KAS Dipl (diplome)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Word list

Corpus: KAS Dipl (diplome)
Total number of items: 10537
Total frequency: 86892
Page
text.udc_desc document frequency
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo 1664
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini 1645
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo 1476
Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 1317
Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija 1303
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 1170
Elektrotehnika 1147
Poslovni menedžment, administracija. Komercialna organizacija 1100
Sociologija kulture 1026
Računovodstvo 1016
Kazensko pravo. Kazniva dejanja 1006
Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 961
Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi 845
Finance 824
Javna uprava 817
Posamične dejavnosti javne uprave 816
Oglaševanje 757
Trg delovne sile. Trg dela. Zaposlovanje. Zaposlenost 702
Turizem 611
Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo 600
Varstvo okolja 572
Prodaja. Distribucija 542
Menedžment 537
Kupovanje. Nabava. Upravljanje z zalogami 533
Pravo. Pravoznanstvo 528
Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje 516
Postopki menedžmenta. Usmeritev 515
Šport. Športne igre. Telesne vaje 465
Obče omrežne rešitve in storitve 465
Cestni transport. Cestni promet 429
Ogrožanje okolja 414
Avtomatska kontrola. Inteligentni sistemi 409
Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja 406
Gradbeništvo. Gradbeni materiali. Gradbene obrti in dela 404
Medčloveški odnosi v podjetju. Kadrovsko upravljanje 400
Izobraževanje in vzgoja zunaj šole. Izobraževanje odraslih. Dodatno izobraževanje 388
Računalniško programiranje. Računalniški programi 388
Zunanja trgovina. Mednarodna trgovina 386
Oblike podjetij. Finance 383
Geodezija. Pregled terena. Fotogrametrija. Daljinsko zaznavanje. Kartografija 383
Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa 358
Zavarovalstvo. Skupno kritje z delitvijo tveganja 348
Časniki. Tisk 342
Kmetijska dela 340
Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu 339
Pogoji menedžmenta. Dejavniki 331
Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih družbenih skupin in oseb s posebnimi potrebami. Šole s prilagojenim programom 325
Računalniške komunikacije. Računalniška omrežja 325
Mednarodno gospodarstvo. Mednarodni gospodarski odnosi. Svetovno gospodarstvo 324
Splošna zgodovina 314
Nosilne konstrukcije in deli nosilne konstrukcije po gradivu materialu in načinu gradnje 312
Organizacijski menedžment (OM). Organizacija poslovanja 310
Analizna kemija 298
Programje 295
Socialna psihologija 289
Podatki 286
Geografija. Raziskovanje Zemlje in posameznih držav. Potovanja. Regionalna geografija 279
Dinamika gospodarstva. Gibanje v gospodarstvu 272
Najnižje ravni uprave. Lokalna uprava. Mestna uprava. Lokalne oblasti 271
Psihologija 269
Indijanski jeziki 268
Avtoceste na splošno. Ceste. Cestišča. Ulice. Podeželski in mestni cestni sistem 268
Mednarodne finance. Mednarodna plačila. Mednarodni denarni trg in trg kapitala. Mednarodne banke 260
Množično komuniciranje. Obveščanje najširše javnosti 257
Matematika 250
Odnosi z javnostmi 235
Obdelava z deformacijo. Obdelava brez odrezovanja. Toplotna obdelava 234
Gozdni proizvodi in njihova uporaba 233
Demografija. Populacijske študije 229
Glasba 225
Zoologija 223
Javna in poklicna organizacija zdravstva 223
Socialno skrbstvo 222
Umetna inteligenca 217
Biokemija. Molekularna biologija. Biofizika 215
Sociologija 212
Slovenščina 210
Gospodarsko pravo. Pravo gospodarskih družb 209
Politika. Politične vede 208
Psihiatrija. Psihopatologija. Duševne motnje. Duševne bolezni. Vedenjske in čustvene motnje 208
Računalniške tehnike za namensko rabo. Aplikativno usmerjene računalniško podprte tehnike 207
Temeljne pravice. človekove pravice. Pravice in dolžnosti državljana 206
GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJA. ZGODOVINA 206
Družbena ali socialna geografija 204
Gospodarske panoge 197
Posebne veje prava (socialno pravo, pravo varstva okolja, nuklearno pravo) 197
Filozofija. Teorija. Namen. Metodologija. Etika. Estetika Kineziologija 194
Študije spolov. Ženske študije 186
Procesi pri menedžmentu 184
Energetika na splošno 184
Družbeni procesi. Družbena dinamika 184
Strojni elementi. Dvigala. Mazanje 182
Civilno pravo 180
Komercialna organizacija in praksa. Blago. Servisi 178
Interakcija med človekom in računalnikom. Vmesnik človek-stroj. Uporabniški vmesnik. Uporabniško okolje 175
Regionalna geografija 174
Komunalna higiena 174
Vojne operacije na splošno. Taktika. Strategija. Vojskovališče 171
Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija 171
GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJA. ZGODOVINA|Splošna zgodovina 169
Mednarodni odnosi. Svetovna politika. Mednarodne zadeve. Zunanja politika 168
Oblike politične organiziranosti. Države kot politične sile. Politični sistemi 167
Likovna umetnost (kiparstvo in umetna obrt) 166
Odpadne vode 162
Obdelava z odrezovanjem. Obdelava pločevine. Globoki vlek 162
Javne finance, državne finance na splošno 160
Področja menedžmenta 159
Gradiva. Gradbeni konstrukcijski deli 158
Sistemsko programje 157
Visoko šolstvo. Univerzitetni študij. Akademski študij 157
Delovno okolje. Ureditev delovnega mesta. Higiena na delovnem mestu. Delovne nesreče 156
Športna gibanja. Športne aktivnosti z različnih vidikov 156
Slovenska književnost 155
Upravljanje in vodenje farm in kmetij 151
Potrošništvo 151
Nezgode. Preprečevanje nezgod. Zaščita pred nezgodami 151
Zdravljenje 151
Jezikoslovje in jeziki 148
Drugi delovni pogoji razen plače. Delovni čas. Dopust. Delavski prazniki 147
Vladne organizacije in sodelovanje 146
Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 145
Grafična umetnost. Grafika 143
Regionalno gospodarstvo. Zemljiško gospodarstvo. Stanovanjsko gospodarstvo 141
Inženirstvo. Tehnologija na splošno 141
Spodnje nosilne konstrukcije (podporne konstrukcije, spodnji ustroji). Zemeljska dela (ki so rezultat izkopavanja in nasipanja). Temelji. Gradnja predorov 141
Računalniška grafika 141
Stvarno pravo. Nepremičnine. Premičnine 140
Zdravje in higiena živčevja. Zdravje in etika. Odvisnosti 139
Menedžment gospodarstva. Gospodarsko načrtovanje. Proizvodnja. Storitve 139
Udeleženci pri menedžmentu. Mehanizmi. Merila 137
Poškodbe rastlin. Rastlinske bolezni. Rastlinski škodljivci. Varstvo rastlin 136
Nacionalistična, narodna, etnična gibanja in problemi. Narodnostno vprašanje. Nacionalizem. Rasizem 136
Stanovanjska arhitektura. Stanovanjske zgradbe 135
Plače. Mezda. Honorar. Plačilo za delo 133
Menedžment obrata. Menedžment materialnih virov 133
Biologija 132
Simulacija 132
Ogrevanje. Zračenje. Hlajenje. Klimatizacija zgradb 132
Medicina 132
Družbena struktura. Družba kot družbeni sistem. Globalne družbe 130
Sistematska botanika 129
Dietetika. Prehrambna načela glede na hranjenje in vrsto hrane 129
Upravljanje kakovosti. Celovito upravljanje kakovosti (TQM) 127
Ekonomska znanost. Temeljni ekonomski koncepti, teorija. Vrednost. Kapital. Skladi 126
Računalniški programski jeziki 126
Mentalni razvoj in zmogljivost. Primerjalna psihologija 125
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Matematika 124
Tehnika kopenskih vozil (razen tirnih) 124
Hortikultura na splošno 122
Živila. Kuhanje. Jedi 121
Železniški transport. Železniški promet 120
Volitve. Plebisciti. Referendumi. Volilne kampanje. Volilna korupcija, nepravilnosti. Izidi volitev 119
