Janes Preklop (preklopi jezika v tvitih)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Janes Preklop (preklopi jezika v tvitih)

Tviti ročno označeni za kodni preklop, označila Špela Rehar v sklopu projekta Janes, Janes Preklop v1.0 // Tweets manualy annotated for code switching, annotated by Špela Rehar in the scope of the Janes project, Janes Preklop v1.0

Counts
Tokens19769
Words14125
Sentences2566
Documents1104
General info
Corpus description Document
LanguageSlovenian
EncodingUTF-8
Compiled10/28/2017 19:02:33
Tagset Description
Lexicon sizes
word
norm
lempos
tag_en
tag
Vrsta_preklopa
Jezik
Zapis
Tema
Morfologija
Besedna_vrsta
lc
lemma
lemma_lc
Tags legend
samostalnikS.*
glagolG.*
pridevnikP.*
prislovR.*
zaimekZ.*
predlogD.*
veznikV.*
členekL.*
medmetM.*
števnikK.*
okrajšavaO.*
neuvrščenoN.*
ločiloU.*
Lempos suffixes
samostalnik-s
glagol-g
pridevnik-p
prislov-r
zaimek-z
predlog-d
veznik-v
členek-l
medmet-m
števnik-k
okrajšava-o
neuvrščeno-n
ločilo-u