Tajnikar, Maks 24
Stanković, Peter 24
Ovsenik, Marija 24
Svete, Uroš 24
Uršič, Duško et al. 24
Mumel, Damijan et al. 24
Čater, Barbara et al. 24
Kolar, Iztok et al. 24
Bakračevič Vukman, Karin et al. 24
Možina, Stane 23
Redek, Tjaša 23
Hrovatin, Nevenka 23
Jančič, Zlatko 23
Lukšič, Andrej 23
Avbelj, Matej et al. 23
Bučar, Maja 23
Križmarić, Miljenko et al. 23
Gradišar, Miro et al. 22
Jaklič, Jurij et al. 22
Kraljić, Suzana et al. 22
Potočnik, Vekoslav 21
Fabjančič, Zarjan 21
Kovač, Polonca 21
Mihalič, Tanja 21
Cirman, Andreja 21
Rusjan, Borut 21
Stanovnik, Tine 21
Avsec, Jurij 21
Jagrič, Timotej 21
Golob, Urša 21
Trpin, Gorazd et al. 21
Bernik, Igor 21
Rejc Buhovac, Adriana et al. 21
Duh, Mojca et al. 21
Meško, Gorazd 21
Berk Skok, Aleš 20
Zaman Groff, Maja 20
Jurše, Milan 20
Žnidaršič, Jana 20
Pažek, Karmen 20
Logožar, Klavdij 20
Vukovič, Goran 20
Setnikar-Cankar, Stanka et al. 20
Letnar Černič, Jernej et al. 20
Logožar, Klavdij et al. 20
Rajšp, Martina et al. 20
Benčina, Jože et al. 20
Šumak, Boštjan et al. 20
Mayer, Janez 19
Jazbec, Boštjan 19
Markič, Mirko 19
Lahovnik, Matej 19
Korže, Branko 19
Bajde, Domen 19
Vodovnik, Zvone 19
Haček, Miro 19
Malešič, Marjan 19
Škerlep, Andrej 19
Miglič, Gozdana et al. 19
Kovačič, Andrej et al. 19
Groznik, Aleš et al. 19
Oplotnik, Žan Jan et al. 19
Podnar, Klement 19
Kavkler, Marija et al. 19
Kokotec-Novak, Majda 18
Kaše, Robert 18
Košak, Marko 18
Mrak, Mojmir 18
Brglez, Milan 18
Todorovski, Ljupčo et al. 18
Šarotar Žižek, Simona et al. 18
Pisnik, Aleksandra et al. 18
Vršnik Perše, Tina et al. 18
Žnidaršič, Jana et al. 18
Kos Koklič, Mateja et al. 18
Juriševič, Mojca et al. 18
Kljajić Borštnar, Mirjana et al. 18
Kern, Tomaž 18
Kolar, Iztok 18
Jerman, Janez et al. 18
Štemberger, Vesna et al. 18
Lobnik, Uroš et al. 18
Pulko, Simona et al. 18
Kermauner, Aksinja et al. 18
Ivanko, Štefan 17
Aver, Boštjan et al. 17
Puharič, Krešimir et al. 17
Stare, Aljaž et al. 17
Goriup, Jana et al. 17
Cvetek, Mateja et al. 17
Topolšek, Darja 17
Palčič, Iztok et al. 17
Javornik Krečič, Marija et al. 17
Kumar, Andrej 16
Knežević Cvelbar, Ljubica 16
Konečnik Ruzzier, Maja 16
Kanjuo-Mrčela, Aleksandra 16
Markovič Hribernik, Tanja et al. 16
Areh, Igor 16
Dežman, Zlatan et al. 16
Jaklič, Marko et al. 16
Jurše, Milan et al. 16
Musil, Bojan et al. 16
Drnovšek, Mateja et al. 16
Černe, Matej et al. 16
Ropič, Marija et al. 16
Glas, Miroslav 15
Rus, Veljko 15
Jerman-Blažič, Borka 15
Gomišček, Boštjan 15
Bojnec, Štefan 15
Vehovar, Vasja 15