Proizvodi domačih živali in divjadi 118
Gradbene konstrukcije 118
Gradbena statika 118
Notranje zadeve. Notranja politika. Politične razmere 117
Igre z visoko veliko žogo 117
Oskrba z vodo. Priprava vode. Uporaba vode 116
Notranja trgovina. Domača trgovina 114
Organska kemija 113
Osebe in stvari v mednarodnem pravu 113
Gradbena tehnika. Gradbeništvo 111
Bolezni krvnega obtoka in krvnih žil. Kardiovaskularne bolezni. Hematologija 110
Likovna umetnost (kiparstvo in umetna obrt)|Grafična umetnost. Grafika 109
Splošna organiziranost oboroženih sil 109
Družbena slojevitost. Družbena diferenciacija 108
Hidrosfera. Voda na splošno. Hidrologija 108
Književnost 107
Vinogradništvo. Vinska trta. Vinogradi 107
Ginekologija. Porodništvo 107
Kemija 106
Standardizacija proizvodov, postopkov, uteži, mer in časa 106
Urejanje krajine (naravne in načrtovane). Parki. Vrtovi 104
Farmakologija. Terapevtika. Toksikologija 104
Mednarodno pravo 104
Stanovanjska ekonomika 103
Bolezni prebavil. Gastroenterologija 103
Geologija 103
Igre z žogo, v katerih se igra žoga z nogo ali glavo 102
Anorganska kemija 102
Regionalna ekonomija. Področna ekonomija 101
Javna poraba. Javni izdatki. Javnofinančni odhodki. Državna poraba. Državni izdatki 101
Poroka in družina 101
Menedžerske dejavnosti 101
NARAVOSLOVNE VEDE. MATEMATIKA 101
Računska matematika. Numerična analiza 99
Fizika 98
Fizioterapija. Fizikalna terapija. Radioterapija. Ostale nemedicinske metode zdravljenja 98
Osebe in osebnostne značilnosti v patologiji. Značilnosti bolnika pacienta 97
Gospodarsko stanje. Poslovni cikel. Razvoj gospodarske strukture. Rast 96
Cene. Oblikovanje cen. Stroški 96
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 95
Vino. Proizvodnja vina. Enologija 95
Vrste gospodinjstev. Gostinstvo. Hotelirstvo 95
Organizacija znanosti in znanstvenega dela 93
Splošna botanika. Fiziologija rastlin. Morfologija rastlin. Ekologija rastlin 93
Zimski športi. Igre na ledu. Smučanje. Sankanje 92
Preiskava materiala. Blagoznanstvo. Energetske centrale. Energetika 91
Politične stranke in gibanja 89
Gozdarstvo 88
VERSTVA. TEOLOGIJA 88
Ekonomija. Ekonomske vede 87
Pravni postopek. Sodni uslužbenci in organizacija sodstva 86
Obdelava informacij v vzorcih 86
Samodejavni sistemi 85
Popotništvo. Hoja. Gorništvo. Orientacijski športi. Taborjenje 85
Tehnika vozil 84
Pnevmatska energija, stroji in orodja. Ohlajevanje 84
Hidrologija površinskih voda 83
Množično komuniciranje. Obveščanje najširše javnosti|Odnosi z javnostmi 82
Kartografija. Kartiranje (tekstne publikacije) 82
Okrasne rastline. Okrasno vrtnarstvo 81
Socialno delo. Socialna pomoč. Stanovanje. Zavarovalstvo 81
Metode družbenih ved 79
Prosti čas in rekreacija. Amaterstvo. Naredi sam 78
Grafična industrija. Tiskarstvo. Založništvo. Knjigotrštvo 78
Delo. Zaposlovanje. Sindikati 75
Mikrobiologija 75
Kazenskopravno sodstvo. Kazenska preiskava. Kazenski postopki 73
Delo in utrujenost. Učinkovitost 73
Ekonomika zemljišč. Zemljiška posest. Nepremičnine 73
Tekstilna industrija 73
Operacijsko raziskovanje 73
Trgovina. Tržišče. Marketing 71
Knjižničarstvo (bibliotekarstvo) 71
Pedologija. Raziskovanje tal 70
Zračni transport. Zračni promet 69
UMETNOST. RAZVEDRILO. ZABAVA. ŠPORT 69
Okoljski dejavniki. Biologija gozda 67
Aerofotogrametrija. Terestrična fotogrametrija 67
Splošna zoologija. Fiziologija živali. Anatomija živali. Ekologija živali 65
Praktična laboratorijska kemija. Preparativna in eksperimentalna kemija 65
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|NARAVOSLOVNE VEDE. MATEMATIKA 65
Meteorologija 64
Programsko inženirstvo 64
Javno zdravje in higiena. Preprečitev nesreč 63
FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA 63
Biologija|Zoologija 63
Mehanika tekočin. Mehanika kapljevin 63
Jezovi. Dela na hidroelektrarnah 62
Javne, upravne, poslovne, industrijske zgradbe. Posvetna arhitektura splošno 62
Razvedrilo. Zabava. Igre. Šport 62
Nevrologija. Nevropatologija. Živčevje 62
Strojništvo 61
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Inženirstvo. Tehnologija na splošno 60
Znanost in znanje na splošno. Organizacija intelektualnega dela 60
Gnojila, gnoj in izboljševalci tal. Stimulatorji rasti 60
Bolezni dihal 60
Termodinamika. Toplota. Statistična fizika 60
Varstvo okolja|Ogrožanje okolja 60
Študij dela v gozdarstvu. Sečnja in prevoz lesa. Gozdarsko inženirstvo 59
Krščanstvo 58
Lesna industrija 58
Pomožne pravne znanosti. Sodna psihologija. Sodna kemija. Sodna medicina 58
Podatkovne zbirke in njihove zgradbe 57
Fizikalna kemija 57
Gospodarska politika 56
Stavbe in prostori. Obratna sredstva 56
Državna oblast. Sistem in vloga izvršilnih organov 56
Sistemska in programska kakovost 56
Metalurgija 56
Gojenje gozdov. Silvikultura 55
Filmski žanri, motivi, stili 55
Narodne noše. Oblačilna kultura. Moda. Okras 55
Gimnastika. Akrobatika. Atletika 54
Organizacijsko obnašanje. Psihologija menedžmenta 54
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Šport. Športne igre. Telesne vaje 53
Nevladne organizacije. Društva. Skladi 53
Gradbeni deli in stavbni elementi 53
Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo 53
Antropologija 52
Psihologija|Pomožne pravne znanosti. Sodna psihologija. Sodna kemija. Sodna medicina 52
Toplotni pogonski stroji (razen parnih) 51
Fizična geografija 51
Kemijska tehnologija. Kemijske in sorodne industrije 51
Telegrafija (brzojav). Telefonija. Radio. Televizija 51
Vrhnja oblačila. Krojaštvo 51
Zdravila glede na njihov glavni učinek 50
Poštne službe in administracija 50
Žita 50
Parlamenti. Ljudska predstavništva. Vlade 49
Arhitektura 49
Etnografija. Ljudska kultura. Običaji 48
Splošna genetika. Splošna citogenetika 48
Omrežna arhitektura 48
Specialne kemijske industrije 48
Umetnost giba. Ples 48
Kmetijski stroji, priključki in oprema 47
Posebna duševna stanja in procesi 47
Družbena lastnina. Družbena sredstva. Družbeni produkt. Gospodarsko ravnotežje. Potrošnja. Življenjski standard 47
Patologija urogenitalnega sistema. Bolezni sečil in spolnih organov. Urologija 47
Upravljanje dokumentov 47
Družbene skupine. Družbene organizacije 47
Užitni plodovi in semena. Zrna stročnic 46
Družbena ali socialna geografija|Turizem 46
Igre z žogo 46
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Šport. Športne igre. Telesne vaje 46
Sodobna duhovna gibanja 46
Mestna kanalizacija. Odvajanje odplak 46
Infekcijske bolezni. AIDS. Venerologija 46
Fotografija in podobni postopki 46
Posebne vrste gledališča 46
Biografske in sorodne študije 45
Gozdovi in gozdarstvo z nacionalnega vidika. Gozdarska politika. Politika pogozdovanja. Družbenoekonomski vidiki gozdarstva 44
Elektrotehnika|Avtomatska kontrola. Inteligentni sistemi 44
Čustva. Razpoloženja. Čustvenost. Občutja 44
Poškodbe. Rane 44
Načini športnega udejstvovanja 43
Javne finance, državne finance na splošno|Najnižje ravni uprave. Lokalna uprava. Mestna uprava. Lokalne oblasti 42
Prehranjevanje. Hranjenje. Prebava. Nutracija 42
Plavanje. Potapljanje. Skoki v vodo. Vodne igre 42
Kinematografija. Filmi 42
Merjenje dreves dendrometrija. Rast in prirastek dreves. Rast in struktura sestojev 41
Hidravlična energija. Hidravlični stroji 41
Kemijska tehnologija tekočin. Procesi in oprema za obdelovanje tekočin ali za obdelovanje z njimi 41
Verjetnost. Matematična statistika 41
Proizvodnja in konzerviranje živil 40
Računalniška strojna oprema 40
Borilni športi. Samoobrambni športi. Težka atletika. Preizkusi moči 40
Patologija lokomotoričnih organov. Skelet in lokomotorični sistem 40
