KAS Mag (magisteriji)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Word list

Corpus: KAS Mag (magisteriji)
Total number of items: 46939
Total frequency: 113905
Page
text.keywords document frequency
Slovenija 2042
analiza 1480
magistrske naloge 1148
magistrska dela 966
raziskave 895
podjetje 863
===NONE=== 789
case study 693
modeli 563
management 530
poslovanje podjetja 455
trženje 439
informacijska tehnologija 409
informatika 406
razvoj 393
uspešnost poslovanja 383
informacijski sistemi 338
Magistrske naloge 325
storitve 305
EU 302
vodenje 301
zakonodaja 291
mednarodne primerjave 290
strategija 281
računovodstvo 266
tveganje 264
zadovoljstvo 261
projekti 251
izobraževanje 244
financiranje 241
organizacija 236
primeri 231
kadri 228
gradbeništvo 224
poslovni proces 217
elektronsko poslovanje 205
Evropska unija 204
spremembe 202
banke 197
podjetništvo 196
kontrola 192
odločanje 191
meritve 185
metode 184
bančništvo 179
motiviranje 176
standardi 173
upravljanje 172
stroški 172
vrednotenje 171
trg 168
investicije 167
znanje 166
davki 165
zdravstvo 165
komuniciranje 162
optimizacija 161
varnost 159
kvaliteta 159
industrijsko podjetje 157
trendi 156
turizem 155
planiranje 150
kakovost 149
motivacija 147
okolje 141
zaposleni 139
vodenje projektov 139
zaposlovanje 138
blagovne znamke 138
poslovno komuniciranje 136
uporaba človeških zmogljivosti 134
bančno poslovanje 132
stres 132
ocene 125
zavarovalstvo 124
obvladovanje tveganj 119
nakup 118
manager 117
finance 116
strateški management 115
Internet 113
poslovno okolje 112
javna uprava 110
revizija 109
krize 107
delovno mesto 107
prodaja 107
regulacija 106
informacijski sistem 104
javni sektor 104
kapital 103
energetika 102
informacije 101
inovacije 101
policija 100
potrošnik 99
integracija 99
človekove pravice 98
delovna uspešnost 98
uporabniki 96
programi 96
vedenje potrošnikov 95
šport 95
računalništvo 94
zdravstvena nega 94
logistika 93
inovativnost 93
varstvo okolja 91
podatki 90
etika 90
metodologija 89
trg delovne sile 89
zgodovina 87
družina 87
kultura 86
ekonomski razvoj 86
teorija 85
učinkovitost 85
osnovna šola 85
odnosi s strankami 84
efektivnost 84
konkurenčnost 83
ponudba 82
majhna podjetja 82
marketing 81
globalizacija 80
oglaševanje 79
internacionalizacija 79
organizacijska kultura 78
strategija trženja 77
davčni sistemi 77
konkurenca 76
medosebni odnosi 76
otroci 76
javne finance 75
telekomunikacije 75
računovodski izkazi 74
krediti 74
sistemi 74
nabava 73
uspešnost 73
kultura podjetja 72
tehnologija 72
učitelji 72
trg kapitala 71
reševanje problemov 71
internet 71
komunikacija 71
strateško planiranje 69
ocenjevanje 69
kompetence 69
cena 69
regionalni razvoj 69
tržne raziskave 69
nepremičnine 69
družbena odgovornost 69
brezposelnost 68
obdavčenje 67
javno podjetje 67
kariera 67
cilj 66
Google 65
časovni parameter 65
prevozi 65
informacijski sistem|optimizacija|prevozi|časovni parameter|Google 65
magisteriji 65
organizacijske strukture 65
visoko šolstvo 65
farmacevtska industrija 65
zdravstveno varstvo 65
sodelovanje 65
geodezija 64
občine 64
bolonjska magistrska dela 64
politika 63
geografske diplome 63
mediji 63
agilne metode 62
prestrukturiranje 62
proizvodi 62
lokalna samouprava 62
ZDA 62
Nemčija 62
elektronski dokumentni sistem 62
avtomobilska industrija 62
infrastruktura 61
software 61
povezanost 60
mednarodno poslovanje 60
donos 60
zdravje 60
trgovinsko podjetje 59
delovno okolje 59
učeča se organizacija 59
