KAS Mag (magisteriji)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Word list

Corpus: KAS Mag (magisteriji)
Total number of items: 366
Total frequency: 19123
text.subcerif_desc document frequency
===NONE=== 12639
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 919
Pedagogika in didaktika 552
Medicina (človek in vretenčarji) 434
Politične in upravne vede 317
Organizacijske vede 287
Sociologija 274
Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 263
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola 240
Tisk in komunikacijske vede 234
Farmacevtska in sorodne tehnologije 183
Pravo 180
Defektologija 118
Kemija 114
Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 97
Filologija 88
Telesna kultura, motorično učenje, šport 84
Pedagogika in didaktika|Defektologija 79
Ekologija 72
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Tisk in komunikacijske vede 67
Skrbstvo in pomoč prizadetim 58
Kemijska tehnologija in inženirstvo 57
Bibliografija 54
Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 49
Matematika 43
Kriminologija 42
Filozofija 41
Pedagogika in didaktika|Filologija 41
Psihologija 39
Kemija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 37
Informatika, teorija sistemov 34
Biokemija, presnova 33
Biofizika 33
Obdelava signalov 31
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Politične in upravne vede 29
Pravo|Kriminologija 29
Geologija, fizična geografija 27
Klinična kemija 26
Geodezija 26
Astronomija 26
Organizacijske vede|Politične in upravne vede 24
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov 24
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika 22
Gradbena tehnologija 21
Sociologija|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 21
Pedagogika in didaktika|Telesna kultura, motorično učenje, šport 21
Fizika 21
Agronomija 20
Pedagogika in didaktika|Matematika 19
Sociologija|Politične in upravne vede 17
Družbena geografija 16
Organizacijske vede|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 16
Teologija 16
Zgodovina in umetnost 16
Andragogika, stalno izobraževanje 16
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Pedagogika in didaktika 16
Kulturna antropologija, etnologija 16
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sociologija 13
Pedagogika in didaktika|Andragogika, stalno izobraževanje 13
Biomehanika, kibernetika 13
Transportna tehnologija 12
Kemija|Kemijska tehnologija in inženirstvo 12
Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije|Kemijska tehnologija in inženirstvo 12
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Pravo 12
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Pedagogika in didaktika 12
Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija 11
Organizacijske vede|Pedagogika in didaktika 11
Klinična kemija|Kemija 10
Kemija|Medicina (človek in vretenčarji) 10
Genetika, citogenetika 10
Pedagogika in didaktika|Defektologija|Medicina (človek in vretenčarji) 10
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika|Pedagogika in didaktika 10
Biofizika|Biokemija, presnova 9
Citologija, onkologija, kancerologija 9
Sociologija|Pedagogika in didaktika 9
Botanika 9
Pravo|Politične in upravne vede 8
Sociologija|Psihologija 8
Sociologija|Telesna kultura, motorično učenje, šport 8
Bibliografija|Pedagogika in didaktika 8
Klinična kemija|Kemija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 7
Biofizika|Biokemija, presnova|Medicina (človek in vretenčarji) 7
Astronomija|Geodezija 7
Filozofija|Politične in upravne vede 7
Klinična kemija|Kemija|Kemijska tehnologija in inženirstvo 7
Medicina (človek in vretenčarji)|Telesna kultura, motorično učenje, šport 7
Sociologija|Pravo 7
Pedagogika in didaktika|Defektologija|Telesna kultura, motorično učenje, šport 7
Umetna inteligenca 7
Politične in upravne vede|Pedagogika in didaktika 6
Sociologija|Tisk in komunikacijske vede 6
Politične in upravne vede|Pravo 6
Bibliografija|Telesna kultura, motorično učenje, šport 6
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Ekologija 6
Bibliografija|Sociologija 6
Sociologija|Filologija 6
Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika 6
Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 5
Kemija|Biofizika|Biokemija, presnova 5
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 5
Teologija|Politične in upravne vede 5
Organizacijske vede|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 5
Sociologija|Medicina (človek in vretenčarji) 5
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Politične in upravne vede 5
Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija 5
Filozofija|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 5
Pravo|Pedagogika in didaktika 5
Pedagogika in didaktika|Medicina (človek in vretenčarji) 5
Politične in upravne vede|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 5
Zoologija 5
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Pedagogika in didaktika|Defektologija 5
Bibliografija|Filologija 5
Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija|Medicina (človek in vretenčarji) 4
Bibliografija|Politične in upravne vede 4
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 4
Sociologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 4
Ekologija|Geologija, fizična geografija 4
Sociologija|Psihologija|Medicina (človek in vretenčarji) 4
Politične in upravne vede|Ekologija 4
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Skrbstvo in pomoč prizadetim 4
Pravo|Kriminologija|Politične in upravne vede 4
Biofizika|Biokemija, presnova|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 4
Organizacijske vede|Sociologija 4
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Medicina (človek in vretenčarji) 4
Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije|Agronomija 4
Pedagogika in didaktika|Fizika 4
Pedagogika in didaktika|Kemija 4
Pravo|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 3
Pravo|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 3
Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 3
Politične in upravne vede|Filologija 3
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Telesna kultura, motorično učenje, šport 3
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Politične in upravne vede|Tisk in komunikacijske vede 3
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Organizacijske vede 3
Ekologija|Družbena geografija 3
Teologija|Sociologija 3
Organizacijske vede|Medicina (človek in vretenčarji) 3
Citologija, onkologija, kancerologija|Medicina (človek in vretenčarji) 3
Organizacijske vede|Filozofija 3
Pravo|Skrbstvo in pomoč prizadetim 3
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Obdelava signalov 3
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija 3
Sociologija|Skrbstvo in pomoč prizadetim 3
Pedagogika in didaktika|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 3
Skrbstvo in pomoč prizadetim|Medicina (človek in vretenčarji) 3
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Bibliografija 3
Filozofija|Pravo 3
Pedagogika in didaktika|Ekologija 3
Pedagogika in didaktika|Defektologija|Matematika 3
Človeška etologija 3
Človeška etologija|Sociologija|Pedagogika in didaktika 3
Ekologija|Gradbena tehnologija 2
Biofizika|Biokemija, presnova|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 2
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Družbena geografija 2
Biotehnologija 2
Polimerska tehnologija, biopolimeri 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Transportna tehnologija 2
Skrbstvo in pomoč prizadetim|Pedagogika in didaktika 2
Pedagogika in didaktika|Kulturna antropologija, etnologija 2
Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic 2
Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 2
Astronomija|Geodezija|Geologija, fizična geografija 2
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Tisk in komunikacijske vede 2
Pedagogika in didaktika|Geologija, fizična geografija 2
Lesna, kašna in papirna tehnologija 2
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Astronomija|Geodezija 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 2
Motorji in pogonski sistemi 2
Organizacijske vede|Pravo 2
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika|Pedagogika in didaktika|Defektologija 2
Genetika, citogenetika|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Umetna inteligenca 2
Bibliografija|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 2
Politične in upravne vede|Tisk in komunikacijske vede 2
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika|Filologija 2
Skrbstvo in pomoč prizadetim|Pedagogika in didaktika|Defektologija 2
Politične in upravne vede|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Pedagogika in didaktika|Defektologija 2
Pravo|Kriminologija|Pedagogika in didaktika|Defektologija 2
Prehrana 2
Pedagogika in didaktika|Genetika, citogenetika 2
Kemija|Botanika 2
Filozofija|Sociologija 2
Medicina (človek in vretenčarji)|Filologija 2
Ekologija|Transportna tehnologija 1
Sociologija|Kulturna antropologija, etnologija 1
Organizacijske vede|Bibliografija 1
Fizika|Polimerska tehnologija, biopolimeri 1
Fizika|Gradbena tehnologija 1
Astronomija|Geodezija|Geologija, fizična geografija|Obdelava signalov 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Astronomija|Geodezija|Tisk in komunikacijske vede 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija|Tisk in komunikacijske vede|Družbena geografija 1
Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije|Obdelava signalov 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Organizacijske vede 1
Ekologija|Matematika|Astronomija|Geodezija|Geologija, fizična geografija 1
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Ekologija|Geologija, fizična geografija 1
Astronomija|Geodezija|Transportna tehnologija 1
Astronomija|Geodezija|Tisk in komunikacijske vede|Družbena geografija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Tisk in komunikacijske vede|Družbena geografija 1
Botanika|Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic 1
