KAS Dipl (diplome)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Word list

Corpus: KAS Dipl (diplome)
Total number of items: 704
Total frequency: 74332
text.subcerif_desc document frequency
===NONE=== 54442
Pedagogika in didaktika 2403
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 1500
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola 1489
Politične in upravne vede 805
Telesna kultura, motorično učenje, šport 729
Sociologija 697
Medicina (človek in vretenčarji) 689
Organizacijske vede 523
Astronomija 443
Pravo 442
Geodezija 433
Gradbena tehnologija 409
Matematika 375
Defektologija 374
Tisk in komunikacijske vede 357
Filologija 294
Informatika, teorija sistemov 276
Pedagogika in didaktika|Defektologija 268
Geologija, fizična geografija 266
Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 266
Astronomija|Geodezija 243
Pedagogika in didaktika|Matematika 236
Ekologija 210
Družbena geografija 190
Kemija 175
Transportna tehnologija 172
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov 162
Kemijska tehnologija in inženirstvo 161
Pedagogika in didaktika|Filologija 156
Farmacevtska in sorodne tehnologije 153
Pedagogika in didaktika|Telesna kultura, motorično učenje, šport 127
Skrbstvo in pomoč prizadetim 125
Bibliografija 125
Obdelava signalov 121
Agronomija 102
Filozofija 100
Botanika 96
Fizika 92
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Tisk in komunikacijske vede 90
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika 88
Kriminologija 87
Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 79
Kulturna antropologija, etnologija 74
Psihologija 72
Teologija 68
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Politične in upravne vede 66
Biomehanika, kibernetika 65
Organizacijske vede|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 64
Medicina (človek in vretenčarji)|Telesna kultura, motorično učenje, šport 57
Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija 53
Zgodovina in umetnost 53
Zoologija 53
Sociologija|Pedagogika in didaktika 52
Sociologija|Politične in upravne vede 51
Klinična kemija 51
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Pedagogika in didaktika 51
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sociologija 50
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika|Pedagogika in didaktika 48
Pravo|Kriminologija 47
Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic 46
Organizacijske vede|Politične in upravne vede 45
Pedagogika in didaktika|Defektologija|Medicina (človek in vretenčarji) 40
Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 39
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija 38
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 36
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Pravo 36
Biokemija, presnova 35
Biofizika 35
Pedagogika in didaktika|Medicina (človek in vretenčarji) 35
Polimerska tehnologija, biopolimeri 33
Motorji in pogonski sistemi 30
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Politične in upravne vede 29
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Gradbena tehnologija 28
Sociologija|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 28
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Pedagogika in didaktika 28
Bibliografija|Pedagogika in didaktika 28
Sociologija|Telesna kultura, motorično učenje, šport 24
Filozofija|Sociologija 21
Pravo|Politične in upravne vede 20
Ekologija|Geologija, fizična geografija 20
Teologija|Sociologija 20
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Matematika 20
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Astronomija|Geodezija|Transportna tehnologija 19
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Obdelava signalov 19
Pravo|Astronomija|Geodezija 18
Organizacijske vede|Pedagogika in didaktika 18
Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika|Telesna kultura, motorično učenje, šport 18
Biofizika|Biokemija, presnova 18
Pedagogika in didaktika|Ekologija 18
Pedagogika in didaktika|Družbena geografija 18
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Astronomija|Geodezija 17
Kemija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 17
Psihologija|Telesna kultura, motorično učenje, šport 17
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Organizacijske vede 17
Pedagogika in didaktika|Zoologija 17
Matematika|Gradbena tehnologija 16
Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Gradbena tehnologija 16
Sociologija|Medicina (človek in vretenčarji) 16
Botanika|Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic 16
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Astronomija|Geodezija 15
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Ekologija 15
Skrbstvo in pomoč prizadetim|Pedagogika in didaktika 15
Organizacijske vede|Sociologija 15
Pedagogika in didaktika|Kemija 15
Pedagogika in didaktika|Kulturna antropologija, etnologija 15
Klinična kemija|Kemija 14
Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije|Kemijska tehnologija in inženirstvo 14
Kemija|Kemijska tehnologija in inženirstvo 14
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Pedagogika in didaktika 14
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Družbena geografija 14