organizacijska klima 59
agilne metode|elektronski dokumentni sistem|integracija 58
organiziranost 58
struktura 57
finančni instrumenti 57
vrednote 57
trgovanje 57
nagrajevanje 57
komparacije 57
sposobnosti 57
osebnost 57
trajnostni razvoj 57
produkcija 56
izboljšave 56
psihologija 56
srednja podjetja 55
dejavnost 55
vrednost 55
usposabljanje 55
aplikacija 55
neprofitne organizacije 54
medicinske sestre 54
plače 53
Avstrija 53
ustvarjalnost 53
elektronsko trženje 53
bolonjski magisteriji 52
ekonomska rast 52
električna energija 52
človeški viri 52
prenova 52
socialna varnost 52
magistrsko delo 52
panoge dejavnosti 51
oblikovanje 51
delo 51
slovenščina 51
ekologija 51
finančni trg 50
podjetnik 50
zavarovanje 50
Slovenska vojska 50
preprečevanje 50
gospodarstvo 50
transport 50
Evropa 49
obnovljivi viri energije 49
zadovoljstvo zaposlenih 49
teamsko delo 48
migracije 48
človeški kapital 48
študenti 48
računalništvo v oblaku 48
povpraševanje 47
kalkulacije 47
zdravila 47
sredstva 47
institucije 47
simulacija 47
učenci 47
pravna ureditev 46
razvoj podjetja 46
prometna varnost 46
trg dela 46
država 45
tržna analiza 45
controlling 45
inkluzija 45
osnovne šole 45
starši 45
merila 44
mreže 44
finančna analiza 44
finančno poslovanje 44
konflikti 44
finančna kriza 44
novi proizvodi 44
državna uprava 43
vrednostni papirji 43
Združene države Amerike 43
šolstvo 43
aktivnosti 43
likvidnost 42
mednarodno sodelovanje 42
kmetijstvo 42
medorganizacijsko trženje 42
modeliranje 42
delovanje 41
finančna sredstva 41
empirične raziskave 41
kazalniki 41
zavarovalni zavodi 41
poslovne finance 41
uspeh 41
pospeševanje 41
bančni sistemi 41
Velika Britanija 41
demografija 41
bolnišnice 41
družinsko podjetje 41
dobavitelji 40
javna naročila 40
ekonomski vidik 40
boniteta 40
regije 40
lojalnost 40
tipi 40
zunanja trgovina 40
prevzemi podjetij 40
avtomatizacija 40
mladi 40
orodja 39
poslovna informatika 39
zaposlenost 39
oblikovanje cene 39
strukturni skladi 39
notranja revizija 39
združitve podjetij 39
ankete 39
prehrana 39
proračuni 38
zaloge 38
solventnost 38
cestni promet 38
javni uslužbenci 38
pospeševanje prodaje 38
mednarodni standardi 38
testiranje 38
nasilje 38
stališča 38
predstava 37
radiološka tehnologija 37
bolonjske magistrske naloge 37
delnice 37
revizor 37
finančna poročila 37
ženske 37
korupcija 37
denarni tokovi 36
valuta 36
odgovornost 36
obvladovanje znanja 36
produktivnost 36
image 36
mladina 36
poslovna strategija 35
odjemalec 35
EMU 35
plačilni promet 35
poročila 35
vzdrževanje 35
baze podatkov 35
portfolio 35
zaščita 35
terjatve 35
otroci s posebnimi potrebami 35
promet 35
informacijska varnost 35
staranje 35
trgovina 35
upravni postopek 35
karakteristike 34
recesije 34
segmentacija 34
indeksi 34
hotelirstvo 34
nadzor 34
gospodarska kriza 34
gospodarske družbe 34
spol 34
starostniki 34
dobiček 33
dokumentacija 33
lastništvo 33
živilska industrija 33
proizvodnja 33
premoženje 33
zavarovalništvo 33
vzgoja 33
pokojninsko zavarovanje 32
uravnotežen razvoj 32
podpora 32
subvencije 32
lokalna skupnost 32
konkurenčne prednosti 32
izvoz 32
mala podjetja 32
Kitajska 32
statistika 32
mladostniki 32
branje 32
cene 31
indikatorji 31
reforme 31
uravnotežen seznam ciljev 31
distribucija 31
socialne mreže 31
merjenje 31
posledice 31
problematika 30
odnosi z javnostjo 30
življenjski cikel 30
vizija 30
pravni vidik 30
davek na dodano vrednost 30
rastoče podjetje 30
čustvena inteligentnost 30
klasifikacija 30
mednarodna trgovina 30