Rejc Buhovac, Adriana 15
Pihler, Jože 15
Križmarić, Miljenko 15
Šabič, Zlatko 15
Prezelj, Iztok 15
Goriup, Jana 15
Jazbec, Milan et al. 15
Zavodnik Lamovšek, Alma et al. 15
Žemva, Andrej et al. 15
Južnič, Primož et al. 15
Vilar, Polona et al. 15
Gorenak, Irena 15
Žabkar, Vesna et al. 15
Vida, Irena et al. 15
Košak, Marko et al. 15
Knežević Cvelbar, Ljubica et al. 15
Maletič, Matjaž et al. 15
Saksida, Igor et al. 15
Valenčič Zuljan, Milena et al. 15
Tement, Sara et al. 15
Umek, Maja et al. 15
Deželan, Silva 14
Savin, Davor 14
Ženko, Zdenka 14
Sušjan, Andrej 14
Šterk, Karmen 14
Radonjič, Dušan 14
Strahovnik, Vojko et al. 14
Lukšič, Igor 14
Kobal, Aleš et al. 14
Petrič, Ernest et al. 14
Redek, Tjaša et al. 14
Berk Skok, Aleš et al. 14
Vrečko, Igor et al. 14
Čok, Mitja et al. 14
Kolar, Tomaž et al. 14
Lahovnik, Matej et al. 14
Vrenčur, Renato et al. 14
Podbregar, Iztok et al. 14
Ozbič, Martina et al. 14
Senčur Peček, Darja et al. 14
Haramija, Dragica et al. 14
Dagarin Fojkar, Mateja et al. 14
Pažek, Karmen et al. 14
Puharič, Krešimir 13
Mulej, Matjaž 13
Pečar, Zdravko 13
Bašić-Hrvatin, Sandra 13
Škerlavaj, Miha 13
Dmitrović, Tanja 13
Malačič, Janez 13
Erjavec, Karmen 13
Ahčan, Aleš 13
Kuzmanić, Tonči 13
Markovič-Hribernik, Tanja 13
Trkman, Peter 13
Černigoj-Sadar, Nevenka 13
Laban, Vesna 13
Tollazzi, Tomaž 13
Rajkovič, Uroš 13
Garb, Maja 13
Blatnik, Andrej et al. 13
Kovač, Miha et al. 13
Dmitrović, Tanja et al. 13
Potrč, Iztok 13
Ravnikar, Anton et al. 13
Kobolt, Alenka et al. 13
Jagrič, Vita et al. 13
Šuman, Nataša et al. 13
Selan, Jurij et al. 13
Bratina, Borut et al. 13
Prebilič, Vladimir 13
Kaloh Vid, Natalia et al. 13
Kos, Andrej et al. 13
Hus, Vlasta et al. 13
Trost, Andrej et al. 13
Virant, Grega et al. 13
Turk, Ivan 12
Florjančič, Jože 12
Polajnar, Andrej 12
Pisnik Korda, Aleksandra 12
Škof, Bojan 12
Marinč, Matej 12
Čok, Mitja 12
Turk, Tomaž 12
Kos Koklič, Mateja 12
Stare, Aljaž 12
Debeljak, Aleš 12
Biloslavo, Roberto 12
Meško, Maja 12
Novak, Aleš 12
Ilič, Branko 12
Velikonja, Mitja 12
Vodovnik, Žiga 12
Jelušič, Ljubica 12
Kos, Drago 12
Štemberger, Vesna 12
Bernik, Mojca 12
Šauperl, Alenka et al. 12
Pantoš, Miloš et al. 12
Petek, Marija et al. 12
Štrukelj, Anton et al. 12
Čater, Tomaž et al. 12
Zaman Groff, Maja et al. 12
Bobek, Vito et al. 12
Strašek, Sebastjan et al. 12
Renčelj, Marko et al. 12
Avsec, Jurij et al. 12
Hodnik Čadež, Tatjana et al. 12
Hace, Aleš et al. 12
Kofjač, Davorin et al. 12
Pajnkihar, Majda et al. 12
