Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije

Upravljanje

Organizacijska struktura CLARIN.SI

Slovenska raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI se vzpostavlja kot dolgoročni infrastrukturni projekt v okviru evropskega konzorcija CLARIN ERIC (European Research Infrastructures Consortium).

CLARIN.SI je organiziran kot nacionalni konzorcij, ki nima narave pravne osebe. V konzorcij se lahko vključijo zavodi, gospodarske družbe, društva in druge pravne osebe, ki se ukvarjajo s področjem razvoja in uporabe jezikovnih virov, orodij in tehnologij za slovenski jezik. Konzorcij vodi upravni odbor, v katerem ima vsak član konzorcija en glas. Nacionalni koordinator CLARIN.SI je dr. Tomaž Erjavec (Institut “Jožef Stefan”, Odsek za tehnologije znanja).

Institut »Jožef Stefan« (IJS), kjer je sedež centra CLARIN.SI, v okviru konzorcija deluje kot tehnični center, ki v sodelovanju z drugimi člani konzorcija CLARIN ERIC zagotavlja dogovorjene storitve, kot jih določa statut evropskega konzorcija CLARIN ERIC. Na Institutu »Jožef Stefan« tehnični center z repozitorijem virov in orodij vzdržujejo tri enote: Odsek za tehnologije znanja, Laboratorij za umetno inteligenco in Center za mrežno infrastrukturo.

Člani

Konzorcij CLARIN.SI združuje 11 članov, med katerimi so vse glavne organizacije, ki proizvajajo ali uporabljajo jezikovne vire v Sloveniji: