DSI (informatika)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

DSI (informatika)

Korpus informatike, ki vključuje zbornik 'Dnevi slovenske informatike' (2003-2016), zbornik 'Informatika v javni upravi' (2015-2016) in revijo 'Uporabna informatika' (2010-2016) // Corpus of informatics containing the Proceedings 'Dnevi slovenske informatike' (2003-2016) and 'Informatika v javni upravi' (2015-2016), and the journal 'Uporabna informatika' (2010-2016)

Counts
Tokens5000708
Words4139220
Sentences247760
Paragraphs111888
Documents1723
General info
Corpus description Document
LanguageSlovenian
EncodingUTF-8
Compiled10/28/2017 18:26:53
Tagset Description
Lexicon sizes
word
norm
lempos
tag_en
tag
lc
lemma
lemma_lc
Tags legend
samostalnikS.*
glagolG.*
pridevnikP.*
prislovR.*
zaimekZ.*
predlogD.*
veznikV.*
členekL.*
medmetM.*
števnikK.*
okrajšavaO.*
neuvrščenoN.*
ločiloU.*
Lempos suffixes
samostalnik-s
glagol-g
pridevnik-p
prislov-r
zaimek-z
predlog-d
veznik-v
členek-l
medmet-m
števnik-k
okrajšava-o
neuvrščeno-n
ločilo-u