KAS Mag (magisteriji)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Word list

Corpus: KAS Mag (magisteriji)
Total number of items: 57
Total frequency: 16046
text.publisher document frequency
Ekonomska fakulteta 3422
Fakulteta za družbene vede 1658
Ekonomsko-poslovna fakulteta 1429
Pedagoška fakulteta 1214
Filozofska fakulteta 839
Fakulteta za organizacijske vede 678
Fakulteta za upravo 602
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 497
Fakulteta za strojništvo 460
Fakulteta za državne in evropske študije 430
Fakulteta za farmacijo 356
Fakulteta za logistiko 354
Fakulteta za zdravstvene vede 343
Pravna fakulteta 338
Fakulteta za varnostne vede 303
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 301
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 271
Biotehniška fakulteta 262
Fakulteta za management 248
Fakulteta za elektrotehniko 233
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 185
Naravoslovnotehniška fakulteta 165
Teološka fakulteta 150
Fakulteta za naravoslovje in matematiko 134
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 122
Fakulteta za računalništvo in informatiko 116
Fakulteta za matematiko in fiziko 114
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici 113
Gea College - Fakulteta za podjetništvo 112
Zdravstvena fakulteta 111
Fakulteta za energetiko 101
Fakulteta za šport 79
Poslovno-tehniška fakulteta 71
Fakulteta za humanistične študije 47
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 36
Fakulteta za komercialne in poslovne vede 36
Fakulteta za humanistiko 15
Fakulteta za socialno delo 14
Fakulteta za znanosti o okolju 12
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice 10
Fakulteta za turizem 10
Univerza v Ljubljani 8
Fakulteta za podiplomski študij 7
Evropsko središče Maribor 7
Univerza v Mariboru 7
Nacionalni inštitut za biologijo 5
Medicinska fakulteta 4
Veterinarska fakulteta 3
Univerza na Primorskem 3
Fakulteta za turistične študije - Turistica 2
Kemijski inštitut 2
Kmetijski inštitut Slovenije 2
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper 1
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 1
Institut Jožef Stefan 1
Onkološki inštitut Ljubljana 1
Visoka šola za poslovne vede 1