Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije

Splošne informacije

Kaj je CLARIN.SI?

Slovenska raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI se vzpostavlja kot dolgoročni infrastrukturni projekt v okviru evropskega konzorcija CLARIN ERIC (European Research Infrastructures Consortium). Evropski strateški forum za raziskovalne infrastrukture (ESFRI) je CLARIN opredelil kot eno izmed prioritetnih infrastruktur in državam članicam EU ter programu Obzorje 2020 priporoča njeno financiranje.

Cilj evropske infrastrukture CLARIN je spodbujanje raziskovalne dejavnosti na področju humanističnih in družbenih ved. Ta vizija se uresničuje z gradnjo in delovanjem raziskovalne infrastrukture v skupni uporabi, ki raziskovalnim skupnostim zagotavlja jezikovne vire, tehnologije in strokovno znanje.

Infrastruktura CLARIN.SI je, v nasprotju z večino drugih evropskih centrov, v začetni fazi izgradnje, vendar že ponuja pregled digitalnih virov in orodij za slovenski jezik. Pregled trenutnega stanja CLARIN.SI je podan v prispevku, ki je bil predstavljen na Deveti konferenci JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE: Informacijska družba – IS 2014, ki je potekala 9.–10. 10. 2014 na Institutu “Jožef Stefan”, ter na plakatu, predstavljenem na  Letni evropski konferenci CLARIN, 23.–25. 10. 2014 v Soesterbergu na Nizozemskem.

Zgodovina CLARIN.SI

Evropska komisija je pripravljalno fazo izgradnje evropske infrastrukture CLARIN financirala od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2011. Slovenija je v tej fazi sodelovala le kot opazovalka (Institut “Jožef Stefan”, Alpineon). Leta 2009 je Vlada RS pozvala slovenske raziskovalce k opredelitvi, v katerih evropskih raziskovalnih infrastrukturah želijo sodelovati, in na podlagi tega oblikovala Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011–2020 ter ga uradno potrdila aprila 2011. V tem dokumentu je bil med prednostne mednarodne raziskovalne infrastrukture vključen tudi CLARIN.

Po izteku pripravljalne faze je bil na evropski ravni kot nadaljevanje infrastrukturnega projekta 29. 2. 2012 uradno ustanovljen evropski konzorcij ERIC (European Research Infrastructures Consortium), z ustanovnimi državami članicami Avstrijo, Bolgarijo, Češko, Nemčijo, Dansko, Estonijo, Nizozemsko in Poljsko. Deveta članica je bila Nizozemska jezikovna zveza, meddržavno telo, ki sta ga ustanovili Nizozemska in Flamska.

Za včlanitev v evropski konzorcij CLARIN mora vsaka država članica zagotavljati letno članarino, obstajati morata delujoč infrastrukturni center in nacionalni konzorcij. Prva nacionalna sredstva za vzpostavitev slovenske infrastrukture CLARIN je oktobra 2013 prejel Institut “Jožef Stefan” in s pomočjo teh sredstev začel vzpostavljanje spletne strani in repozitorija. Kot prvo nalogo je prevzel selitev portala projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku na strežnike IJS.

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije je nato objavilo poziv za oblikovanje slovenskega konzorcija CLARIN.SI in v začetku junija 2014 so se s podpisom ustanovnega sporazuma v konzorcij povezale vse večje javne institucije kot tudi podjetja in društva, ki se v Sloveniji ukvarjajo z jezikoslovjem in jezikovnimi tehnologijami. Jeseni 2014 sta se konzorciju pridružila še dva člana, tako da konzorcij CLARIN.SI trenutno šteje dvanajst članov.