Preučevanje področij. Preučevanje krajev domoznanstvo 40
Koščičasto sadje 39
Farmacevtski pripravki. Medicinski materiali. Oprema 39
Ekonomija na splošno. Ekonomisti. Ekonomske vede 39
Mednarodni bloki. Mednarodna napetost, konflikti. Popuščanje napetosti 39
črna metalurgija. Železo in jeklo 39
Klimatologija 39
Eterična olja. Parfumerija. Kozmetika 38
Krmne trave. Trava s pašnikov in travnikov 38
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Glasba 38
Računalniki. Vrste računalnikov 37
Industrija celuloze, papirja in kartona 37
Higiena splošno. Osebno zdravje in higiena 37
Urejanje prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja. Pokrajine, parki, vrtovi 36
Kmetijstvo ter sorodne vede in tehnologije 36
Poslopja za vzgojnoizobraževalne, znanstvene in kulturne namene 36
Sanitarne, plinske, parne in električne naprave v poslopjih in ustrezne inštalaterske obrti 36
Igrače. Predmeti za razvedrilo. Dekorativni predmeti 36
Tumorji. Neoplazme. Blastomi. Horistomi. Hamartomi. Onkologija 35
Uporabna mikrobiologija 35
Trdna površina cest. Trdni ali ne trdni tlaki. Priprava in uporaba materialov 35
Slikarstvo 35
Stroji in naprave za rokovanje, transport in skladiščenje kapljevin 34
Športi na kolesih. Kolesarjenje. Kotalkanje 34
Vrtne rastline. Vrtnarstvo 34
Splošna mehanika. Mehanika trdnih in togih teles 34
Industrija makromolekulskih snovi. Industrija kavčuka. Industrija umetnih snovi 34
Višji mentalni procesi 34
Periferne enote. Vhodno-izhodne enote 34
Razsvetljava. Svetlobna tehnika 33
Socialni prejemki. Socialni dodatki. Socialno zavarovanje. Socialna pomoč 33
Speleologija. Jame. Razpoke. Kraški pojavi 32
Aromatične rastline. Začimbne rastline. Barvilne rastline. Zdravilne rastline 32
Tehnika naravnih vodnih poti, luk, pristanišč in obal. Sredstva za plovbo, bagranje zaščito in reševanje. Jezovi in hidroelektrarne 32
Gledališče. Gledališke predstave 32
Hortikultura na splošno|Kmetijska dela 31
Železniške proge, gradnja 31
Pripovedništvo 31
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Knjižničarstvo (bibliotekarstvo) 31
Transport po vodi. Promet po vodi. Plovba 31
Ljudsko slovstvo 31
Zdravila glede na njihov izvor 31
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Ekonomska znanost. Temeljni ekonomski koncepti, teorija. Vrednost. Kapital. Skladi 30
Zunanja trgovina. Mednarodna trgovina|Mednarodno gospodarstvo. Mednarodni gospodarski odnosi. Svetovno gospodarstvo 30
Matematična ekonomija. Ekonometrija 30
Priključni računalniški sistemi za določene namene 30
Poškodbe in varstvo gozdov 30
Vojna oprema. Topništvo. Oklopna vozila. Ročno orožje. Hladno orožje. Strelivo. Bojni plini. Vodljivi izstrelki (projektili). Rakete 30
Nosilne konstrukcije in deli nosilne konstrukcije po gradivu materialu in načinu gradnje|Gradbene konstrukcije 30
Islam 30
Teorija menedžmenta 30
Nadpredstavnost. Nadbesedilo 30
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Razvedrilo. Zabava. Igre. Šport 30
Koža. Klinična dermatologija. Kožne bolezni 30
Vodni športi. Veslanje. Jadranje. Čolnarjenje 29
Elektrotehnika|Obče omrežne rešitve in storitve 29
Druge literarne zvrsti 29
Sociologija kulture|VERSTVA. TEOLOGIJA 29
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 29
Elektrika. Magnetizem. Elektromagnetizem 29
Anatomija. Anatomija človeka in primerjalna anatomija 29
Družba in film 28
Veliki prežvekovalci. Govedo. Voli 28
Civilizacija. Kultura. Napredek 28
Gojenje žuželk in drugih členonožcev. čebelarstvo. čebelji proizvodi 28
Angleščina 28
Fiziologija. Fiziologija človeka in primerjalna fiziologija 28
Posamične dejavnosti javne uprave|Kazensko pravo. Kazniva dejanja 28
Regionalna geografija|Varstvo okolja 27
Urejanje gozdov. Ekonomika gozdarskega poslovanja. Upravljanje in organizacija gozdnogospodarskih podjetij 27
Vojno pravo. Mednarodni pravni odnosi v vojni 27
Psihologija nenormalnega 27
Mednarodno kazensko pravo 27
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih družbenih skupin in oseb s posebnimi potrebami. Šole s prilagojenim programom 27
Oglaševanje|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 27
Botanika 27
Optika 27
Kmetijstvo 26
Avtoceste na splošno. Ceste. Cestišča. Ulice. Podeželski in mestni cestni sistem|Cestni transport. Cestni promet 26
Področja dejavnosti v socialnem delu 26
Risanje. Oblikovanje. Uporabna umetnost 26
Zidarstvo 26
Mednarodno gospodarstvo. Mednarodni gospodarski odnosi. Svetovno gospodarstvo|Vladne organizacije in sodelovanje 26
Lesena gradnja. Tesarstvo. Stavbno mizarstvo 26
Muzeji. Stalne razstave 26
Telekomunikacije in službe obveščanja (organizacija, servisi) 25
Stiki z javnostjo. Reklama 25
Semiologija. Simptomatologija. Znaki in simptomi. Pregled. Diagnoza. Propedevtika 25
Dejavnost in organiziranje. Komunikacijska teorija in teorija nadzora nasploh. Kibernetika 25
Lov 25
Užitni plodovi in semena. Zrna stročnic|Kmetijska dela 24
Regionalna geografija|Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja 24
Sistemsko programje|Obče omrežne rešitve in storitve 24
Kemijska procesna tehnika in oprema na splošno 24
Drugi objekti za varstvo in izboljšanje vodnih tokov in obal. Nasipi. Zaščita obale. Drenaža in izboljšanje zemlje 24
Družbena, socialna vprašanja. Družbena praksa. Kulturna praksa. Način življenja 24
Geografija. Raziskovanje Zemlje in posameznih držav. Potovanja. Regionalna geografija|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 24
Igre na srečo 24
Tehnika zračnih vozil. Astronavtika. Vesoljska tehnika 24
Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje|Trgovina. Tržišče. Marketing 24
Vrste in oblike prava 24
Oblačilna industrija. Kozmetična industrija in podobne obrti 24
Statistika. Statistična teorija 24
Turizem|Prosti čas in rekreacija. Amaterstvo. Naredi sam 23
Organizacije in druge oblike sodelovanja 23
Dokumentacija. Knjige. Spisi. Avtorstvo 23
Oglaševanje|Odnosi z javnostmi 23
Splošna vprašanja vzreje in selekcije 23
Jatrogeno povzročene bolezni, zaradi zdravljenja, zaradi zdravil 23
Tehnologija mineralnih olj. Tehnologija nafte in sorodnih produktov 23
Posebne fotografske tehnike in aplikacije 23
Tehnika tirnih vozil 23
Družbeni procesi. Družbena dinamika|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 23
Umetniška fotografija. Fotografije glede na motiv 23
Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo|Gradbeništvo. Gradbeni materiali. Gradbene obrti in dela 22
Pohištvo. Oblikovanje in izdelovanje pohištva 22
Splošna geografija. Znanost o geografskih faktorjih (sistematska geografija). Teoretična geografija 22
Literarna kritika. Literarne študije 22
Organizacijsko obnašanje. Psihologija menedžmenta|Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija 22
JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA. KNJIŽEVNOST 22
Splošna ekologija. Hidrobiologija 22
Nanotehnologija 22
Gospodinjstvo. Stanovanje 22
Teorija in filozofija umetnosti. Principi oblikovanja, proporcev, optičnega učinka 22
Industrije mavca, apna in cementa. Vezivni materiali. Ometi in sestavne zmesi. Malta in beton 22
Rastline z užitnimi stebli, listi ali cvetovi 21
Upravni menedžment. Tajništvo 21
Procesi pri menedžmentu|Postopki menedžmenta. Usmeritev 21
Pekarstvo. Kruh. Peciva 21
Sončni sistem 21
Film kot industrija 21
Zdravje in higiena glede na raso, starost in spol 21
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 21
Kirurgija 21
Kupovanje. Nabava. Upravljanje z zalogami|Tehnika vozil 20
Postopki menedžmenta. Usmeritev|Kupovanje. Nabava. Upravljanje z zalogami 20