Astronomija|Geodezija|Geologija, fizična geografija 14
Sociologija|Psihologija 14
Bibliografija|Sociologija 14
Umetna inteligenca 14
Pedagogika in didaktika|Agronomija 14
Andragogika, stalno izobraževanje 14
Pedagogika in didaktika|Fizika 14
Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 13
Matematika|Geologija, fizična geografija 13
Bibliografija|Filologija 13
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Skrbstvo in pomoč prizadetim 13
Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika 13
Prehrana 13
Citologija, onkologija, kancerologija 12
Politične in upravne vede|Družbena geografija 12
Klinična kemija|Kemija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 12
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Astronomija|Geodezija|Tisk in komunikacijske vede 11
Klinična kemija|Kemija|Kemijska tehnologija in inženirstvo 11
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Tisk in komunikacijske vede|Družbena geografija 11
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Geologija, fizična geografija 11
Politične in upravne vede|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 11
Politične in upravne vede|Telesna kultura, motorično učenje, šport 11
Pedagogika in didaktika|Defektologija|Telesna kultura, motorično učenje, šport 11
Politične in upravne vede|Pravo 11
Pedagogika in didaktika|Obdelava signalov 11
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Tisk in komunikacijske vede|Družbena geografija 10
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Tisk in komunikacijske vede 10
Agronomija|Kemijska tehnologija in inženirstvo 10
Organizacijske vede|Telesna kultura, motorično učenje, šport 10
Sociologija|Pravo 10
Organizacijske vede|Tisk in komunikacijske vede 10
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Telesna kultura, motorično učenje, šport 10
Politične in upravne vede|Pedagogika in didaktika 10
Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija 10
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Umetna inteligenca 10
Pravo|Kriminologija|Pedagogika in didaktika 10
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Astronomija|Geodezija|Tisk in komunikacijske vede|Družbena geografija 9
Fizika|Polimerska tehnologija, biopolimeri 9
Organizacijske vede|Skrbstvo in pomoč prizadetim 9
Sociologija|Tisk in komunikacijske vede 9
Živalska fiziologija 9
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Medicina (človek in vretenčarji) 9
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 9
Astronomija|Geodezija|Transportna tehnologija 8
Sociologija|Kulturna antropologija, etnologija 8
Genetika, citogenetika 8
Sociologija|Obdelava signalov 8
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Agronomija 8
Sociologija|Filologija 8
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika|Pedagogika in didaktika|Defektologija 8
Filozofija|Pedagogika in didaktika 8
Bibliografija|Politične in upravne vede 8
Pedagogika in didaktika|Botanika|Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic 8
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Medicina (človek in vretenčarji) 8
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Tisk in komunikacijske vede 8
Astronomija|Geodezija|Gradbena tehnologija 7
Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Kemijska tehnologija in inženirstvo 7
Hidrobiologija, morska biologija, ekologija voda, limnologija 7
Lesna, kašna in papirna tehnologija 7
Tekstilna tehnologija 7
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Pravo|Kriminologija 7
Geologija, fizična geografija|Družbena geografija 7
Sociologija|Pedagogika in didaktika|Defektologija 7
Pedagogika in didaktika|Defektologija|Matematika 6
Kovinska tehnologija, metalurgija, kovinski izdelki 6
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Gradbena tehnologija 6
Astronomija|Geodezija|Obdelava signalov 6
Astronomija|Geodezija|Telesna kultura, motorično učenje, šport 6
Astronomija|Geodezija|Motorji in pogonski sistemi 6
Pedagogika in didaktika|Botanika 6
Pedagogika in didaktika|Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika 6
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Politične in upravne vede|Tisk in komunikacijske vede 6
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Pravo 6
Sociologija|Družbena geografija 6
Ekologija|Družbena geografija 6
Pedagogika in didaktika|Andragogika, stalno izobraževanje 6
Politične in upravne vede|Zgodovina in umetnost 6
Gradbena tehnologija|Transportna tehnologija 5
Rudarstvo 5
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Pedagogika in didaktika|Matematika 5
Klinična kemija|Kemija|Biofizika|Biokemija, presnova 5
Kemija|Botanika|Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic 5
Fizika|Polimerska tehnologija, biopolimeri|Geologija, fizična geografija 5
Organizacijske vede|Pravo 5
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Motorji in pogonski sistemi 5
Fizika|Gradbena tehnologija 5
Pedagogika in didaktika|Genetika, citogenetika 5
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Telesna kultura, motorično učenje, šport 5
Organizacijske vede|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 5
Filozofija|Politične in upravne vede 5
Družbena geografija|Zgodovina in umetnost 5
