Janes Kratko (krajšanje tvitov)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Janes Kratko (krajšanje tvitov)

Tviti z ročno označenimi krajšanimi besedami, kategoriziranimi v skladu z izdelano tipologijo Janes Kratko v1.0 // Tweets with manualy annotated shortened words, categorised using the developed typology Janes Kratko v1.0

Counts
Tokens20299
Words15654
Sentences2002
Documents781
General info
Corpus description Document
LanguageSlovenian
EncodingUTF-8
Compiled11/03/2017 12:29:02
Tagset Description
Lexicon sizes
word7834
norm7057
lempos5575
tag_en664
tag664
seg75
lc 7388
lemma5406
lemma_lc5353
Tags legend
samostalnikS.*
glagolG.*
pridevnikP.*
prislovR.*
zaimekZ.*
predlogD.*
veznikV.*
členekL.*
medmetM.*
števnikK.*
okrajšavaO.*
neuvrščenoN.*
ločiloU.*
Lempos suffixes
samostalnik-s
glagol-g
pridevnik-p
prislov-r
zaimek-z
predlog-d
veznik-v
členek-l
medmet-m
števnik-k
okrajšava-o
neuvrščeno-n
ločilo-u

Structures and attributes