Razpotnik, Špela et al. 12
Brezovšek, Marjan et al. 12
Ivanc, Tjaša et al. 12
Repas, Martina et al. 12
Brumen, Mihaela et al. 12
Mramor, Dušan 11
Čačinovič Vogrinčič, Gabi 11
Marolt, Janez 11
Korpič-Horvat, Etelka 11
Čater, Barbara 11
Skela-Savič, Brigita 11
Odar, Marjan 11
Bratina, Borut 11
Svetličič, Marjan 11
Kustec Lipicer, Simona 11
Marc, Janja et al. 11
Milfelner, Borut et al. 11
Grum, Bojan et al. 11
Malačič, Janez et al. 11
Podnar, Klement et al. 11
Vukasovič, Tina et al. 11
Milosavljevič, Marko 11
Musil, Bojan 11
Pfajfar, Gregor et al. 11
Slavec, Alenka et al. 11
Mihelič, Katarina Katja et al. 11
Vukovič, Goran et al. 11
Duh, Matjaž et al. 11
Praunseis, Zdravko et al. 11
Leskovar, Robert et al. 11
Bodlaj, Mateja et al. 11
Jereb, Borut 11
Kodrin, Lidija et al. 11
Kramberger, Iztok et al. 11
Muškinja, Nenad et al. 11
Fošnarič, Samo et al. 11
Ivanuš-Grmek, Milena et al. 11
Bogataj, Ludvik 10
Tavčar, Mitja I. 10
Snoj, Boris 10
Lipičnik, Martin 10
Damijan, Jože 10
Zajc, Drago 10
Damij, Talib 10
Mrhar, Aleš 10
Zajc Kejžar, Katja 10
Štiglic, Gregor 10
Masten, Igor 10
Petrin, Tea 10
Dubrovski, Drago 10
Seme, Sebastijan 10
Kljajić Borštnar, Mirjana 10
Renčelj, Marko 10
Pogačnik, Miha et al. 10
Žagar, Mitja 10
Šadl, Zdenka 10
Košir, Katja 10
Pšunder, Mateja et al. 10
Buchmeister, Borut et al. 10
Korošec, Bojana et al. 10
Trkman, Peter et al. 10
Blažič, Boštjan et al. 10
Odar, Marjan et al. 10
Kavčič, Slavka et al. 10
Marinč, Matej et al. 10
Štrukelj, Andrej et al. 10
Rodič, Miran et al. 10
Dajčman, Silvo et al. 10
Ovsenik, Marija et al. 10
Lipovec, Alenka et al. 10
Valh Lopert, Alenka et al. 10
Lerher, Tone et al. 10
Šorgo, Andrej et al. 10
Zemljak Jontes, Melita et al. 10
Heričko, Marjan et al. 10
Hojnik, Janja et al. 10
Ferjan, Marko et al. 10
Štumberger, Gorazd et al. 10
Vuherer, Tomaž et al. 10
Zelenika, Ratko 9
Prašnikar, Janez 9
Vuk, Drago 9
Bugarič, Bojan 9
Trnavčevič, Anita 9
Brezavšček, Alenka 9
Habjanič, Ana 9
Solina, Franc 9
Jaklič, Andreja 9
Mahnič, Viljan 9
Pahor, Marko 9
Werber, Borut 9
Glodež, Srečko 9
Lep, Marjan 9
Hlastan-Ribič, Cirila 9
Tomašić, Tihomir et al. 9
Jagrič, Timotej et al. 9
Svetic, Aleša et al. 9
Tajnikar, Maks et al. 9
Tratar, Boštjan et al. 9
Črnčec, Damir et al. 9
Čaleta, Denis et al. 9
Ahčan, Aleš et al. 9
Fras, Domen et al. 9
Valentinčič, Aljoša et al. 9
Lepičnik-Vodopivec, Jurka et al. 9
Brožič, Liliana et al. 9
Cugmas, Zlatka et al. 9
Hlastan Ribič, Cirila et al. 9
Leber, Marjan et al. 9
Ženko, Zdenka et al. 9
Pižorn, Karmen 9
Strgar, Jelka et al. 9
Rajkovič, Vladislav et al. 9
Došenović Bonča, Petra et al. 9
Švigelj, Matej et al. 9
Debevc, Matjaž et al. 9
Lukšič, Igor et al. 9
Bešter Turk, Marja et al. 9
Filipčič, Tjaša et al. 9
Ačko, Bojan et al. 9
Skrbinek, Andrej et al. 9
Pihler, Jože et al. 9
Slavec, Darko et al. 9
Košir, Stanislav et al. 9
Planinšec, Jurij et al. 9
Pavlin, Jerneja et al. 9
Gotlih, Karl et al. 9
Holobar, Aleš et al. 9
Kordigel Aberšek, Metka et al. 9
Čadež, Simon et al. 9
Žura, Marijan et al. 9
Lutar Skerbinjek, Andreja et al. 9
Rajkovič, Uroš et al. 9
Korpnik, Nande et al. 9
Žgur, Erna et al. 9
Glogovšek, Jože 8
Pagon, Milan 8
Koletnik, Franc 8
Erčulj, Justina 8
Meško Štok, Zlatka 8
Korošec, Bojana 8
Zorman, Milan 8
Lavrač, Ivo 8
Lončarski, Igor 8
Lah, Marko 8
Kobolt, Alenka 8
Belak, Jernej 8
Valenčič Zuljan, Milena 8
Kokol, Peter 8
Štumberger, Gorazd 8
Pucihar, Andreja 8
Palčič, Iztok 8
Balantič, Zvone 8
Popovič, Aleš et al. 8
Črnič, Aleš 8
Simoniti, Iztok 8
Kurnik, Andrej 8
Sollner Dolenc, Marija et al. 8
Židan, Alojzija 8
Verčič, Dejan 8
Rus, Andrej et al. 8
Kohont, Andrej et al. 8
Gorenak, Irena et al. 8
Škrk, Damijan et al. 8
Rusjan, Borut et al. 8
Jambrek, Peter et al. 8
Korpič Horvat, Etelka et al. 8
Bernik, Mojca et al. 8
Plenković, Mario et al. 8
Matajc, Vanesa et al. 8
Lončarski, Igor et al. 8
Cirman, Andreja et al. 8
Kaše, Robert et al. 8
Rašković, Matevž et al. 8
Lobnikar, Branko et al. 8
Gregorič Kumperščak, Hojka et al. 8
Ignjatović, Miroljub 8
Nedelko, Zlatko et al. 8
Ferčič, Aleš et al. 8
Rugelj, Jože et al. 8
Iršič, Matjaž et al. 8
Kocbek, Marijan et al. 8
Zrim Martinjak, Nataša et al. 8
Kramberger, Janez et al. 8
Poštuvan, Vita et al. 8
Žegarac Leskovar, Vesna et al. 8
Pavlič, Darja et al. 8
Bakračevič Vukman, Karin 8
Polančič, Gregor et al. 8
Godič Torkar, Karmen et al. 8
Tomažič, Iztok et al. 8
Svete, Tomaž et al. 8
Ren, Zoran et al. 8
Ivanuša, Teodora et al. 8
Polak, Alenka et al. 8
Brejc, Miha et al. 8
Kryžanowski, Andrej et al. 8
Šafarič, Riko et al. 8
Verber, Domen et al. 8
Korez Vide, Romana et al. 8
Ogrin, Matej et al. 8
Batistič Zorec, Marcela et al. 8
Skalicky, Marjan et al. 8
Simonič, Marjana et al. 8
Kuhta, Milan et al. 8
Primec, Andreja et al. 8
Protner, Edvard et al. 8
Tratnik, Matjaž et al. 8
Gleich, Dušan et al. 8
Saksida, Igor 8
Šprajc, Polona et al. 8
Hrastelj, Tone 7
Mihelčič, Miran 7
Mesec, Blaž 7
Veselinovič, Draško 7
Gregorič, Aleksandra 7
Bobek, Vito 7
Cencič, Avrelija 7