Tisk in komunikacijske vede|Telesna kultura, motorično učenje, šport 5
Medicina (človek in vretenčarji)|Tisk in komunikacijske vede 5
Organizacijske vede|Obdelava signalov 5
Sociologija|Skrbstvo in pomoč prizadetim 5
Tisk in komunikacijske vede|Filologija 5
Pravo|Pedagogika in didaktika 5
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Geologija, fizična geografija 5
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Filologija 5
Pedagogika in didaktika|Astronomija|Geodezija 5
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Astronomija|Geodezija|Geologija, fizična geografija 4
Klinična kemija|Kemija|Botanika|Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic 4
Matematika|Astronomija|Geodezija 4
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Transportna tehnologija 4
Tisk in komunikacijske vede|Družbena geografija 4
Geologija, fizična geografija|Gradbena tehnologija 4
Sociologija|Astronomija|Geodezija 4
Astronomija|Geodezija|Tisk in komunikacijske vede|Družbena geografija 4
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 4
Pedagogika in didaktika|Kemijska tehnologija in inženirstvo 4
Pedagogika in didaktika|Defektologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika 4
Medicina (človek in vretenčarji)|Kemijska tehnologija in inženirstvo 4
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Gradbena tehnologija 4
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Fizika|Polimerska tehnologija, biopolimeri 4
Kemija|Botanika 4
Kemija|Agronomija 4
Pedagogika in didaktika|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 4
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Obdelava signalov 4
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Kulturna antropologija, etnologija 4
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Tisk in komunikacijske vede 4
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Pravo|Kriminologija 4
Teologija|Politične in upravne vede 4
Pravo|Kriminologija|Politične in upravne vede 4
Geologija, fizična geografija|Agronomija 4
Ekologija|Telesna kultura, motorično učenje, šport 4
Ekologija|Obdelava signalov 4
Politične in upravne vede|Obdelava signalov 4
Kemija|Medicina (človek in vretenčarji) 4
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Telesna kultura, motorično učenje, šport 4
Politične in upravne vede|Ekologija 4
Politične in upravne vede|Filologija 4
Filozofija|Teologija 4
Pedagogika in didaktika|Astronomija 4
Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije|Telesna kultura, motorično učenje, šport 4
Sociologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 4
Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika|Prehrana 4
Medicina (človek in vretenčarji)|Citologija, onkologija, kancerologija 3
Politične in upravne vede|Skrbstvo in pomoč prizadetim 3
Matematika|Fizika|Polimerska tehnologija, biopolimeri 3
Obdelava signalov|Gradbena tehnologija 3
Pedagogika in didaktika|Citologija, onkologija, kancerologija 3
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Organizacijske vede 3
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Pedagogika in didaktika|Defektologija 3
Sociologija|Psihologija|Pedagogika in didaktika 3
Ekologija|Zoologija 3
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Matematika 3
Bibliografija|Pedagogika in didaktika|Filologija 3
Elektronika in elektriška tehnologija 3
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 3
Biofizika|Biokemija, presnova|Medicina (človek in vretenčarji) 3
Biotehnologija 3
Teologija|Družbena geografija 3
Botanika|Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic|Agronomija 3
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Filologija 3
Politične in upravne vede|Astronomija|Geodezija 3
Kulturna antropologija, etnologija|Filologija 3
Pedagogika in didaktika|Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika|Prehrana 3
Politične in upravne vede|Geologija, fizična geografija 3
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Kemijska tehnologija in inženirstvo 3
Filozofija|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 3
Organizacijske vede|Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika 3
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Motorji in pogonski sistemi 3
Sociologija|Kemijska tehnologija in inženirstvo 3
Sociologija|Pravo|Kriminologija 3
Ekologija|Agronomija 3
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 3
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Kulturna antropologija, etnologija 3
Politične in upravne vede|Kulturna antropologija, etnologija 3
Pravo|Filologija 3
Sociologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika 3
Filozofija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 3
Fizika|Telesna kultura, motorično učenje, šport 3
Pedagogika in didaktika|Defektologija|Filologija 3
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Pedagogika in didaktika|Defektologija 3
Pedagogika in didaktika|Defektologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Filologija 3
Psihologija|Pedagogika in didaktika 3
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Pravo|Astronomija|Geodezija 2