Koščičasto sadje|Kmetijska dela 20
Majhni plodovi grmičevja in zelnatih rastlin. Jagode 20
Užitne korenovke, rastline z gomolji 20
Celična in subcelična biologija. Citologija 20
Procesi in tehnike 20
Produkti industrije mineralnih olj. Mineralna olja in podobni produkti 20
Patologija. Klinična medicina 20
Toplotno gospodarstvo na splošno. Gorenje. Naravna goriva 20
Kozmetična industrija in podobne obrti 20
Arhivistika. Arhivi (vključujoč javne in druge zapise) 20
Govorništvo retorika. Učinkovita raba jezika 20
Nosilne konstrukcije in deli nosilne konstrukcije po gradivu materialu in načinu gradnje|Gradbena statika 20
Družinska etika 20
Oscilacije. Valovi. Akustika 20
Geometrija 20
Strokovno in poklicno izobraževanje. Visoke strokovne šole in inštituti. Politehnika. Višje strokovno izobraževanje 20
Značilnosti, glasbene zvrsti. Glasbene oblike 20
Angleška književnost 20
Psi 20
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Posebne vrste gledališča 20
Računalniško programiranje. Računalniški programi|Računalniški programski jeziki|Priključni računalniški sistemi za določene namene|Kartografija. Kartiranje (tekstne publikacije)|Avtoceste na splošno. Ceste. Cestišča. Ulice. Podeželski in mestni cestni sistem 19
Krmne rastline razen trav 19
Glavne sestavine za mešanje pijač. Sadni in zelenjavni sokovi. Sirupi. Likerji. Brezalkoholne pijače 19
Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje|Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo 19
Splošna zoologija. Fiziologija živali. Anatomija živali. Ekologija živali|Zoologija 19
Retorika govora. Veščina ali način ustnega izražanja 19
Sociologija kulture|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 19
Avtomatska kontrola. Inteligentni sistemi|Elektrotehnika 19
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Turizem 19
Prodaja. Distribucija|Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo 18
Geografija. Raziskovanje Zemlje in posameznih držav. Potovanja. Regionalna geografija|Varstvo okolja 18
Elektrotehnika|Računalniške komunikacije. Računalniška omrežja 18
Računovodstvo|Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu 18
Judovstvo 18
Računovodstvo|Oblike podjetij. Finance 18
Sistemi pisanja in pisave 18
Etika in družba 18
Zgornje nosilne konstrukcije, prekladne konstrukcije, zgornji ustroji (razen mostov) 18
Računalniško programiranje. Računalniški programi|Obče omrežne rešitve in storitve 18
Kemija površinskih pojavov in koloidov 18
Neželezna metalurgija. Neželezne kovine 18
Sistemski tipi in značilnosti 18
Kazensko pravo. Kazniva dejanja|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 18
Gospodarsko pravo. Pravo, ki ureja nadzor vlade nad gospodarstvom 18
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Filozofija. Teorija. Namen. Metodologija. Etika. Estetika Kineziologija 18
Zgodovina civilizacije. Kulturna zgodovina 18
Abstraktna umetnost. Nefigurativna umetnost 18
Standardizacija proizvodov, postopkov, uteži, mer in časa|Nosilne konstrukcije in deli nosilne konstrukcije po gradivu materialu in načinu gradnje 18
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Jezikoslovje in jeziki 18
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Igrače. Predmeti za razvedrilo. Dekorativni predmeti 18
Razmnoževanje. Rast. Razvoj 18
Prodaja. Distribucija|Notranja trgovina. Domača trgovina 17
Aplikacije v biotehnologiji 17
Družbena ali socialna geografija|Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa 17
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Oblike podjetij. Finance 17
Osnove kemijskega inženirstva 17
Avtomatska kontrola. Inteligentni sistemi|Samodejavni sistemi 17
Fizična geografija|Speleologija. Jame. Razpoke. Kraški pojavi 17
Oblike podjetij. Finance|Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu 17
Trdnost. Trdnost pri obremenitvah 17
Družabno življenje. Ljudski prazniki. Ljudski plesi 17
Stomatologija. Ustna votlina. Bolezni ust in zob 17
Občutek. Čutna zaznava 17
Matematika|Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo 17
Klimatizacijska tehnika. Ogrevanje. Prezračevanje 17
Pogoji menedžmenta. Dejavniki|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 17
Vinogradništvo. Vinska trta. Vinogradi|Kmetijska dela 16
Računalniški programski jeziki|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 16
Stvarno pravo. Nepremičnine. Premičnine|Geodezija. Pregled terena. Fotogrametrija. Daljinsko zaznavanje. Kartografija 16
Mednarodna arbitraža. Mednarodno razsojanje. Mednarodna sodna pristojnost 16
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Književnost 16
Volilno pravo. Volitve. Volilni sistemi 16
Finance|Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu 16
Kmetijska hidrotehnika. Namakanje, drenaža in izboljšanje kvalitete zemljišča 16
Uporaba umetnosti (v industriji, trgovini, doma, v vsakdanjem življenju). Industrijsko, komercionalno oblikovanje itd. 16
Paleontologija. Sistematska paleobotanika. Sistematska paleozoologija 16
Fotografska oprema, aparati in materiali 16
Obče omrežne rešitve in storitve|Elektrotehnika 16
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Mentalni razvoj in zmogljivost. Primerjalna psihologija 16
Uporabna grafična umetnost. Komercialna grafika 16
Tehnologija goriv. Predelana, prečiščena goriva 16
Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo|Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo 15
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Mednarodne finance. Mednarodna plačila. Mednarodni denarni trg in trg kapitala. Mednarodne banke 15
Medicina|Šport. Športne igre. Telesne vaje 15
Lupinasto sadje 15
Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja|Urejanje krajine (naravne in načrtovane). Parki. Vrtovi 15
Fizikalne in fizikalno-kemijske operacije ter oprema. Fizikalni in fizikalno-kemijski vplivi na kemijske procese 15
ZNANOST IN ZNANJE. ORGANIZACIJE. INFORMACIJE. DOKUMENTACIJA. BIBLIOTEKARSTVO. INSTITUCIJE. PUBLIKACIJE 15
Sistemsko programje|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 15
Hidrologija podzemnih voda. Hidrogeologija 15
Književnost posameznih jezikov 15
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Sistemi pisanja in pisave 15
Zunanja trgovina. Mednarodna trgovina|Vladne organizacije in sodelovanje 15
Medčloveški odnosi v podjetju. Kadrovsko upravljanje|Psihologija 15
Inženirstvo kurilnih naprav in gorenja 15
Toplotni obdelovalni procesi in oprema 15
Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih družbenih skupin in oseb s posebnimi potrebami. Šole s prilagojenim programom|Psihiatrija. Psihopatologija. Duševne motnje. Duševne bolezni. Vedenjske in čustvene motnje 15
Fina mehanika in instrumenti 15
Računalniška arhitektura 15
Mestna kanalizacija. Odvajanje odplak|Odpadne vode 15
Javna poraba. Javni izdatki. Javnofinančni odhodki. Državna poraba. Državni izdatki|Zavarovalstvo. Skupno kritje z delitvijo tveganja 14
Računovodstvo|Finance 14
Programje|Računalniške komunikacije. Računalniška omrežja 14
Kupovanje. Nabava. Upravljanje z zalogami|Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa 14
Datoteke 14
Psihologija|Posamične dejavnosti javne uprave 14
Zgodovina ekonomskih teorij, doktrin, dogem 14
Ozemeljska osvajanja. Kolonizacija. Kolonialna politika 14
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Angleščina 14
Podatki|Obče omrežne rešitve in storitve 14
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 14
Rudarstvo. Rudarska tehnika. Rudarska dela 14
Aparati z gonili ali gibnimi mehanizmi 14
