Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije

Upravljanje

Konzorcij CLARIN.SI je oblikovan kot posebna oblika družbe, ki nima narave pravne osebe. Člani lahko postanejo zavodi, gospodarske družbe, društva in druge pravne osebe, ki se ukvarjajo s področjem razvoja jezikovnih virov, orodij in tehnologij za slovenski jezik. Organ, ki ima pooblastila za odločanje in zastopa člane konzorcija, je upravni odbor. Vsak član konzorcija ima v upravnem odboru en glas.

Nacionalni koordinator je dr. Tomaž Erjavec, Institut “Jožef Stefan”, Odsek za tehnologije znanja.

Institut “Jožef Stefan” v okviru konzorcija deluje kot tehnični center, ki zagotavlja dogovorjene storitve, vključno s sistemom preverjanja pristnosti uporabnikov in sistemom avtorizacije AAI, kot jih določa statut evropskega konzorcija CLARIN ERIC. Na Institutu “Jožef Stefan” se tehnični center z repozitorijem virov in orodij vzdržuje v navezavi treh enot: Odsek za tehnologije znanja, Laboratorij za umetno inteligenco in Center za mrežno infrastrukturo.