Matematika|Fizika|Polimerska tehnologija, biopolimeri|Geologija, fizična geografija 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Geologija, fizična geografija|Tisk in komunikacijske vede|Družbena geografija 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Ekologija|Geologija, fizična geografija 2
Rudarstvo|Gradbena tehnologija 2
Geologija, fizična geografija|Transportna tehnologija 2
Pravo|Ekologija 2
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika|Pravo 2
Računalniško podprto izobraževanje 2
Pedagogika in didaktika|Računalniško podprto izobraževanje 2
Pedagogika in didaktika|Tekstilna tehnologija 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 2
Kemija|Kemijska tehnologija in inženirstvo|Kovinska tehnologija, metalurgija, kovinski izdelki 2
Kemija|Botanika|Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic|Agronomija 2
Biofizika|Biokemija, presnova|Botanika|Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic 2
Pravo|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 2
Ekologija|Kemija 2
Ekologija|Fizika|Polimerska tehnologija, biopolimeri 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Kemija 2
Skrbstvo in pomoč prizadetim|Medicina (človek in vretenčarji) 2
Skrbstvo in pomoč prizadetim|Filologija 2
Pravo|Pedagogika in didaktika|Defektologija 2
Filozofija|Pedagogika in didaktika|Defektologija 2
Pedagogika in didaktika|Defektologija|Agronomija 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Medicina (človek in vretenčarji) 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Geologija, fizična geografija 2
Tisk in komunikacijske vede|Zgodovina in umetnost 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija|Sociologija 2
Obdelava signalov|Kemijska tehnologija in inženirstvo 2
Telesna kultura, motorično učenje, šport|Bibliografija 2
Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Telesna kultura, motorično učenje, šport 2
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 2
Pedagogika in didaktika|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Pedagogika in didaktika|Andragogika, stalno izobraževanje 2
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Kemijska tehnologija in inženirstvo|Kovinska tehnologija, metalurgija, kovinski izdelki 2
Teologija|Pedagogika in didaktika 2
Pravo|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 2
Biofizika|Biokemija, presnova|Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika 2
Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije|Citologija, onkologija, kancerologija 2
Kemijska tehnologija in inženirstvo|Kovinska tehnologija, metalurgija, kovinski izdelki 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija|Pedagogika in didaktika 2
Politične in upravne vede|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Pravo 2
Pedagogika in didaktika|Zgodovina in umetnost 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Filozofija 2
Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika|Prehrana|Telesna kultura, motorično učenje, šport 2
Sociologija|Psihologija|Telesna kultura, motorično učenje, šport 2
Človeška etologija 2
Pravo|Kemijska tehnologija in inženirstvo 2
Citologija, onkologija, kancerologija|Medicina (človek in vretenčarji) 2
Pravo|Telesna kultura, motorično učenje, šport 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Družbena geografija 2
Ekologija|Agronomija|Lesna, kašna in papirna tehnologija 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Politične in upravne vede 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sociologija|Psihologija 2
Pravo|Obdelava signalov 2
Teologija|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 2
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Obdelava signalov 2
Pedagogika in didaktika|Agronomija|Lesna, kašna in papirna tehnologija 2
Astronomija|Geodezija|Zgodovina in umetnost 2
Politične in upravne vede|Bibliografija 2
Psihologija|Tisk in komunikacijske vede 2
Filozofija|Tisk in komunikacijske vede 2
Transportna tehnologija|Filologija 2
Astronomija|Geodezija|Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 2
Pedagogika in didaktika|Defektologija|Zoologija 2
Fizika|Motorji in pogonski sistemi 2
Skrbstvo in pomoč prizadetim|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 2
Pedagogika in didaktika|Gradbena tehnologija 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija|Gradbena tehnologija 2
Sociologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika|Prehrana 2
Teologija|Medicina (človek in vretenčarji) 2
Organizacijske vede|Geologija, fizična geografija 2
Obdelava signalov|Tisk in komunikacijske vede 2
Zoologija|Živalska fiziologija 2
Organizacijske vede|Pravo|Kriminologija 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Organizacijske vede|Tisk in komunikacijske vede 2
Organizacijske vede|Filozofija 2
Organizacijske vede|Agronomija 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Skrbstvo in pomoč prizadetim 2
Bibliografija|Telesna kultura, motorično učenje, šport 2
Agronomija|Družbena geografija 2
Pravo|Tisk in komunikacijske vede 2
Politične in upravne vede|Medicina (človek in vretenčarji) 2
Ekologija|Medicina (človek in vretenčarji) 2
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Bibliografija|Filologija 2
Botanika|Kemijska tehnologija in inženirstvo 2