Kovač, Bogomir 7
Tratnik, Matjaž 7
Aristovnik, Aleksander 7
Guštin, Damijan 7
Vrečer, Franc 7
Marc, Janja 7
Anderluh, Marko 7
Čuš, Franc 7
Boršič, Darja 7
Ačko, Bojan 7
Kobal, Aleš 7
Cestnik, Bojan 7
Pahor, Majda et al. 7
Šugman Bohinc, Lea 7
Heričko, Marjan 7
Sever, Drago 7
Buchmeister, Borut 7
Kovač, Mitja 7
Oblak, Tanja 7
Žura, Marijan 7
Fijan, Sabina 7
Duh, Matjaž 7
Hočevar, Marjan 7
Šraml, Matjaž 7
Zadravec, Janko J. 7
Temeljotov Salaj, Alenka et al. 7
Godina, Vesna V. 7
Smrke, Marjan 7
Udovič, Boštjan 7
Potrč, Iztok et al. 7
Deželan, Tomaž 7
Vobič, Igor 7
Bojinović Fenko, Ana 7
Fink-Hafner, Danica 7
Pšunder, Majda 7
Leskošek, Vesna 7
Samec, Niko et al. 7
Tomšič Čerkez, Beatriz Gabriela et al. 7
Kline, Miro et al. 7
Locatelli, Igor et al. 7
Škraba, Andrej et al. 7
Hauptman, Lidija et al. 7
Novak, Aleš et al. 7
Tavčar Krajnc, Marina et al. 7
Dežman, Aljoša et al. 7
Dvoršek, Anton 7
Kovač, Jurij et al. 7
Kokol, Peter et al. 7
Tekavčič, Metka et al. 7
Konečnik Ruzzier, Maja et al. 7
Smolej, Mojca et al. 7
Bokan-Bosiljkov, Violeta et al. 7
Stankovič Elesini, Urška et al. 7
Erjavec, Jure et al. 7
Kavčič, Tina et al. 7
Medved-Udovič, Vida et al. 7
Kolnik, Karmen et al. 7
Koren, Andrej et al. 7
Cestnik, Bojan et al. 7
Kitak, Peter et al. 7
Šuster Erjavec, Hana et al. 7
Lep, Marjan et al. 7
Dekleva, Bojan et al. 7
Sotlar, Andrej 7
Hrovatin, Nevenka et al. 7
Zadravec, Janko et al. 7
Prelič, Saša et al. 7
Stanković, Peter et al. 7
Hozjan, Tomaž et al. 7
Frelih, Črtomir et al. 7
Škerget, Mojca et al. 7
Kovačič, Boštjan et al. 7
Možina, Klementina et al. 7
Schmidt Krajnc, Majda et al. 7
Podgorelec, Vili et al. 7
Črčinovič Rozman, Janja et al. 7
Štiglic, Gregor et al. 7
Roblek, Matjaž et al. 7
Durnik, Mitja et al. 7
Ulčnik, Natalija et al. 7
Lerher, Tone 7
Repnik, Robert et al. 7
Smrtnik Vitulić, Helena et al. 7
Kostanjevec, Stojan et al. 7
Šostar Turk, Sonja et al. 7
Turk, Tomaž et al. 7
Bratkovič, Tomaž et al. 7
Roškar, Robert et al. 7
Repe, Blaž et al. 7
Šelih, Jana et al. 7
Lobnik, Aleksandra et al. 7
Širec, Karin et al. 7
Čagran, Branka et al. 7
Balantič, Zvonko et al. 7
Mrvar, Andrej 6
Kenda, Vladimir 6
Anko, Boštjan 6
Trunk Širca, Nada 6
Novak, Matjaž 6
Jogan, Maca 6
Vršec, Milan 6
Voršič, Jože 6
Gomezelj Omerzel, Doris 6
Ruzzier, Mitja 6
Vintar, Mirko 6
Setnikar-Cankar, Stanka 6
Stare, Janez 6
Balič, Jože 6
Prosen, Anton 6
Roblek, Matjaž 6
Devjak, Srečko et al. 6
Opara, Božidar 6
Bogataj, Marija 6
Sollner Dolenc, Marija 6
Kos, Mitja 6
Iršič, Matjaž 6