matematika 30
usklajevanje 30
metoda končnih elementov 30
poslovanje 29
borze 29
monetarna politika 29
javno-zasebno partnerstvo 29
finančne institucije 29
turistična geografija 29
zasebnost 29
medorganizacijski sistemi 29
vitka proizvodnja 29
programska oprema 29
geografija 29
medkulturno delovanje 29
izobrazba 29
učenje 29
strojno učenje 29
projektni management 29
spoznavanje okolja 29
Maribor 29
predšolski otroci 29
izvajanje 28
mednarodno podjetje 28
praksa 28
Italija 28
poslovne banke 28
izdelki 28
kohezijska politika 28
investicijski skladi 28
informacijska družba 28
rast podjetja 28
načrtovanje 28
varstvo podatkov 28
javne službe 28
dimenzioniranje 28
promocija 28
arhitektura 28
delovna organizacija 27
rešitve 27
TQM 27
terorizem 27
obvladovanje 27
oglas 27
preskrbovalne verige 27
izvedeni finančni instrumenti 27
poslovna inteligenca 27
kupci 27
stečaj 27
samopodoba 27
management znanja 27
delovno pravo 27
poslovni plani 27
obveznosti 26
dodana vrednost 26
podjetja 26
pogodbe 26
avtomobili 26
zavarovalnice 26
slovenska književnost 26
marketinški splet 26
CRM 26
intelektualna lastnina 26
primerjalna analiza 26
blagovna znamka 26
izbira 26
psihologija potrošnika 26
dejavniki 26
Hrvaška 26
starost 26
zagotavljanje kvalitete 25
marketing mix 25
poslovne odločitve 25
prebivalstvo 25
e-izobraževanje 25
neposredne tuje investicije 25
timsko delo 25
direktive ES 25
evalvacija 25
družba 25
SWOT analiza 25
kriminaliteta 25
poslovna etika 25
opcije 24
značilnosti 24
zunanje izvajanje dejavnosti 24
nagrade 24
svetovanje 24
finančni sistemi 24
diskriminacija 24
kakovost življenja 24
kazniva dejanja 24
čustva 24
Ljubljana 24
tržno komuniciranje 24
finančne ustanove 23
poslovni sistemi 23
ekonomske teorije 23
pogajanje 23
davčno pravo 23
fiskalna politika 23
centralne banke 23
varčevanje 23
razvojna strategija 23
Rusija 23
dohodnina 23
prostorsko načrtovanje 23
spletna trgovina 23
delovna razmerja 23
pristojnost 23
magistrska naloga 23
naravne nesreče 23
profesionalni razvoj 23
razkritje 23
policijsko delo 23
politika podjetja 23
mobilna telefonija 23
izgorelost 23
diplomske naloge 23
projekt 23
mednarodni trg 22
mednarodne ekonomske integracije 22
pravice 22
Organizacije 22
zdravstvena vzgoja 22
socialno podjetništvo 22
delavci 22
management človeških virov 22
socialna omrežja 22
invalidi 22
učni načrti 22
kulturna dediščina 22
krizni management 22
model 22
fleksibilnost 21
predlogi 21
makroekonomija 21
liberalizacija 21
odličnost 21
ekonomska politika 21
mednarodno pravo 21
tehnika 21
davčne olajšave 21
poslovni izid 21
analiza poslovanja 21
skladiščenje 21
stili vodenja 21
recikliranje 21
vprašalnik 21
sponzorstvo 21
letalski promet 21
energetska učinkovitost 21
vedenje 21
IKT 21
poslovna pogajanja 21
pravo 21
integracijski procesi 20
notranja kontrola 20
mednarodno trženje 20
razvoj kadrov 20
benchmarking 20
sanitarno inženirstvo 20
delovna sila 20
modernizacija 20
prometne nesreče 20
finančno upravljanje 20
delniške družbe 20
davčna utaja 20
denar 20
založništvo 20
življenjski ciklus 20
oskrba 20
študija primera 20
ekonomika 20
poučevanje 20
uporaba računalnika 19
partnerstvo 19
evro 19
tržne poti 19
obveznice 19
stanovanja 19
skladi 19
tehnološki razvoj 19
bolezni 19
poslovna morala 19
javni zavodi 19
vzajemni skladi 19
embalaža 19
delodajalci 19
članstvo 19
žensko delo 19
gospodarski kriminal 19
podeželje 19
poslovni procesi 19
notranje podjetništvo 19
prisilna poravnava 19
dejavniki tveganja 19