Politične in upravne vede|Gradbena tehnologija 1
Pedagogika in didaktika|Astronomija|Geodezija|Družbena geografija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Kulturna antropologija, etnologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Medicina (človek in vretenčarji) 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Pravo|Kriminologija 1
Organizacijske vede|Politične in upravne vede|Ekologija 1
Matematika|Fizika|Gradbena tehnologija 1
Transportna tehnologija|Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 1
Matematika|Gradbena tehnologija 1
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika|Organizacijske vede 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Pravo|Tisk in komunikacijske vede 1
Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije|Tisk in komunikacijske vede 1
Fizika|Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 1
Fizika|Obdelava signalov 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Umetna inteligenca|Obdelava signalov 1
Organizacijske vede|Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 1
Psihologija|Pedagogika in didaktika|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Geologija, fizična geografija|Družbena geografija 1
Psihologija|Pedagogika in didaktika|Defektologija 1
Pedagogika in didaktika|Defektologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika 1
Psihologija|Sociologija|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 1
Klinična kemija|Kemija|Medicina (človek in vretenčarji) 1
Biofizika|Biokemija, presnova|Biotehnologija|Medicina (človek in vretenčarji) 1
Biofizika|Biokemija, presnova|Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 1
Kemija|Agronomija|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Transportna tehnologija|Agronomija 1
Kemija|Gradbena tehnologija 1
Matematika|Transportna tehnologija 1
Organizacijske vede|Transportna tehnologija 1
Sociologija|Psihologija|Biotehnologija 1
Sociologija|Psihologija|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 1
Organizacijske vede|Obdelava signalov 1
Matematika|Obdelava signalov 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Pravo 1
Sociologija|Filologija|Bibliografija 1
Fizika|Filologija 1
Politične in upravne vede|Zgodovina in umetnost 1
Organizacijske vede|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 1
Pravo|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Genetika, citogenetika|Medicina (človek in vretenčarji) 1
Kemija|Botanika|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 1
Fizika|Polimerska tehnologija, biopolimeri|Zoologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 1
Kemija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije|Agronomija 1
Klinična kemija|Kemija|Biofizika|Biokemija, presnova 1
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 1
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Tekstilna tehnologija 1
Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije|Tekstilna tehnologija 1
Botanika|Medicina (človek in vretenčarji) 1
Genetika, citogenetika|Biofizika|Biokemija, presnova|Medicina (človek in vretenčarji) 1
Fizika|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Geologija, fizična geografija|Agronomija|Lesna, kašna in papirna tehnologija 1
Pedagogika in didaktika|Defektologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Sociologija|Pedagogika in didaktika|Defektologija 1
Skrbstvo in pomoč prizadetim|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Umetna inteligenca|Pedagogika in didaktika|Andragogika, stalno izobraževanje 1
Bibliografija|Pravo 1
Teologija|Pedagogika in didaktika 1
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Kulturna antropologija, etnologija 1
Ekologija|Tisk in komunikacijske vede 1
Sociologija|Obdelava signalov 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Filologija 1
Politične in upravne vede|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Tisk in komunikacijske vede 1
Filozofija|Sociologija|Psihologija 1
Pedagogika in didaktika|Defektologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Obdelava signalov 1
Sociologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika 1
Pedagogika in didaktika|Ekologija|Geologija, fizična geografija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija|Pedagogika in didaktika 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Gradbena tehnologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Ekologija|Astronomija|Geodezija|Fizika 1
Filozofija|Teologija 1
Elektronika in elektriška tehnologija 1
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Elektronika in elektriška tehnologija|Obdelava signalov 1
Umetna inteligenca|Organizacijske vede 1
Teologija|Pravo 1
Ekologija|Astronomija|Geodezija 1
Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika|Prehrana|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Fizika|Kemija 1
Medicina (človek in vretenčarji)|Citologija, onkologija, kancerologija 1