Hauc, Anton 6
Krope, Jurij 6
Senčur Peček, Darja 6
Ovin, Rasto 6
Černe, Andrej 6
Gjerkeš, Henrik 6
Bekő, Jani 6
Knez, Željko 6
Kaloh Vid, Natalia 6
Šelih, Jana 6
Žumer, Maja et al. 6
Košir, Stanislav 6
Petrič, Gregor 6
Hlebec, Valentina 6
Iglič, Hajdeja 6
Razpotnik, Špela 6
Bohanec, Marko 6
Dolenc, Primož 6
Kropivnik, Samo 6
Ivanuš-Grmek, Milena 6
Lešnik, Mario 6
Škraba, Andrej 6
Širec, Karin 6
Šubic Kovač, Maruška et al. 6
Pahor, Marko et al. 6
Pušnik, Maruša 6
Flaker, Vito 6
Grizold, Anton 6
Filipovič Hrast, Maša 6
Mrhar, Aleš et al. 6
Grabnar, Iztok et al. 6
Kreft, Samo et al. 6
Kohont, Andrej 6
Zaviršek, Darja 6
Udovič, Boštjan et al. 6
Krisper, Marjan et al. 6
Podgornik, Helena et al. 6
Jankovec, Marko et al. 6
Zbašnik, Dušan et al. 6
Tollazzi, Tomaž et al. 6
Rozman, Rudi et al. 6
Anžič, Andrej 6
Milosavljevič, Marko et al. 6
Lukšič, Andrej et al. 6
Sodnik, Jaka et al. 6
Matko, Vojko et al. 6
Fajt, Elena et al. 6
Rosi, Bojan et al. 6
Košir, Tomaž et al. 6
Damijan, Jože et al. 6
Kos, Drago et al. 6
Zupančič, Jernej et al. 6
Kolar, Bogdan et al. 6
Gerjolj, Stanko et al. 6
Resnik Planinc, Tatjana et al. 6
Javoršek, Dejana et al. 6
Peterlin, Judita et al. 6
Krajnčan, Mitja et al. 6
Drobnič, Janez et al. 6
Bratož, Silva et al. 6
Bren, Matevž 6
Novak, Vesna et al. 6
Sicherl Kafol, Barbara et al. 6
Krek, Janez et al. 6
Rijavec, Vesna et al. 6
Hamler, Anton et al. 6
Kavkler, Marija 6
Šraml, Matjaž et al. 6
Devjak, Tatjana 6
Ozbič, Martina 6
Knez, Željko et al. 6
Korže, Branko et al. 6
Mihalič, Tanja et al. 6
Vahčič, Aleš et al. 6
Leitgeb, Maja et al. 6
Werber, Borut et al. 6
Ficko, Mirko et al. 6
Meško, Gorazd et al. 6
Batič, Janja et al. 6
Torkar, Gregor et al. 6
Blažič, Milena et al. 6
Blažić, Milena Mileva et al. 6
Perko, Igor et al. 6
Šibila, Marko et al. 6
Hölbl, Marko et al. 6
Zorc Maver, Darja et al. 6
Lipec Stopar, Mojca et al. 6
Magajna, Zlatan et al. 6
Bernik, Igor et al. 6
Lipovšek, Saška et al. 6
Dubrovski, Drago et al. 6
Pižorn, Karmen et al. 6
Jereb, Eva et al. 6
Mlinarič, Franjo et al. 6
Goltnik Urnaut, Anita et al. 6
Langerholc, Tomaž et al. 6
Matjašec, Darja et al. 6
Magajna, Lidija et al. 6
Lisec, Anka et al. 6
Kerec Kos, Mojca et al. 6
Goršek, Andreja et al. 6
Šubic-Kovač, Maruška et al. 6
Košir, Mitja et al. 6
Munih, Marko et al. 6
Sambt, Jože et al. 6
Sadar, Almira et al. 6
Merkač Skok, Marjana et al. 6
Hozjan, Andrej 6
Devetak, Dušan et al. 6
Umek, Maja 6
Dragan, Dejan 6
Bregar, Lea 5
Lipičnik, Bogdan 5
Bajec, Marko 5