Organizacijske vede|Ekologija 2
Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije|Agronomija 2
Pedagogika in didaktika|Defektologija|Fizika 2
Teologija|Telesna kultura, motorično učenje, šport 2
Tisk in komunikacijske vede|Kemijska tehnologija in inženirstvo 2
Sociologija|Psihologija|Politične in upravne vede 2
Bibliografija|Medicina (človek in vretenčarji) 2
Bibliografija|Tisk in komunikacijske vede 2
Sociologija|Psihologija|Medicina (človek in vretenčarji) 2
Sociologija|Zgodovina in umetnost 2
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika|Bibliografija|Pedagogika in didaktika 2
Politične in upravne vede|Pravo|Kriminologija 2
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Pedagogika in didaktika|Andragogika, stalno izobraževanje 2
Astronomija|Geodezija|Gradbena tehnologija|Transportna tehnologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Transportna tehnologija 1
Geologija, fizična geografija|Hidrobiologija, morska biologija, ekologija voda, limnologija 1
Fizika|Polimerska tehnologija, biopolimeri|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Ekologija|Gradbena tehnologija 1
Obdelava signalov|Gradbena tehnologija|Transportna tehnologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Ekologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Tisk in komunikacijske vede|Družbena geografija 1
Ekologija|Transportna tehnologija 1
Geologija, fizična geografija|Agronomija|Lesna, kašna in papirna tehnologija 1
Astronomija|Geodezija|Agronomija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Pedagogika in didaktika|Astronomija|Geodezija 1
Fizika|Transportna tehnologija 1
Klinična kemija|Kemija|Genetika, citogenetika 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Ekologija 1
Astronomija|Geodezija|Geologija, fizična geografija|Gradbena tehnologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Astronomija|Geodezija|Družbena geografija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Obdelava signalov|Tisk in komunikacijske vede|Družbena geografija 1
Ekologija|Matematika|Fizika|Polimerska tehnologija, biopolimeri|Geologija, fizična geografija 1
Bibliografija|Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola 1
Matematika|Geologija, fizična geografija|Botanika|Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Gradbena tehnologija|Tisk in komunikacijske vede 1
Geologija, fizična geografija|Gradbena tehnologija|Transportna tehnologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Astronomija|Geodezija|Tisk in komunikacijske vede|Telesna kultura, motorično učenje, šport|Družbena geografija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Matematika|Transportna tehnologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Tisk in komunikacijske vede|Družbena geografija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Ekologija|Geologija, fizična geografija|Tisk in komunikacijske vede 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Pravo|Tisk in komunikacijske vede 1
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Ekologija|Geologija, fizična geografija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Astronomija|Geodezija|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika|Gradbena tehnologija 1
Fizika|Geologija, fizična geografija 1
Pravo|Astronomija|Geodezija|Transportna tehnologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Organizacijske vede|Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Astronomija 1
Elektronika in elektriška tehnologija|Obdelava signalov 1
Klinična kemija|Kemija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Fizika 1
Matematika|Fizika|Geologija, fizična geografija 1
Astronomija|Geodezija|Zoologija 1
Gradbena tehnologija|Transportna tehnologija|Filologija 1
Medicina (človek in vretenčarji)|Gradbena tehnologija 1
Filozofija|Gradbena tehnologija|Transportna tehnologija 1
Astronomija|Geodezija|Obdelava signalov|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Teologija|Pravo 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Astronomija|Geodezija|Tisk in komunikacijske vede 1
Sociologija|Transportna tehnologija 1
Pravo|Agronomija 1
Matematika|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Hidrobiologija, morska biologija, ekologija voda, limnologija 1
Medicina (človek in vretenčarji)|Motorji in pogonski sistemi 1
Pedagogika in didaktika|Bibliografija 1
Geologija, fizična geografija|Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 1
Matematika|Astronomija|Geodezija|Tisk in komunikacijske vede|Družbena geografija 1
Astronomija|Geodezija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Gradbena tehnologija|Zgodovina in umetnost 1
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 1
Pravo|Geologija, fizična geografija 1
Umetna inteligenca|Organizacijske vede 1
Pravo|Kriminologija|Astronomija|Geodezija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Astronomija|Geodezija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Gradbena tehnologija|Tisk in komunikacijske vede 1
Astronomija|Geodezija|Zoologija|Živalska fiziologija 1
Fizika|Polimerska tehnologija, biopolimeri|Obdelava signalov 1
Politične in upravne vede|Transportna tehnologija 1
Matematika|Astronomija|Geodezija|Gradbena tehnologija 1
Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika|Gradbena tehnologija 1
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika|Sociologija 1
Teologija|Pedagogika in didaktika|Defektologija 1
Filozofija|Skrbstvo in pomoč prizadetim 1
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Pedagogika in didaktika|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Kulturna antropologija, etnologija|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Pedagogika in didaktika|Hidrobiologija, morska biologija, ekologija voda, limnologija 1
Ekologija|Astronomija 1
Pedagogika in didaktika|Defektologija|Ekologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija|Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Kulturna antropologija, etnologija 1
Organizacijske vede|Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija|Filologija 1
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 1
Pedagogika in didaktika|Matematika|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Skrbstvo in pomoč prizadetim|Pedagogika in didaktika|Defektologija 1
Organizacijske vede|Teologija 1
Kemija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Kemija|Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 1
Citologija, onkologija, kancerologija|Biofizika|Biokemija, presnova 1
Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika 1
Sociologija|Pedagogika in didaktika|Zoologija|Živalska fiziologija 1
Pravo|Družbena geografija 1
Sociologija|Zoologija|Živalska fiziologija 1
Sociologija|Psihologija|Pravo 1
Bibliografija|Teologija|Gradbena tehnologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Obdelava signalov|Gradbena tehnologija 1
Fizika|Biotehnologija|Transportna tehnologija 1
Fizika|Polimerska tehnologija, biopolimeri|Kemija 1
Matematika|Gradbena tehnologija|Transportna tehnologija 1
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Pedagogika in didaktika|Matematika 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Sociologija 1
Pedagogika in didaktika|Botanika|Zoologija 1
Bibliografija|Pedagogika in didaktika|Defektologija 1
Pedagogika in didaktika|Matematika|Filologija 1
Kemija|Botanika|Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic|Zoologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Sociologija|Pedagogika in didaktika 1
Pedagogika in didaktika|Geologija, fizična geografija 1
Pedagogika in didaktika|Defektologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 1
Matematika|Bibliografija 1
Bibliografija|Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika|Prehrana 1
Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 1
Obdelava signalov|Motorji in pogonski sistemi 1
Skrbstvo in pomoč prizadetim|Pedagogika in didaktika|Zoologija 1
Astronomija|Fizika 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Pedagogika in didaktika|Ekologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija|Obdelava signalov 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Umetna inteligenca 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Pedagogika in didaktika|Tisk in komunikacijske vede 1
Filozofija|Pravo 1
Sociologija|Ekologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Umetna inteligenca|Sociologija 1
Pravo|Medicina (človek in vretenčarji) 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija|Politične in upravne vede 1
Pravo|Kriminologija|Botanika 1
Politične in upravne vede|Tisk in komunikacijske vede 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Organizacijske vede|Politične in upravne vede 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Tisk in komunikacijske vede 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Zgodovina in umetnost 1
Organizacijske vede|Zgodovina in umetnost 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Politične in upravne vede 1
Matematika|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Pedagogika in didaktika|Medicina (človek in vretenčarji)|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Psihologija|Kulturna antropologija, etnologija|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Psihologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Ekologija|Rudarstvo 1
Astronomija|Geodezija|Družbena geografija 1
Ekologija|Astronomija|Geodezija|Geologija, fizična geografija 1
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Rudarstvo 1
Botanika|Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Agronomija|Lesna, kašna in papirna tehnologija 1
Obdelava signalov|Družbena geografija 1
Teologija|Gradbena tehnologija 1
Pravo|Kulturna antropologija, etnologija|Bibliografija 1
Bibliografija|Pravo|Kriminologija 1
Pravo|Motorji in pogonski sistemi 1
Pedagogika in didaktika|Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 1
Pedagogika in didaktika|Tisk in komunikacijske vede 1
Pedagogika in didaktika|Defektologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 1
Človeška etologija|Sociologija|Pedagogika in didaktika 1
Psihologija|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 1
Pravo|Pedagogika in didaktika|Andragogika, stalno izobraževanje 1
Organizacijske vede|Psihologija 1
Sociologija|Psihologija|Pedagogika in didaktika|Andragogika, stalno izobraževanje 1
Matematika|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 1