Posebne vrste gledališča|Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo 14
DRUŽBENE VEDE 14
Motiv in vsebina umetniške upodobitve. Ikonografija. Ikonologija. Posameznosti in dovršitve. Dekoracija. Okras 14
Javne finance, državne finance na splošno|Javna poraba. Javni izdatki. Javnofinančni odhodki. Državna poraba. Državni izdatki 13
Časniki. Tisk|Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija 13
Elektrotehnika|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 13
Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje|Obče omrežne rešitve in storitve 13
Vino. Proizvodnja vina. Enologija|Analizna kemija 13
Pranje. Perilo. Čiščenje 13
Mednarodne finance. Mednarodna plačila. Mednarodni denarni trg in trg kapitala. Mednarodne banke|Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo 13
Kazensko pravo. Kazniva dejanja|Posamične dejavnosti javne uprave 13
Računalniški programski jeziki|Obče omrežne rešitve in storitve 13
Turizem|Fizioterapija. Fizikalna terapija. Radioterapija. Ostale nemedicinske metode zdravljenja 13
Ostale komercialne aktivnosti 13
Splošna toksikologija. Znanja o strupih in zastrupitvah (intoksikacija) 13
Proizvodnja in izkoriščanje vodne pare. Parni pogonski stroji 13
Ravnanje s podatki 13
Družbena etika. Dolžnosti do soljudi 13
Vinogradništvo. Vinska trta. Vinogradi|Vino. Proizvodnja vina. Enologija 13
Vrste gledišča 13
Prodaja. Distribucija|Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini 13
Kombinatorika 13
Dokumenti posebnega izvora ali namena 13
Proizvodnja organskih snovi. Organske kemikalije 13
Oftalmologija. Očesne bolezni 13
Družabna zabava in razvedrilo. Umetnost giba. Ples 13
Industrija stekla. Tehnologija stekla. Izdelava stekla na splošno. Steklo v širšem pomenu 13
Prikazovalni vmesnik 13
Kazensko pravo. Kazniva dejanja|Ogrožanje okolja 13
Geofizika 13
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Zavarovalstvo. Skupno kritje z delitvijo tveganja 12
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Interakcija med človekom in računalnikom. Vmesnik človek-stroj. Uporabniški vmesnik. Uporabniško okolje|Računalniške komunikacije. Računalniška omrežja 12
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo 12
Jedilna olja in maščobe. Margarina. Beljakovinska živila 12
Užitne korenine. Korenovke 12
Rastline za proizvodnjo stimulantov, napitkov 12
Pristanišča, luke in sidrišča pred luko: gradnja in gradbena dela na splošno 12
Pohištvo in gospodinjska oprema 12
Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija|Javna uprava 12
Kemijska struktura snovi 12
Cestni transport. Cestni promet|Avtoceste na splošno. Ceste. Cestišča. Ulice. Podeželski in mestni cestni sistem 12
Notranja oprema 12
Sintetični polimerizacijski produkti. Polimerizati. Sintetični kavčuk 12
Nemščina (visoka nemščina, standardna pisana nemščina) 12
Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje|Obdelava z deformacijo. Obdelava brez odrezovanja. Toplotna obdelava 12
Zaščita rečnih bregov. Reguliranje rek in potokov. Druga rečna melioracijska dela 12
Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov|Elektrotehnika 12
Kri. Obtočila 12
Šport. Športne igre. Telesne vaje|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 12
Spolna etika. Spolna morala 12
Dokumentarna fotografija. Fotografski zapisi in njihova interpretacija 12
Sociologija kulture|Telegrafija (brzojav). Telefonija. Radio. Televizija 12
Rimskokatoliška cerkev 12
Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja|Najnižje ravni uprave. Lokalna uprava. Mestna uprava. Lokalne oblasti 12
Geodezija. Pregled terena. Fotogrametrija. Daljinsko zaznavanje. Kartografija|Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja 12
Zgradbe splošno 12
Serijske publikacije. Periodika 12
Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje|Menedžment 12
Astronomski instrumenti in tehnike 12
Komunalna higiena|Varstvo okolja 12
Dom. Oprema gospodinjstva 12
Posamične dejavnosti javne uprave|Temeljne pravice. človekove pravice. Pravice in dolžnosti državljana 12
Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo|Oblike podjetij. Finance 11
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Finance 11
Visoka, najvišja raven uprave. Osrednja, nacionalna vlada 11
Okrasne rastline. Okrasno vrtnarstvo|Urejanje krajine (naravne in načrtovane). Parki. Vrtovi 11
Usnjarska industrija, vključno z izdelavo krzna in umetnega usnja 11
Sociologija|Šport. Športne igre. Telesne vaje 11
Finance|Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo 11
Perutnina 11
Javna uprava|Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija 11
Različno tropsko in subtropsko sadje 11
Ustave. Zakonodajne skupščine. Nacionalne skupščine 11
Prodaja. Distribucija|Vrste gospodinjstev. Gostinstvo. Hotelirstvo 11
Obdelava z odrezovanjem. Obdelava pločevine. Globoki vlek|Umetna inteligenca 11
Posamične dejavnosti javne uprave|Socialno skrbstvo 11
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 11
Igre in rekreacija na prostem 11
Živinoreja na splošno. Vzreja domačih živali 11
Prašiči 11
Varstvo podeželskih in mestnih javnih dobrin 11
Postopki menedžmenta. Usmeritev|Pogoji menedžmenta. Dejavniki 11
Osnove matematike. Teorija množic. Matematična logika 11
Praktična laboratorijska kemija. Preparativna in eksperimentalna kemija|Analizna kemija 11
Virologija 11
Običaji, šege in navade v zasebnem življenju 11
Nosilne konstrukcije in deli nosilne konstrukcije po gradivu materialu in načinu gradnje|Gradiva. Gradbeni konstrukcijski deli 11
Nepremični in premični sestavni deli strojev 11
Pojmi znanosti in znanja 11
Hotenje. Volja 11
Fitogeografija. Flora 11
Kmetijska tehnika 11
Tekmovanja. Rekordi 11
Ogrevanje. Zračenje. Hlajenje. Klimatizacija zgradb|Gradbeništvo. Gradbeni materiali. Gradbene obrti in dela 11
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Risanje. Oblikovanje. Uporabna umetnost 11
Piva. Pivovarstvo. Sladarstvo 11
Metode za reševanje problemov 11
Obdelovalne enote. Obdelovalna vezja 11
Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje|Obdelava z odrezovanjem. Obdelava pločevine. Globoki vlek 11
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Elektrotehnika 10
Poljščine. Poljedelstvo 10
Vlakna iz ličja. Stebelna vlakna dvokaličnic. Trda listna in plodovna vlakna enokaličnic 10
Verstva Indijskega polotoka. Hinduizem 10
Dietetika. Prehrambna načela glede na hranjenje in vrsto hrane|Živila. Kuhanje. Jedi 10
Jeziki 10
Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje|Menedžment 10
Menedžment|Javna uprava 10
Organizacija športa na splošno 10
Računovodstvo|Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo 10
Samodejavni sistemi|Avtomatska kontrola. Inteligentni sistemi 10
Avtoceste na splošno. Ceste. Cestišča. Ulice. Podeželski in mestni cestni sistem|Trdna površina cest. Trdni ali ne trdni tlaki. Priprava in uporaba materialov 10
Geodezija. Pregled terena. Fotogrametrija. Daljinsko zaznavanje. Kartografija|Jezovi. Dela na hidroelektrarnah 10
Prodaja. Distribucija|Elektrotehnika 10
Ribolov. Lov. Streljanje in streljanje v tarčo 10
Čokolada. Kakav. Kava. Čaj. Tobak 10
Upravljanje dokumentov|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 10
Teoretična geografija 10
Sociologija kulture|Glasba 10
Javna in poklicna organizacija zdravstva|Zdravljenje 10
Cestni transport. Cestni promet|Železniški transport. Železniški promet 10
Gradbeništvo. Gradbeni materiali. Gradbene obrti in dela|Stanovanjska arhitektura. Stanovanjske zgradbe 10
Jezikoslovje in jeziki|Časniki. Tisk 10