Tojnko, Stanislav 5
Prodan, Igor 5
Kuhelj, Alenka 5
Vegič, Vinko 5
Ivančič, Angela 5
Zupančič, Jože 5
Samec, Niko 5
Strašek, Sebastjan 5
Krajnčan, Mitja 5
Koren, Andrej 5
Filipič, Bogdan 5
Čebulj, Janez 5
Vlaj, Stane et al. 5
Bugarič, Bojan et al. 5
Bavec, Cene 5
Hozjan, Dejan 5
Franca, Valentina 5
Kermauner, Aksinja 5
Likar, Borut 5
Sova, Matej 5
Planinšek, Odon 5
Svetina Nabergoj, Anja 5
Hriberšek, Matjaž 5
Potočnik, Uroš 5
Holobar, Aleš 5
Novak, Vesna 5
Kolnik, Karmen 5
Hadžiselimović, Miralem 5
Šostar-Turk, Sonja 5
Knez, Rajko 5
Hauptman, Lidija 5
Rozman, Črtomir 5
Ivanišin, Marko 5
Kamin, Tanja 5
Pogačnik, Andrej 5
Bergant, Bogomil 5
Muškinja, Nenad 5
Lindič, Jaka 5
Černe, Matej 5
Florjančič, Viktorija 5
Skubic, Darija 5
Toplak, Cirila 5
Tičar, Bojan 5
Bosiljkov, Vlatko 5
Lozar Manfreda, Katja 5
Bačlija, Irena 5
Kramberger, Anton 5
Poljšak-Škraban, Olga 5
Goričanec, Darko 5
Batistič-Zorec, Marcela 5
Lobnik, Uroš 5
Vogrinc, Janez 5
Reichenberg, Bogdan 5
Rahten, Andrej et al. 5
Milfelner, Borut 5
Rakar, Albin 5
Zavodnik Lamovšek, Alma 5
Podgorelec, David 5
Kačič, Zdravko 5
Župerl, Uroš et al. 5
Simonič, Marjana 5
Polančič, Gregor 5
Vrečko, Igor 5
Hribernik, Aleš 5
Borstner, Bojan 5
Pečarič, Mirko et al. 5
Uhan, Samo 5
Belak, Jernej et al. 5
Bajec, Marko et al. 5
Zaletel, Marija et al. 5
Kanjuo-Mrčela, Aleksandra et al. 5
Ograjenšek, Irena 5
Marn, Jure et al. 5
Topolšek, Darja et al. 5
Panjan, Jože et al. 5
Hriberšek, Matjaž et al. 5
Poljšak Škraban, Olga et al. 5
Likar, Jakob et al. 5
Brenčič, Mihael et al. 5
Maver, Aleš et al. 5
Zajc, Melita et al. 5
Kos, Mitja et al. 5
Kržan, Mojca et al. 5
Finšgar, Matjaž et al. 5
Vovk Korže, Ana et al. 5
Kolar, Mitja et al. 5
Fošner, Ajda et al. 5
Veselinovič, Draško et al. 5
Toroš, Ivan et al. 5
Uhan, Samo et al. 5
Marc, Mojca et al. 5
Jerman-Blažič, Borka et al. 5
Sušjan, Andrej et al. 5
Juhant, Janez et al. 5
Toplak, Jurij et al. 5
Ilič, Branko et al. 5
Golob, Urša et al. 5
Pesek, Albinca et al. 5
Klemenc Ketiš, Zalika et al. 5
Pogačnik, Matevž et al. 5
Bavec, Martina et al. 5
Flere, Sergej et al. 5
Omladič, Matjaž et al. 5
Ograjenšek, Irena et al. 5
Zajc Kejžar, Katja et al. 5
Mörec, Barbara et al. 5
Virk, Tomo et al. 5
Krašovec, Primož et al. 5
Pezdirc-Bartol, Mateja et al. 5
Barbo, Matjaž et al. 5
Hladnik, Miran et al. 5
Žontar, Dejan et al. 5
Žbogar, Alenka et al. 5
Petrovič, Dušan et al. 5
Tomažin, Katja et al. 5
Krevs, Marko et al. 5
Cigale, Dejan et al. 5
Kušar, Simon et al. 5