konstruiranje 19
Facebook 19
bralna pismenost 19
religija 19
navezanost 19
mobilnost 19
FPGA 19
morala 19
mobilne aplikacije 19
izkustveno učenje 19
definicija 18
zdravstveni zavodi 18
ekonomika prehoda 18
interno komuniciranje 18
nabavna funkcija 18
potovanja 18
žrtve 18
primerjave 18
sporazumi 18
splošne knjižnice 18
Srbija 18
devizni tečaji 18
preiskovanje 18
mentorstvo 18
informacijske rešitve 18
analize 18
digitalizacija 18
učitelj 18
poraba 18
mednarodni sporazumi 18
Madžarska 18
srednje šole 18
energija 18
gibalne sposobnosti 18
Android 18
primerjava 18
odnosi 18
šola 18
organizirana kriminaliteta 18
socialno varstvo 18
predšolska vzgoja 18
anksioznost 18
poslovna politika 17
evidenca 17
gospodarsko pravo 17
kodeksi 17
zdravstveno zavarovanje 17
potrošnja 17
kreditiranje 17
pogodba o zaposlitvi 17
identiteta podjetja 17
Hrvatska 17
vedenjske znanosti 17
rizični kapital 17
regionalna politika 17
življenjsko zavarovanje 17
testi 17
preventiva 17
pravna oseba 17
kovinska industrija 17
goljufija 17
nadzor vodenja podjetja 17
pacienti 17
zasebno varovanje 17
kakovost storitev 17
anketa 17
društva 17
tekstilna industrija 17
kreditna sposobnost 17
strateške povezave 17
učni načrt 17
družbena omrežja 17
podnebne spremembe 17
podatkovno rudarjenje 17
gibanje 17
zanesljivost 17
komunalni odpadki 17
naravoslovje 17
Evropsko sodišče za človekove pravice 17
ERP 17
reinženiring 16
poslovno sodelovanje 16
obveščevalna dejavnost 16
vojska 16
statistične metode 16
Upravljanje 16
izvršba 16
e-poslovanje 16
spletne strani 16
osebna prodaja 16
prilagajanje 16
direktno trženje 16
diplomacija 16
varovanje 16
nacionalna varnost 16
prenos znanja 16
škoda 16
Romi 16
bolonjski magisterij 16
ogrevanje 16
implementacija 16
učenci s posebnimi potrebami 16
inšpekcijske službe 16
patenti 16
obrestna mera 16
duševno zdravje 16
partnerski odnos 16
sodna praksa 16
vrtec 16
statistična analiza 16
islam 16
socialni kapital 16
občina 16
zaznavanje 16
likovna umetnost 16
certifikat 16
socialni vidik 16
demokracija 16
faktorska analiza 16
čas 16
industrija 16
BIM 16
raziskava 16
mednarodne organizacije 16
medicinska sestra 16
komercialno poslovanje 15
terminsko poslovanje 15
gospodarske krize 15
ravnatelji 15
vzroki 15
igralništvo 15
dolgovi 15
analiza variance 15
strateško upravljanje 15
komunikacije 15
vzorčenje 15
koncesije 15
mobing 15
bruto domači proizvod 15
inflacija 15
gospodarska rast 15
procesi 15
pozavarovanje 15
geografska metodologija 15
nevladne organizacije 15
zdravljenje 15
zaupanje 15
GIS 15
medicina 15
vzorci 15
mediacija 15
tranzicija 15
insolventnost 15
čustvena inteligenca 15
proizvodni proces 15
varstvo osebnih podatkov 15
medpredmetno povezovanje 15
simulacije 15
davčne utaje 15
ekonomska predvidevanja 15
privatizacija 15
leasing 15
učne metode 15
revščina 15
strategije 15
samospoštovanje 15
prekrški 15
Jugoslavija 15
odškodnina 15
raziskovalno delo 15
prodaja na drobno 15
prosti čas 15
voda 15
Makedonija 15
depresija 15
poslovni rezultati 14
operativni management 14
zavodi 14
razlike 14
nabavna politika 14
družbe 14
mednarodne finance 14
regresijske analize 14
reorganizacija 14
večparametrsko odločanje 14
trgovina z ljudmi 14
elektronsko bančništvo 14
Švedska 14
ekonometrija 14
televizija 14
vprašalniki 14
slabosti 14
odločitveni model 14
pravica do zasebnosti 14
t-test 14
odnosi z javnostmi 14
standardizacija 14
participacija 14
zvestoba 14
siva ekonomija 14
potniški promet 14
dijaki 14