Založništvo in knjigotrštvo na splošno 10
Produkti 10
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Pripovedništvo 10
Turizem|Varstvo okolja|Ogrožanje okolja 10
Družabni predpisi. Nazivi. Bonton. Voščila. Darila 10
Družabne pesmi. Otroške pesmi 10
Bolezni limfnega sistema, hematopoetskih organov, endokrinih žlez 10
Optični aparati in instrumenti 10
Aerofotogrametrija. Terestrična fotogrametrija|Geodezija. Pregled terena. Fotogrametrija. Daljinsko zaznavanje. Kartografija 10
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|NARAVOSLOVNE VEDE. MATEMATIKA 10
Religiozna, cerkvena arhitektura. Posvečena in žalna poslopja 10
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Značilnosti, glasbene zvrsti. Glasbene oblike 10
Energetika na splošno|Ogrevanje. Zračenje. Hlajenje. Klimatizacija zgradb 10
Preprečevanje in nadzor ustno prenosljivih (kužnih) bolezni. Preprečevanje bolezni 10
Poklici in dejavnosti v glasbi 10
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Matematika 10
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Druge literarne zvrsti 10
Tehnika. Obrtna spretnost 10
Avtomatska kontrola. Inteligentni sistemi|Obdelava z deformacijo. Obdelava brez odrezovanja. Toplotna obdelava 10
Posebne motorične funkcije 10
Teorija števil. Aritmetika. Elementarna teorija števil 10
Programje|Obče omrežne rešitve in storitve 10
Programje|Elektrotehnika 10
Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija|Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo 9
Mednarodni odnosi. Svetovna politika. Mednarodne zadeve. Zunanja politika|Notranje zadeve. Notranja politika. Politične razmere 9
Psihologija nenormalnega|Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija 9
Finance|Računovodstvo 9
Finance|Gospodarske panoge 9
Oglaševanje|Časniki. Tisk 9
Prodaja. Distribucija|Zavarovalstvo. Skupno kritje z delitvijo tveganja 9
Gospodinjski aparati in stroji. Gospodinjski aparati, ki se uporabljajo doma 9
Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija|Zavarovalstvo. Skupno kritje z delitvijo tveganja 9
Zoogeografija. Favna 9
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Vino. Proizvodnja vina. Enologija 9
Filozofija. Teorija. Namen. Metodologija. Etika. Estetika Kineziologija|Igre z visoko veliko žogo 9
Programje|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 9
Ogrožanje okolja|Kazensko pravo. Kazniva dejanja 9
Prodaja. Distribucija|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 9
Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje|Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini 9
Termodinamika. Toplotna energija 9
Teorija in filozofija arhitekture. Načela načrtovanja, proporcev, optičnega učinka 9
Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje|Menedžment obrata. Menedžment materialnih virov 9
Posamične dejavnosti javne uprave|Javna uprava 9
Interakcija med človekom in računalnikom. Vmesnik človek-stroj. Uporabniški vmesnik. Uporabniško okolje|Obče omrežne rešitve in storitve 9
Sladkor. Melasa. Glukoza itd. 9
Splošna metafizika. Ontologija 9
Javna uprava|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 9
Sociologija kulture|Politika. Politične vede 9
Družbena ali socialna geografija|Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja 9
Ogrožanje okolja|Hidrosfera. Voda na splošno. Hidrologija 9
Regionalno gospodarstvo. Zemljiško gospodarstvo. Stanovanjsko gospodarstvo|Geodezija. Pregled terena. Fotogrametrija. Daljinsko zaznavanje. Kartografija 9
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Komercialna organizacija in praksa. Blago. Servisi 9
Sociologija kulture|Narodne noše. Oblačilna kultura. Moda. Okras 9
Metode družbenih ved|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 9
Servisiranje, vzdrževanje, zaščita strojev 9
Sociografija. Opisne študije družbe. Družbene razmere 9
Volitve. Plebisciti. Referendumi. Volilne kampanje. Volilna korupcija, nepravilnosti. Izidi volitev|Najnižje ravni uprave. Lokalna uprava. Mestna uprava. Lokalne oblasti 9
Uporabna psihologija (psihotehnologija) na splošno 9
Namizne igre in igre na deski (miselne, spretnostne in priložnostne) 9
Tehnika vodnih plovil 9
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Sociologija kulture 9
Programje|Podatki 9
Umetni polikondenzacijski produkti. Polikondenzati. Umetne smole. Umetna vlakna itd. 9
Algebra 9
Tiskarstvo 9
Rudarstvo (posamezne panoge, npr.: pridobivanje nafte, premogovniki ...) 9
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|UMETNOST. RAZVEDRILO. ZABAVA. ŠPORT 9
Režim dela in upravljanje s stroji in procesi 9
Elektrotehnika|Interakcija med človekom in računalnikom. Vmesnik človek-stroj. Uporabniški vmesnik. Uporabniško okolje 9
Moderni umetniški tokovi (od poznega 19. stoletja). Realizem, impresionizem in poznejše smeri 20. stoletja 9
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Popotništvo. Hoja. Gorništvo. Orientacijski športi. Taborjenje 9
Nosilci za vnos, iznos in hranjenje podatkov 9
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|UMETNOST. RAZVEDRILO. ZABAVA. ŠPORT 9
Računalniško programiranje. Računalniški programi|Elektrotehnika 9
Astronomija. Astrofizika. Raziskovanje vesolja 9
Prodaja. Distribucija|Tehnika vozil 8
Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi|Podatki|Računalniške komunikacije. Računalniška omrežja|Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo 8
Splošna vprašanja. Geografija kot znanost. Raziskovanja. Potovanja 8
Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija|Trg delovne sile. Trg dela. Zaposlovanje. Zaposlenost 8
Oblike podjetij. Finance|Ekonomska znanost. Temeljni ekonomski koncepti, teorija. Vrednost. Kapital. Skladi 8
Obče omrežne rešitve in storitve|Menedžment 8
Semenska vlakna 8
Praktična laboratorijska kemija. Preparativna in eksperimentalna kemija|Kemijska procesna tehnika in oprema na splošno 8
Poškodbe rastlin. Rastlinske bolezni. Rastlinski škodljivci. Varstvo rastlin|Zoologija 8
Kupovanje. Nabava. Upravljanje z zalogami|Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini 8
Internacionalizem. Mednarodna gibanja 8
Zavarovalstvo. Skupno kritje z delitvijo tveganja|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 8
Matematična kibernetika 8
Veterinarstvo 8
Vrtne rastline. Vrtnarstvo|Kmetijska dela 8
Pohištvene in podobne industrije. Proizvodnja pohištva. Tapetništvo 8
Računovodstvo|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 8
Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje|Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija 8
Elektrotehnika|Računalniški programski jeziki 8
Postopki menedžmenta. Usmeritev|Ekonomska znanost. Temeljni ekonomski koncepti, teorija. Vrednost. Kapital. Skladi 8
Analizna kemija|Organska kemija 8
Strojni elementi. Dvigala. Mazanje|Umetna inteligenca 8
Regionalno gospodarstvo. Zemljiško gospodarstvo. Stanovanjsko gospodarstvo|Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja 8
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Elektrotehnika 8
Hidrosfera. Voda na splošno. Hidrologija|Hidrologija površinskih voda 8
Oglaševanje|Elektrotehnika 8
Turizem|Športna gibanja. Športne aktivnosti z različnih vidikov 8
Organizacije s humanitarnimi in človekoljubnimi cilji 8
Sociologija kulture|Oglaševanje 8
Umetna inteligenca|Strojni elementi. Dvigala. Mazanje 8
Funkcionalne in metabolne motnje 8
Računalniki. Vrste računalnikov|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 8
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Šport. Športne igre. Telesne vaje 8