Kemija|Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 1
Biofizika|Biokemija, presnova|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Kemija|Biofizika|Biokemija, presnova|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Klinična kemija|Kemija|Tekstilna tehnologija|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Citologija, onkologija, kancerologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 1
Kemija|Klinična kemija|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Kemija|Zgodovina in umetnost 1
Pravo|Kemija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 1
Botanika|Medicina (človek in vretenčarji) 1
Genetika, citogenetika|Biofizika|Biokemija, presnova|Medicina (človek in vretenčarji) 1
Filozofija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 1
Bibliografija|Astronomija|Geodezija 1
Organizacijske vede|Transportna tehnologija 1
Kemija|Botanika|Agronomija 1
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Pedagogika in didaktika|Kulturna antropologija, etnologija 1
Elektronika in elektriška tehnologija|Obdelava signalov|Gradbena tehnologija 1
Skrbstvo in pomoč prizadetim|Agronomija 1
Geologija, fizična geografija|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija|Organizacijske vede 1
Kemija|Zoologija|Živalska fiziologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Pedagogika in didaktika|Kemija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Družbena geografija 1
Fizika|Medicina (človek in vretenčarji)|Obdelava signalov 1
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Zgodovina in umetnost 1
Skrbstvo in pomoč prizadetim|Kemija 1
Hidrobiologija, morska biologija, ekologija voda, limnologija|Zoologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Kulturna antropologija, etnologija|Filologija 1
Sociologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 1
Pravo|Skrbstvo in pomoč prizadetim 1
Filologija|Zgodovina in umetnost 1
Filozofija|Medicina (človek in vretenčarji) 1
Psihologija|Politične in upravne vede 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sociologija|Medicina (človek in vretenčarji) 1
Politične in upravne vede|Kemija|Družbena geografija 1
Politične in upravne vede|Kemija 1
Teologija|Kulturna antropologija, etnologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Gradbena tehnologija 1
Pedagogika in didaktika|Andragogika, stalno izobraževanje|Botanika 1
Telesna kultura, motorično učenje, šport|Zgodovina in umetnost 1
Psihologija|Kulturna antropologija, etnologija 1
Filozofija|Zoologija|Živalska fiziologija 1
Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika|Prehrana|Zgodovina in umetnost 1
Pedagogika in didaktika|Elektronika in elektriška tehnologija|Obdelava signalov 1
Ekologija|Fizika|Polimerska tehnologija, biopolimeri|Geologija, fizična geografija 1
Politične in upravne vede|Pedagogika in didaktika|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Gradbena tehnologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Transportna tehnologija 1
Geologija, fizična geografija|Medicina (človek in vretenčarji) 1
Matematika|Geologija, fizična geografija|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Astronomija|Geodezija|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Organizacijske vede|Pravo|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Umetna inteligenca|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sociologija|Politične in upravne vede 1
Organizacijske vede|Kulturna antropologija, etnologija 1
Pedagogika in didaktika|Defektologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Družbena geografija 1
Psihologija|Medicina (človek in vretenčarji) 1
Filozofija|Človeška etologija|Sociologija 1
Kemija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 1
Fizika|Polimerska tehnologija, biopolimeri|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Klinična kemija|Kemija|Medicina (človek in vretenčarji) 1
Botanika|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 1
Ekologija|Fizika 1
Hidrobiologija, morska biologija, ekologija voda, limnologija|Agronomija 1
Ekologija|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Družbena geografija 1
Pravo|Kriminologija|Bibliografija 1
Agronomija|Tisk in komunikacijske vede 1
Ekologija|Tisk in komunikacijske vede 1
Sociologija|Motorji in pogonski sistemi 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Astronomija|Geodezija|Gradbena tehnologija 1
Ekologija|Kemija|Gradbena tehnologija 1
Organizacijske vede|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Organizacijske vede|Motorji in pogonski sistemi 1
Kulturna antropologija, etnologija|Agronomija|Lesna, kašna in papirna tehnologija 1
Psihologija|Filozofija 1
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Tekstilna tehnologija 1
Kulturna antropologija, etnologija|Ekologija 1
Fizika|Tisk in komunikacijske vede 1
Psihologija|Sociologija 1
Sociologija|Psihologija|Botanika 1
Teologija|Pravo|Kriminologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija|Astronomija|Geodezija 1
Fizika|Botanika|Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic 1
Organizacijske vede|Gradbena tehnologija 1
Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Transportna tehnologija 1
