KAS Dr (doktorati)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
UNG FPŠ Tisto v naravi, kar naj bi umetnost rešila, ni bilo izgubljeno ali » potlačeno«, temveč dejansko ni nikoli obstajalo.
UP FHŠ Zanašanje na podporo monarhov ali » dobrohotnih« diktatorjev je bil en, a ne več tako zanesljiv način za doseganje tega cilja.
UM FOV Tako bi ena od predlaganih novosti v našem modelu bila vezana na informacije študentom o pravilih obnašanja ali » netiquette«, ki bi vsebovala smernice za dobro, učinkovito in spoštljivo komunikacijo ter pravila o vzornem vedenju v e-izobraževanju (spletna etika).
UM FS Slika 4.15: Deformirana mreža končnih elementov za numerični izračun faktorjev intenzivnosti napetosti KII in KIII ob idealni eliptični razpoki po metodi MKE a) Globalni model mreže končnih elementov na vzvoj obremenjenega votlega dela vzvojne vzmeti z zgostitvami na mestu razpoke b) Lokalni model ali » sub model« mreže končnih elementov za tisti del vzmeti, ki vsebuje razpoko v nedeformiranem stanju c) Sub model mreže končnih elementov dela z razpoko v deformiranem stanju V globalnem modelu je bilo uporabljenih 30.000 kubičnih končnih elementov, v sub modelu pa 25.000 končnih elementov.
UL PF Z vidika računalniških podatkovnih baz je potrebno opozoriti, da morajo biti dela tudi dejansko uporabljena, za kar šteje poleg distribucije, tudi reprodukcija avtorskega dela ali » fiksiranje dela na materialnem nosilcu ali drugem primerku.« 651 Dokazovanje računalniškega piratstva brez namena nadaljnje prodaje po KZ-1B (in po 159. členu KZ-UPB1) bo torej možno v sledečih oblikah: a) S pregledom informacijskega sistema storilca, kjer bo možno preko računalniških dnevnikov (»logs«) in internega spomina računalniškega sistema prebrati, da so bila avtorska dela neupravičeno uporabljena, oziroma so ta neupravičeno nameščena na informacijskem sistemu (za neupravičeno uporabo gre v kolikor so dela nameščena na sistem, oziroma če lahko dokažemo, da so bila neupravičeno pridobljena.
UP FHŠ Ibid., str. 2. izkustva objektov in odnosi med njimi fundamentalno različni od svežnja senzacij, njihovih delov ali » plus-vsot«, kot jih je imenoval Wertheimer.159 Ta zamisel, kot tudi mnoge druge gestaltistične domneve, so se prav v zadnjem času, ko znanosti fenomene proučujejo izrazito elementaristično, pokazale za povsem aktualne.
UM EPF Na severu, zlasti na baltiškem področju, so imela mesta, povezana prek trgovskih združenj ali » hans«, za tisti čas veliko gospodarsko oblast, ki je segala preko političnih mej.
UL FDV V tem primeru se internet pokaže kot zadnja možnost ali » izhod v sili«.
UP FHŠ Temu ustrezno tudi zunanji objekt ni geometrijsko telo ali » stalnica določenega niza perspektiv« (MerleauPonty, 2006, 160), temveč je stvar, proti kateri nas vodi palica.
UNG FPŠ Država torej v mnogotero identitetno raznolikost vnaša prisilo, to je »simbolni red« (ne le pravni, temveč tudi moralni), in ga – skozi zavedna in nezavedna razmerja, ki se znotraj družine prenašajo iz generacije v generacijo, ter skozi prisile jezika, če ta ni le komunikacijski instrument ali » kulturna oblika«, temveč transindividualna »vez«, ki proizvaja lastne oblike identifikacije ali kontraidentifikacije – povezuje z državnimi institucijami, ki jih definirajo zlasti pravne norme in avtoritete »očetovskega« tipa.
UL FDV Kljub temu pa je lahko akterjeva aktivnost avtonomna le do določene mere, saj je akter še vedno omejen z institucijami oziroma s strukturami, ki predstavljajo področje možnosti ali » okvir« akterjevega obnašanja (Jacquot in Woll 2003).
UL TEOF Tako se ukane občinstvo - lastno zavest, lasten superego ali » Boga«, da izgleda, da je kazen primerna.
UM FS Slika 4.15 prikazuje globalni (a) in lokalni ali » sub« model (b) mreže za izračun faktorjev intenzivnosti napetosti KII in KIII.
UL MF Prepoznavanje NK zgolj na podlagi zapisov EEG tudi ni sprejemljivo, kajti pojav elektroklini ne disociacije ali » uncoupling« je v neonatalnem obdobju dobro znan.
UM FF Dogajalno premico lahko delajo učenci v skupinah pri pouku tudi za posamezne dele oz. poglavja in jo nato v medsebojni primerjavi ali ' kritiki' izpuščenih vsebin sestavijo za celotno besedilo.
UM FKKT V večini primerov so na dolge nepolarne, hidrofobne verige ali "repe" pritrjene polarne skupine ali " glave".
UL FDV Sebstvo se konstituira s prevzemanjem norm ali » moralnosti« celotne družbe, na ta način v sebi odslikava celotno družbo oziroma družbeno skupino.
UP PEF Ustvarjalnost pomeni tudi sposobnost oblikovanja novih možnosti iz znanih pojmov ali » Iz starih opek je možno zgraditi povsem novo zgradbo« (Ščuka 2007: 19).
UL FDV Danes je Gottscheer Volksfest ali » Piknik« že tradicionalna veselica, ki jo prirejajo vsako leto prvo nedeljo junija v New Yorku na Franklin Squaru, udeleži pa se je okrog 1500 ljudi (Zack 2007).
UL BF Safranin (C20H19ClN4), imenovan tudi safranin O ali " basic red 2", je biološko barvilo, uporabljamo ga v bakteriologiji, histologiji in citologiji.