učna uspešnost 14
inoviranje 14
informacijsko-komunikacijska tehnologija 14
napredovanje 14
pravila 14
marketinško komuniciranje 14
kvaliteta življenja 14
odpadki 14
Slovenia 14
geografski informacijski sistemi 14
terminologija 14
osnovnošolci 14
institucionalno varstvo 14
tržna struktura 13
prednost 13
obresti 13
predelovalna industrija 13
osebni podatki 13
sodišča 13
pokojnine 13
absentizem 13
Države Evropske unije 13
Irska 13
pranje denarja 13
svet 13
sončne elektrarne 13
izgorevanje 13
plin 13
zavarovalne premije 13
varnostna politika 13
stresorji 13
avtonomija 13
osebne finance 13
podatkovno skladišče 13
denarni trg 13
visoka tehnologija 13
prostor 13
učbeniki 13
rudarjenje podatkov 13
transakcije 13
odpadni material 13
povezovanje 13
obdelava podatkov 13
osebe s posebnimi potrebami 13
upravne enote 13
organizacije 13
davek 13
letna poročila 13
inšpekcijski nadzor 13
kreativnost 13
vodstveno računovodstvo 13
prenosna cena 13
pouk 13
računalniški vid 13
zasvojenost 13
proces 13
prenos toplote 13
pomoč 13
motivacijski dejavniki 13
Lizbonska pogodba 13
zdravstveni delavci 13
stereotipi 13
DEXi 13
otroško varstvo 13
strojni vid 13
Abaqus 13
Francija 13
pogajanja 13
splet 13
razredni pouk 13
slepi in slabovidni otroci 13
telefon 12
pokojninski skladi 12
inovativno poslovanje 12
ideje 12
informacije javnega značaja 12
priložnosti 12
invalidsko zavarovanje 12
zunanja revizija 12
skladiščenje podatkov 12
kriminal 12
upokojitev 12
prenova poslovnih procesov 12
tveganja 12
vodja 12
jamstvo 12
nafta 12
pozicioniranje proizvoda 12
turistični proizvod 12
univerze 12
magnetno polje 12
razvoj programske opreme 12
plačilni instrumenti 12
poklici 12
Danska 12
prototip 12
državna pomoč 12
zadovoljstvo pri delu 12
stroški dela 12
postopki 12
vseživljenjsko učenje 12
zadovoljstvo uporabnikov 12
proračun 12
viri financiranja 12
predsodki 12
gospodinjstva 12
ukrepi 12
analysis 12
gostinstvo 12
javni zavod 12
policijsko delo v skupnosti 12
lokalne skupnosti 12
Španija 12
delovno razmerje 12
Ženske 12
zlorabe 12
hlajenje 12
internet stvari 12
dogodek 12
Trženje 12
mladinska književnost 12
e-uprava 12
tipografija 12
grafično oblikovanje 12
ergonomija 12
dohodek 12
debelost 12
glasbena umetnost 12
deregulacija 12
umetna inteligenca 12
javni potniški promet 12
mikrokrmilnik 12
medvrstniško nasilje 12
pozicioniranje 12
javni uslužbenec 12
pitna voda 12
znanost 12
rekonstrukcija 12
regresijska analiza 12
sončna energija 12
urbanizem 12
nevronske mreže 12
davčna politika 12
osebnostne lastnosti 12
kriza 12
mladostništvo 12
igra 12
opismenjevanje 12
behaviorizem 11
celovita kvaliteta 11
elektrogospodarstvo 11
hipoteze 11
zasebno podjetje 11
malo gospodarstvo 11
enotni trg 11
invencije 11
JIT 11
javni razpis 11
decentralizacija 11
elektroindustrija 11
arhivi 11
gospodarjenje 11
konsolidirani računovodski izkazi 11
elektroenergetika 11
sodstvo 11
računalniški programi 11
Zaposleni 11
obveščevalne službe 11
realizacija 11
vedenje porabnikov 11
bela tehnika 11
mesta 11
protibakterijske učinkovine 11
validacija 11
bilanca stanja 11
ekonomska analiza 11
blago 11
multinacionalne družbe 11
Azija 11
davčna osnova 11
prispevki 11
nepremičninski trg 11
Vodenje 11
uporabniška izkušnja 11
kontroling 11
simptomi 11
odsotnost z dela 11
okoljska vzgoja 11
ekološko kmetijstvo 11
ceste 11
raziskovalna dejavnost 11
potrošniki 11
aktivna politika zaposlovanja 11
gradbeno dovoljenje 11
odpadne vode 11
oprema 11
družbeni mediji 11
Page