UMETNOST. RAZVEDRILO. ZABAVA. ŠPORT|Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo 8
Imunogenost. Antigeni. Protitelesa. Imunologija 8
Sociologija kulture|Obče omrežne rešitve in storitve 8
Geografija kot znanost. Metodologija (teorija, sistemi, metode) 8
Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje|Turizem 8
Obredno vedenje. Češčenje na splošno. Kulti. Obredi in slovesnosti 8
Poklici in dejavnosti v zvezi z umetnostjo in razvedrilom 8
Kazensko pravo. Kazniva dejanja|Psihologija 8
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 8
Splošne značilnosti strojev itd. 8
Kazensko pravo. Kazniva dejanja|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 8
Pomični mostovi 8
Oglaševanje|Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija 8
Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje|Gradbeništvo. Gradbeni materiali. Gradbene obrti in dela 8
Računovodstvo|Kupovanje. Nabava. Upravljanje z zalogami 8
Kazensko pravo. Kazniva dejanja|Zdravje in higiena živčevja. Zdravje in etika. Odvisnosti 8
Neželezna metalurgija. Neželezne kovine|Metalurgija 8
Nemška književnost 8
Delo in utrujenost. Učinkovitost|Javna in poklicna organizacija zdravstva 8
Ribogojstvo 8
Karikature. Satirične in humoristične risbe 8
Glasba|Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo 8
Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija|Menedžment 8
Računovodstvo|Zavarovalstvo. Skupno kritje z delitvijo tveganja 8
Sociološka stališča in smeri 8
Najnižje ravni uprave. Lokalna uprava. Mestna uprava. Lokalne oblasti|Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja 8
Živčni sistem. Senzorični organi 8
Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi|Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo 7
Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo|Mentalni razvoj in zmogljivost. Primerjalna psihologija 7
Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo|Sociologija kulture 7
Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo|Računovodstvo 7
Kupovanje. Nabava. Upravljanje z zalogami|Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo 7
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo 7
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Tehnika vozil 7
Finance|Zunanja trgovina. Mednarodna trgovina 7
Zunanja trgovina. Mednarodna trgovina|Osebe in stvari v mednarodnem pravu 7
Interakcija med človekom in računalnikom. Vmesnik človek-stroj. Uporabniški vmesnik. Uporabniško okolje|Računalniške komunikacije. Računalniška omrežja|Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo 7
Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu|Finance 7
Finance|Podatki|Računalniške komunikacije. Računalniška omrežja 7
Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi|Programje|Podatki 7
Finance|Gospodarsko pravo. Pravo gospodarskih družb 7
Računalniško programiranje. Računalniški programi|Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo|Gradbeništvo. Gradbeni materiali. Gradbene obrti in dela 7
Okrasne rastline. Okrasno vrtnarstvo|Kmetijska dela 7
Okrasne rastline. Okrasno vrtnarstvo|Sistematska botanika 7
Sociologija|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 7
UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA.TEHNIKA 7
Praktična laboratorijska kemija. Preparativna in eksperimentalna kemija|Farmakologija. Terapevtika. Toksikologija 7
Osebe in stvari v mednarodnem pravu|Vladne organizacije in sodelovanje 7
Poslovni menedžment, administracija. Komercialna organizacija|Postopki menedžmenta. Usmeritev 7
Podatki|Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi 7
Poslopja za vzgojnoizobraževalne, znanstvene in kulturne namene|Muzeji. Stalne razstave 7
Računovodstvo|Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija 7
Zdravje in higiena prostega časa, rekreacije, spanja 7
Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov|Geografija. Raziskovanje Zemlje in posameznih držav. Potovanja. Regionalna geografija 7
Splošne knjižnice 7
Koščičasto sadje|Kmetijska dela|Indijanski jeziki 7
Lastnosti in sestava molekularnih sistemov 7
Upravljanje dokumentov|Datoteke 7
Energetika na splošno|Elektrotehnika 7
Turizem|Upravljanje in vodenje farm in kmetij 7
Regionalna geografija|Demografija. Populacijske študije 7
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 7
Sociologija|Ogrožanje okolja 7
Filozofija. Teorija. Namen. Metodologija. Etika. Estetika Kineziologija|Zimski športi. Igre na ledu. Smučanje. Sankanje 7
Odnosi med cerkvijo in državo. Politika do religije. Cerkvena politika 7
Energetika na splošno|Varstvo okolja 7
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Oglaševanje 7
Interakcija med človekom in računalnikom. Vmesnik človek-stroj. Uporabniški vmesnik. Uporabniško okolje|Elektrotehnika 7
Upravljanje kakovosti. Celovito upravljanje kakovosti (TQM)|Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje 7
Računovodstvo|Socialno skrbstvo 7
Obdelava z deformacijo. Obdelava brez odrezovanja. Toplotna obdelava|Preiskava materiala. Blagoznanstvo. Energetske centrale. Energetika 7
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu 7
Gradbeništvo. Gradbeni materiali. Gradbene obrti in dela|Računovodstvo 7
Ostale oblike zemeljskega prevoza. Transport in promet znotraj ogromnih stavb. Prenos tekočih stvari (tekočine, plini) po ceveh 7
Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk|Delovno okolje. Ureditev delovnega mesta. Higiena na delovnem mestu. Delovne nesreče 7
Inženirstvo. Tehnologija na splošno|Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo 7
Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih družbenih skupin in oseb s posebnimi potrebami. Šole s prilagojenim programom|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 7
Hortikultura na splošno|Kmetijska dela|Indijanski jeziki 7
Filozofija kulture. Kulturni sistemi. Teorija kulturnih sklopov 7
Tehnika kopenskih prometnih poti. Gradnja železnic, cest in poti 7
Žične železnice. Vzpenjače. viseče železnice. Žičnice. Tovorne žičnice 7
Medčloveški odnosi v podjetju. Kadrovsko upravljanje|Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija 7
Estetika in film 7
Sanitarna inšpekcija in nadzor 7
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Socialno skrbstvo 7
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Računovodstvo 7
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Likovna umetnost (kiparstvo in umetna obrt) 7
Šport. Športne igre. Telesne vaje|Menedžment 7
Tehnične zadeve. Vadbeni pripomočki. Športne naprave, oprema. Materiali. Zaščita pred nesrečami, nevarnostmi 7
Varstvo okolja|Sončni sistem 7
Gospodarske panoge|Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja 7
Pogoji menedžmenta. Dejavniki|Javna uprava 7
Obdelava z deformacijo. Obdelava brez odrezovanja. Toplotna obdelava|Industrija makromolekulskih snovi. Industrija kavčuka. Industrija umetnih snovi 7
Sociologija kulture|Časniki. Tisk 7
Elektrotehnika|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 7
Postopki menedžmenta. Usmeritev|Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje 7
Geodezija. Pregled terena. Fotogrametrija. Daljinsko zaznavanje. Kartografija|Spodnje nosilne konstrukcije (podporne konstrukcije, spodnji ustroji). Zemeljska dela (ki so rezultat izkopavanja in nasipanja). Temelji. Gradnja predorov 7
Časniki. Tisk|Telegrafija (brzojav). Telefonija. Radio. Televizija 7
Računovodstvo|Javna uprava 7
Perilo 7
Rastline za pridobivanje vlaken in tekstila 7
Sociologija kulture|Kinematografija. Filmi 7