Botanika|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Matematika|Kemija 1
Botanika|Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije|Agronomija 1
Botanika|Agronomija 1
Genetika, citogenetika|Biofizika|Biokemija, presnova 1
Genetika, citogenetika|Citologija, onkologija, kancerologija 1
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Fizika 1
Pedagogika in didaktika|Zoologija 1
Psihologija|Pravo 1
Matematika|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 1
Filozofija|Pravo|Kriminologija 1
Filozofija|Pedagogika in didaktika 1
Ekologija|Kemija 1
Organizacijske vede|Psihologija 1
Ekologija|Agronomija 1
Astronomija|Geodezija|Motorji in pogonski sistemi 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Pedagogika in didaktika|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Pedagogika in didaktika|Andragogika, stalno izobraževanje 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Matematika 1
Agronomija|Lesna, kašna in papirna tehnologija 1
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Pravo|Kriminologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Psihologija 1
Ekologija|Filologija 1
Pravo|Medicina (človek in vretenčarji) 1
Obdelava signalov|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Politične in upravne vede|Transportna tehnologija 1
Sociologija|Geologija, fizična geografija|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Sociologija|Pedagogika in didaktika|Filologija 1
Pravo|Agronomija 1
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika|Tisk in komunikacijske vede 1
Teologija|Tisk in komunikacijske vede 1
Organizacijske vede|Zgodovina in umetnost 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Tisk in komunikacijske vede 1
Organizacijske vede|Sociologija|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 1
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Transportna tehnologija 1
Pedagogika in didaktika|Kulturna antropologija, etnologija|Filologija 1
Sociologija|Psihologija|Tisk in komunikacijske vede 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Teologija 1
Pedagogika in didaktika|Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika 1
Pedagogika in didaktika|Družbena geografija 1
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Geologija, fizična geografija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Astronomija|Geodezija|Družbena geografija 1
Astronomija|Geodezija|Agronomija 1
Organizacijske vede|Družbena geografija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Ekologija|Astronomija|Geodezija|Geologija, fizična geografija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Astronomija|Geodezija 1
Geologija, fizična geografija|Agronomija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Astronomija|Geodezija|Geologija, fizična geografija 1
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Filologija 1
Živalska fiziologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Zoologija|Živalska fiziologija 1
Bibliografija|Tisk in komunikacijske vede 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 1
Citologija, onkologija, kancerologija|Biofizika|Biokemija, presnova 1
Kemija|Zoologija 1
Sociologija|Psihologija|Pedagogika in didaktika 1
Filozofija|Ekologija 1
Pravo|Kriminologija|Medicina (človek in vretenčarji) 1
Sociologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Citologija, onkologija, kancerologija 1
Ekologija|Matematika 1
Sociologija|Pravo|Kriminologija 1
Sociologija|Psihologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 1
Organizacijske vede|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Organizacijske vede|Ekologija 1
Tisk in komunikacijske vede|Filologija 1
Pravo|Kriminologija|Ekologija 1
Filozofija|Filologija 1
Pravo|Kulturna antropologija, etnologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Umetna inteligenca 1
Kulturna antropologija, etnologija|Ekologija 1
Pravo|Kriminologija|Zgodovina in umetnost 1
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika|Filozofija 1
Pedagogika in didaktika|Obdelava signalov 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Pedagogika in didaktika|Obdelava signalov 1
Sociologija|Psihologija|Politične in upravne vede 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Pedagogika in didaktika|Matematika 1
Filozofija|Pedagogika in didaktika|Matematika 1
Pedagogika in didaktika|Telesna kultura, motorično učenje, šport|Filologija 1
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Pedagogika in didaktika|Andragogika, stalno izobraževanje 1
Pedagogika in didaktika|Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika|Prehrana 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Pedagogika in didaktika|Defektologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Umetna inteligenca|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 1
Pedagogika in didaktika|Astronomija|Geodezija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Skrbstvo in pomoč prizadetim 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Pedagogika in didaktika 1