Gradbena tehnologija|Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 1
Pedagogika in didaktika|Astronomija|Fizika 1
Ekologija|Fizika|Polimerska tehnologija, biopolimeri|Geologija, fizična geografija|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Pedagogika in didaktika|Ekologija|Kemija 1
Gradbena tehnologija|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Kemija|Zoologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Fizika|Polimerska tehnologija, biopolimeri|Kemijska tehnologija in inženirstvo 1
Biofizika|Biokemija, presnova|Zoologija 1
Filozofija|Ekologija 1
Bibliografija|Kulturna antropologija, etnologija 1
Teologija|Sociologija|Psihologija 1
Organizacijske vede|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Motorji in pogonski sistemi 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Tisk in komunikacijske vede|Zgodovina in umetnost 1
Politične in upravne vede|Gradbena tehnologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Informatika, teorija sistemov|Pravo|Kriminologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Organizacijske vede|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 1
Politične in upravne vede|Motorji in pogonski sistemi 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Pravo|Tisk in komunikacijske vede|Zgodovina in umetnost 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Pravo 1
Filozofija|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Kulturna antropologija, etnologija|Tisk in komunikacijske vede 1
Sociologija|Psihologija|Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija|Medicina (človek in vretenčarji) 1
Bibliografija|Pravo 1
Ekologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika 1
Kulturna antropologija, etnologija|Geologija, fizična geografija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija|Sociologija|Obdelava signalov 1
Pravo|Kriminologija|Skrbstvo in pomoč prizadetim 1
Sociologija|Psihologija|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Sociologija|Pravo 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Bibliografija 1
Bibliografija|Obdelava signalov 1
Bibliografija|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 1
Geologija, fizična geografija|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Tekstilna tehnologija|Družbena geografija 1
Ekologija|Geologija, fizična geografija|Družbena geografija 1
Zoologija|Živalska fiziologija|Družbena geografija 1
Sociologija|Politične in upravne vede|Družbena geografija 1
Pedagogika in didaktika|Družbena geografija|Zgodovina in umetnost 1
Astronomija|Geodezija|Botanika|Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic|Družbena geografija 1
Teologija|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Družbena geografija 1
Botanika|Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic|Družbena geografija 1
Ekologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 1
Politične in upravne vede|Tisk in komunikacijske vede|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Teologija|Politične in upravne vede 1
Filozofija|Agronomija 1
Bibliografija|Filozofija|Sociologija 1
Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija|Medicina (človek in vretenčarji) 1
Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 1
Genetika, citogenetika|Botanika 1
Teologija|Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija|Medicina (človek in vretenčarji) 1
Medicina (človek in vretenčarji)|Biomehanika, kibernetika|Agronomija 1
Pravo|Kriminologija|Kulturna antropologija, etnologija 1
Sociologija|Agronomija 1
Teologija|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Ekologija 1
Medicina (človek in vretenčarji)|Filologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Ekologija 1
Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Tisk in komunikacijske vede 1
Pravo|Botanika 1
Pedagogika in didaktika|Medicina (človek in vretenčarji)|Tisk in komunikacijske vede 1
Organizacijske vede|Politične in upravne vede|Ekologija 1
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika|Matematika 1
Pedagogika in didaktika|Zoologija|Živalska fiziologija 1
Bibliografija|Politične in upravne vede|Tisk in komunikacijske vede 1
Zoologija|Medicina (človek in vretenčarji)|Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija|Farmacevtska in sorodne tehnologije 1
Organizacijske vede|Pedagogika in didaktika|Andragogika, stalno izobraževanje 1
Pravo|Skrbstvo in pomoč prizadetim|Pedagogika in didaktika|Defektologija 1
Kulturna antropologija, etnologija|Zgodovina in umetnost 1
Psihologija|Pedagogika in didaktika|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Agronomija 1
Politične in upravne vede|Pedagogika in didaktika|Družbena geografija 1
Sociologija|Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Pedagogika in didaktika 1
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika|Pedagogika in didaktika|Filologija 1
Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola|Pedagogika in didaktika|Telesna kultura, motorično učenje, šport 1
Pravo|Pedagogika in didaktika|Filologija 1
Pedagogika in didaktika|Telesna kultura, motorično učenje, šport|Filologija 1
Kemija|Obdelava signalov 1
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika|Zoologija 1