KAS Dipl (diplome)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Word list

Corpus: KAS Dipl (diplome)
Total number of items: 51
Total frequency: 64470
text.publisher document frequency
Fakulteta za družbene vede 7809
Ekonomsko-poslovna fakulteta 6892
Ekonomska fakulteta 6191
Pedagoška fakulteta 5165
Fakulteta za organizacijske vede 4562
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 3481
Filozofska fakulteta 3168
Fakulteta za upravo 2851
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 2476
Fakulteta za varnostne vede 2359
Biotehniška fakulteta 1934
Fakulteta za strojništvo 1858
Pravna fakulteta 1839
Fakulteta za šport 1516
Fakulteta za zdravstvene vede 1494
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 1265
Fakulteta za management 1234
Fakulteta za logistiko 1182
Fakulteta za računalništvo in informatiko 1052
Fakulteta za elektrotehniko 853
Naravoslovnotehniška fakulteta 756
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 698
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 675
Fakulteta za naravoslovje in matematiko 521
Fakulteta za farmacijo 368
Poslovno-tehniška fakulteta 321
Teološka fakulteta 236
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice 228
Fakulteta za energetiko 226
Fakulteta za humanistične študije 206
Fakulteta za matematiko in fiziko 186
Fakulteta za znanosti o okolju 160
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici 146
Fakulteta za humanistiko 111
Gea College - Fakulteta za podjetništvo 109
Fakulteta za državne in evropske študije 67
Zdravstvena fakulteta 65
Fakulteta za komercialne in poslovne vede 48
Fakulteta za turizem 41
Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo 30
Univerza v Ljubljani 21
Evropsko središče Maribor 19
Univerza v Novi Gorici 18
Univerza v Mariboru 11
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 11
Fakulteta za aplikativno naravoslovje 4
Nacionalni inštitut za biologijo 2
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 2
Veterinarska fakulteta 1
Univerza na Primorskem 1
Institut Jožef Stefan 1