Kemija|Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo 7
Posamične dejavnosti javne uprave|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 7
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Pogoji menedžmenta. Dejavniki 7
Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov|Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo 7
Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo|Retorika govora. Veščina ali način ustnega izražanja 7
Popularne, tradicionalne, zgodovinske pesmi 7
Regionalno gospodarstvo. Zemljiško gospodarstvo. Stanovanjsko gospodarstvo|Stanovanjska ekonomika 7
Operacijska raziskava (OR) 7
Zdravljenje|Javna in poklicna organizacija zdravstva 7
Nosilne konstrukcije in deli nosilne konstrukcije po gradivu materialu in načinu gradnje|Gradbeništvo. Gradbeni materiali. Gradbene obrti in dela 7
Predstave umetnosti giba. Koreografija 7
Strojni elementi. Dvigala. Mazanje|Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje 7
Obdelava in izdelava dokumentov 7
Glasbila in dodatki 7
Simulacija|Elektrotehnika 7
Naprave za vodenje, sistemi za prevzem nadzora in navigacijski sistemi in instrumenti (lociranje vozil) 7
Splošna botanika. Fiziologija rastlin. Morfologija rastlin. Ekologija rastlin|Sistematska botanika 7
Komercialna organizacija in praksa. Blago. Servisi|Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini 7
Obdelava z deformacijo. Obdelava brez odrezovanja. Toplotna obdelava|Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje 7
Čustva. Razpoloženja. Čustvenost. Občutja|Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk 7
Šport. Športne igre. Telesne vaje|Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo 7
Nezgode. Preprečevanje nezgod. Zaščita pred nezgodami|Nosilne konstrukcije in deli nosilne konstrukcije po gradivu materialu in načinu gradnje 7
Računovodstvo|Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo 6
Oblike podjetij. Finance|Komunikacije in transport. Knjigovodstvo. Poslovni menedžment. Stiki z javnostjo 6
Mednarodne finance. Mednarodna plačila. Mednarodni denarni trg in trg kapitala. Mednarodne banke|Mednarodno gospodarstvo. Mednarodni gospodarski odnosi. Svetovno gospodarstvo 6
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Interakcija med človekom in računalnikom. Vmesnik človek-stroj. Uporabniški vmesnik. Uporabniško okolje|Podatki 6
Oglaševanje|Politika. Politične vede 6
Kupovanje. Nabava. Upravljanje z zalogami|Živila. Kuhanje. Jedi 6
Mednarodne finance. Mednarodna plačila. Mednarodni denarni trg in trg kapitala. Mednarodne banke|Gospodarska politika 6
Kupovanje. Nabava. Upravljanje z zalogami|Metalurgija 6
Prodaja. Distribucija|Proizvodi domačih živali in divjadi 6
Zavarovalstvo. Skupno kritje z delitvijo tveganja|Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa 6
Računovodstvo|Poslovni menedžment, administracija. Komercialna organizacija 6
Oglaševanje|Notranja trgovina. Domača trgovina 6
Cestni transport. Cestni promet|Načela in praksa urejanja prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja 6
Biokemija. Molekularna biologija. Biofizika|Zoologija 6
Strojništvo|Umetna inteligenca 6
Prodaja. Distribucija|Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov 6
Obdelava z deformacijo. Obdelava brez odrezovanja. Toplotna obdelava|Umetna inteligenca 6
Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini|Gospodarske panoge 6
Cestni transport. Cestni promet|Varstvo okolja 6
Postopki menedžmenta. Usmeritev|Avtomatska kontrola. Inteligentni sistemi 6
Užitni gomolji, poganjki, brsti 6
Trg delovne sile. Trg dela. Zaposlovanje. Zaposlenost|Javna uprava 6
Mednarodni odnosi. Svetovna politika. Mednarodne zadeve. Zunanja politika|Vladne organizacije in sodelovanje 6
Računovodstvo|Medčloveški odnosi v podjetju. Kadrovsko upravljanje 6
Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje|Zavarovalstvo. Skupno kritje z delitvijo tveganja 6
Slovenska književnost|Biografske in sorodne študije 6
Elektrotehnika|Računovodstvo 6
Gospodarsko pravo. Pravo gospodarskih družb|Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu 6
Elektrotehnika|Energetika na splošno 6
Stanovanjska arhitektura. Stanovanjske zgradbe|Gradiva. Gradbeni konstrukcijski deli 6
Eksplozivi. Goriva 6
Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov|Matematična kibernetika 6
Aromatične rastline. Dišavnice. Začimbnice 6
Standardizacija proizvodov, postopkov, uteži, mer in časa|Nosilne konstrukcije in deli nosilne konstrukcije po gradivu materialu in načinu gradnje|Gradbena statika 6
Mikrobiologija|Organska kemija 6
Trženje gozdnih proizvodov. Ekonomika gozdnega transporta in lesne industrije 6
Posamične dejavnosti javne uprave|Pogoji menedžmenta. Dejavniki 6
Temeljne pravice. človekove pravice. Pravice in dolžnosti državljana|Vladne organizacije in sodelovanje 6
Časniki. Tisk|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 6
Psihologija|Igre z visoko veliko žogo 6
Filozofija. Teorija. Namen. Metodologija. Etika. Estetika Kineziologija|Igre z žogo, v katerih se igra žoga z nogo ali glavo 6
Elektrotehnika|Sistemsko programje 6
Ogrevanje. Zračenje. Hlajenje. Klimatizacija zgradb|Pnevmatska energija, stroji in orodja. Ohlajevanje 6
Umetna inteligenca|Elektrotehnika 6
Organizacijski menedžment (OM). Organizacija poslovanja|Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo 6
Budizem 6
Kazensko pravo. Kazniva dejanja|Zavarovalstvo. Skupno kritje z delitvijo tveganja 6
Arheologija 6
Knjižničarstvo (bibliotekarstvo)|Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo 6
Veliki prežvekovalci. Govedo. Voli|Proizvodi domačih živali in divjadi|Indijanski jeziki 6
Finance|Oblike podjetij. Finance 6
Gospodarsko stanje. Poslovni cikel. Razvoj gospodarske strukture. Rast|Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo 6
Družbena ali socialna geografija|Politika. Politične vede 6
Potrošništvo|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 6
Trg delovne sile. Trg dela. Zaposlovanje. Zaposlenost|Posebne veje prava (socialno pravo, pravo varstva okolja, nuklearno pravo) 6
Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje|Notranja trgovina. Domača trgovina 6
Fizična geografija|Geologija 6
Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo|Gospodarsko stanje. Poslovni cikel. Razvoj gospodarske strukture. Rast 6
Splošno in profesionalno lekarništvo 6
Kmetijske zgradbe, objekti in napeljave. Zgradbe za živino, predelavo, stroji in oprema 6
Mehanika plinov. Aeromehanika. Fizika plazme 6
Igre z udarjanjem nizke žoge 6
Temeljne pravice. človekove pravice. Pravice in dolžnosti državljana|Posamične dejavnosti javne uprave 6
Avtomobilizem. Motociklizem 6
Podatki|Računalniške komunikacije. Računalniška omrežja 6
Posamične dejavnosti javne uprave|Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija 6
Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija|Računovodstvo 6
Etilogija. Veda o vzrokih bolezni 6
Avtomatska kontrola. Inteligentni sistemi|Umetna inteligenca 6
Sistemsko programje|Elektrotehnika 6
Sanitarna tehnika. Zdravstvena tehnika. Voda. Sanitarne naprave. Svetlobna tehnika 6
Nosilne konstrukcije in deli nosilne konstrukcije po gradivu materialu in načinu gradnje|Javne, upravne, poslovne, industrijske zgradbe. Posvetna arhitektura splošno 6
Varstvo okolja|Zoologija 6
Oglaševanje|Turizem 6
Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje|Računovodstvo 6
Odnosi z javnostmi|Medsebojno povezovanje omrežij. Medomrežanje 6
Neliterarni, netekstovni prikazi regije 6
Page