Obisk Tanje Wissik pri CLARIN.SI

Tanja Wissik (Center za digitalno humanistiko avstrijske akademije znanosti) je prejela “CLARIN Mobility Grant” za obisk Instituta “Jožef Stefan” aprila 2019. Tanja je pobudnica izdelave korpusa avstrijskih parlamentarnih zapiskov ParlAT, in je želela pretvoriti ParlAT v standadni zapis, kot je TEI, da zagotovi interoperabilnost z drugimi korpusi in s tem omogočiti učinkovito iskanje po različnih parlamentarnih podatkih. Med njenim obiskov 14.–19. 4. 2019 v Ljubljani, sta Tomaž Erjavec in Andrej Pančur pomagala Tanji analizirati njen korpus in predlagala načine, kako ga pretvoriti v TEI. Več o obisku piše v CLARIN blogu.