Vidmar, Matjaž et al. 5
Hladnik, Aleš et al. 5
Gabrijelčič Tomc, Helena et al. 5
Masten, Igor et al. 5
Rant, Vasja et al. 5
Kiswarday, Vanja Riccarda et al. 5
Opara, Božidar et al. 5
Felda, Darjo et al. 5
Čagran, Branka 5
Štuhec, Miran et al. 5
Friš, Darko et al. 5
Žorga, Sonja et al. 5
Čeh Steger, Jožica et al. 5
Vesenjak, Matej et al. 5
Ravnik, Jure et al. 5
Brumen, Boštjan et al. 5
Milanovič, Miro et al. 5
Ban, Irena et al. 5
Borstner, Bojan et al. 5
Duhovnik, Meta et al. 5
Hadžić, Vedran et al. 5
Žilič Fišer, Suzana et al. 5
Tomc, Gregor et al. 5
Hočevar Boltežar, Irena et al. 5
Susman, Katarina et al. 5
Cerovšek, Tomo et al. 5
Potočnik, Dragan et al. 5
Rozman, Črtomir et al. 5
Kučiš, Vlasta et al. 5
Sotlar, Andrej et al. 5
Habe, Katarina et al. 5
Pušavec, Franci et al. 5
Sitar, Metka et al. 5
Kristl, Matjaž et al. 5
Boštjančič, Eva et al. 5
Lešnik, Mario et al. 5
Šek Mertük, Polonca et al. 5
Rozman, Ivan 5
Kaligarič, Mitja et al. 5
Oštir, Krištof et al. 5
Golobič, Iztok et al. 5
Cvetek, Robert et al. 5
Hus, Vlasta 5
Protner, Edvard 5
Narat, Mojca et al. 5
Bogataj, Marija et al. 5
Petković, Hrvoje et al. 5
Eman, Katja 5
Kovačič, Alojz Slavko et al. 5
Dobovšek, Bojan et al. 5
Nančovska Šerbec, Irena et al. 5
Podgornik, Aleš et al. 5
Zajec, Peter et al. 5
Kortnik, Jože et al. 5
Devetak, Iztok et al. 5
Kern, Tomaž et al. 5
Glodež, Srečko et al. 5
Marhl, Marko et al. 5
Selan, Jurij 5
Bešter, Marja 5
Jerman, Janez 5
Črepinšek, Matej et al. 5
Haložan, David et al. 5
Horvat, Uroš et al. 5
Lorbek, Franc 4
Perman, Mihael 4
Ivanjko, Šime 4
Festić, Mejra 4
Kavar-Vidmar, Andreja 4
Feldin, Aljoša 4
Rojec, Matija 4
Kocbek, Marijan 4
Novak, Mitja 4
Jeraj, Miroslav 4
Brilly, Mitja 4
Krisper, Marjan 4
Senjur, Marjan 4
Kocjančič, Rudi 4
Grilc, Peter 4
Kljajić, Miroljub 4
Polanec, Sašo 4
Čas, Tomaž 4
Gorenak, Vinko 4
Ojsteršek, Milan 4
Sternad, Simona 4
Zabukovec Logar, Nataša 4
Bufon, Milan 4
Horvat, Tatjana 4
Ostanek, Barbara 4
Jeras, Matjaž 4
Osredkar, Joško 4
Gašperlin, Mirjana 4
Božič, Borut 4
Kocbek, Petra 4
Kračun, Davorin 4
Đonlagić, Denis 4
Šarotar Žižek, Simona 4
Rebernik, Miroslav 4
Lobnik, Aleksandra 4
Langerholc, Tomaž 4
Welzer-Družovec, Tatjana 4
Bastič, Majda 4
Miglič, Gozdana 4
Kuhta, Milan 4
Pikalo, Jernej 4
Rupnik, Rok 4
Rant, Vasja 4
Trontelj, Jurij et al. 4
Vovk, Tomaž et al. 4
Ilaš, Janez et al. 4
Rašković, Matevž 4
Bodlaj, Mateja 4
Poler Kovačič, Melita 4
Majaron, Edi 4
Kesič, Dragan 4
Krašovec, Alenka 4
Roter, Petra 4
Filipčič, Tjaša 4
Page